Archived Procedures


Reset

Call For Tender: “Blerje dokumentacioni për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 16-04-2018 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 26-04-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-62511-04-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,916,650.00 Lekë
Call For Tender: “Rikonstruksioni i ish-godines se riparimit te mjeteve te renda dhe magazines se rikuperove prane parkut te naftes”
 • Contracting Authority: Bashkia Kucove
 • |
 • Open Date: 16-10-2017 Time : 07:00
 • |
 • Close Date: 07-11-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-29669-10-13-2017
 • |
 • Limit Fund: 21,792,283.00 Lekë
Call For Tender: Loti I Blerje gazoil deri ne 10pmm dhe benzine pa plumb per nevoja te Bashkise Permet per vitin 2018
 • Contracting Authority: Bashkia Permet
 • |
 • Open Date: 27-04-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 08-05-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-65373-04-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 6,453,572.00 Lekë
Call For Tender: Loti 2- blerje kite-reagente per laboratorin e anatomo-patologjise
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Open Date: 27-03-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58454-03-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 596,600.00 Lekë
Call For Tender: Blerje e paisjeve elektrike specifike per njesine operative Shkoder
 • Contracting Authority: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Open Date: 03-04-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 27-04-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-60074-03-30-2018
 • |
 • Limit Fund: 14,900,250.00 Lekë
Call For Tender: Blerje pjesë ndërrimi, zgjerimi i rrjetit, si dhe shpenzime mirëmbajtje për Fibrën Optike.
 • Contracting Authority: ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Open Date: 18-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-63102-04-17-2018
 • |
 • Limit Fund: 22,082,993.00 Lekë
Call For Tender: Loti nr. I me objekt "Blerje karburant JET A-1"
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 27-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58520-03-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 62,802,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje kafe, qumesht, uje
 • Contracting Authority: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Open Date: 21-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 22-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-69985-05-21-2018
 • |
 • Limit Fund: 188,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Poloni-Tiranë
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-05-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-05-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-70719-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 290,400.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Poloni-Tiranë
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-05-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-05-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-70719-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 290,400.00 Lekë

Page 1 from 1765


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved