Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Sigurimi i Tpl
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Open Date: 22-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 23-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18222-06-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 300,000.00 Lekë
Call For Tender: “Blerje aktivitete të ndryshme për Bashkinë e Tiranës për vitin 2017”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 11-05-2017 Time : 04:00
 • |
 • Close Date: 05-06-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-12269-05-10-2017
 • |
 • Limit Fund: 8,333,333.00 Lekë
Call For Tender: Blerje karburant per nevojat e Bashkise dhe te Institucioneve te Varesise se Bashkise“(Blerje e perqendruar)
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 30-03-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 24-04-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-74956-03-29-2017
 • |
 • Limit Fund: 14,979,846.00 Lekë
Call For Tender: Rikonstruksion Rruga "Mandave"
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 28-03-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 21-04-2017 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-74176-03-27-2017
 • |
 • Limit Fund: 11,443,194.00 Lekë
Call For Tender: SHERBIM MIREMBAJTJE E-PARLAMENT SOFTWARE DHE HARDWARE
 • Contracting Authority: Kuvendi
 • |
 • Open Date: 31-03-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-04-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-75280-03-30-2017
 • |
 • Limit Fund: 45,066,667.00 Lekë
Call For Tender: Mbikqyrje Bypass-it te qytetit Klos
 • Contracting Authority: Bashkia Klos
 • |
 • Open Date: 21-03-2017 Time : 11:14
 • |
 • Close Date: 04-04-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-73127-03-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 973,945.00 Lekë
Call For Tender: Rikonstruksion linje TM, kabine elektrike dhe rrjet TU me percjelles te tipit ABC, Fideri Dropull i Siperm ,Gjirokaster
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 25-04-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 19-05-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-08637-04-24-2017
 • |
 • Limit Fund: 72,943,288.00 Lekë
Call For Tender: Rikonstruksion kabinash dhe Rrjet TU ABC te Fiderit Kardhiq, Gjirokaster, N/St 110/35/6 Gjirokaster
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 05-05-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-05-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-11116-05-04-2017
 • |
 • Limit Fund: 49,351,961.00 Lekë
Call For Tender: Sistemim,asfaltim e rikonstruksion rrugesh,faza II.
 • Contracting Authority: Bashkia Cerrik
 • |
 • Open Date: 19-05-2017 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 29-05-2017 Time : 08:15
 • |
 • Tender Number: REF-13788-05-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 8,174,461.00 Lekë
Call For Tender: Ndertimi i ures ne rrugen Picar-Kolonje
 • Contracting Authority: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 13-04-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-04-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-05518-04-12-2017
 • |
 • Limit Fund: 10,570,000.00 Lekë

Page 1 from 758


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved