Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel.
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 08-08-2022 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-38051-08-08-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Eindhoven,Hollandë
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 08-08-2022 Time : 11:30
 • |
 • Tender Number: REF-38035-08-08-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Eindhoven,Hollandë
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 08-08-2022 Time : 11:30
 • |
 • Tender Number: REF-38035-08-08-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel.
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 08-08-2022 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-38051-08-08-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Eindhoven,Hollandë
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 08-08-2022 Time : 11:30
 • |
 • Tender Number: REF-38035-08-08-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Milano.
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 05-08-2022 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 05-08-2022 Time : 11:30
 • |
 • Tender Number: REF-37956-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Milano.
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 05-08-2022 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 05-08-2022 Time : 11:30
 • |
 • Tender Number: REF-37956-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje 2 (dy) bileta udhëtimi me avion, vajtje – ardhje, Tiranë – Viene, Austri – Tiranë
 • Contracting Authority: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Open Date: 04-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 04-08-2022 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-37861-08-04-2022
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje Police sigurimi
 • Contracting Authority: Nderrmarrja Rruga Durres
 • |
 • Open Date: 03-08-2022 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 04-08-2022 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-37735-08-03-2022
 • |
 • Limit Fund: 57,487.00 Lekë
Call For Tender: Shërbim sigurimi nga zjarri dhe tërmeti për ndërtesë
 • Contracting Authority: Drejtoria Vendore e ASHK-se Elbasan
 • |
 • Open Date: 03-08-2022 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 04-08-2022 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-37759-08-03-2022
 • |
 • Limit Fund: 500,000.00 Lekë

Page 1 from 223


© Public Procurement Agency 2022 - All rights reserved