Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Riparim,mirmbajtje rrjetit zjarfikes te QFMT-se
 • Contracting Authority: Qendra e Furnizimit Materialo Teknik Mullet
 • |
 • Open Date: 07-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 17-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-64110-07-06-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,833,000.00 Lekë
Call For Tender: “ Karburante ,Benzine, Gaz, vaj per motosha- rrat ,vaj sp.mjetet me gaz.(2020)”
 • Contracting Authority: Bashkia Finiq
 • |
 • Open Date: 21-02-2020 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 16-03-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-51107-02-20-2020
 • |
 • Limit Fund: 15,566,667.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Londë,Angli copë 2 (dy)
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 04-08-2020 Time : 08:50
 • |
 • Close Date: 04-08-2020 Time : 11:50
 • |
 • Tender Number: REF-67618-08-04-2020
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje kompjuterash
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Diber
 • |
 • Open Date: 23-07-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 24-07-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-66379-07-23-2020
 • |
 • Limit Fund: 340,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje karburant i llojit naftë 10ppm për praktikat e shkollës
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme Profesionale Kamez
 • |
 • Open Date: 30-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-67369-07-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
Call For Tender: Studime e projektime te veprave te kullimit dhe mbrojtjes nga permbytjet(emergjence)
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhe
 • |
 • Open Date: 01-07-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 13-07-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-63254-06-30-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,086,236.00 Lekë
Call For Tender: Blerje pajisje për shpëtimin dhe inspektimin për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
 • Contracting Authority: Autoriteti Kombetar per Sigurine dhe Emergjencat ne Miniera
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-06-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-58722-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 8,333,334.00 Lekë
Call For Tender: Tonera
 • Contracting Authority: Bashkia Devoll
 • |
 • Open Date: 29-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 08-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-59290-05-28-2020
 • |
 • Limit Fund: 870,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Londë,Angli copë 2 (dy)
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 04-08-2020 Time : 08:50
 • |
 • Close Date: 04-08-2020 Time : 11:50
 • |
 • Tender Number: REF-67618-08-04-2020
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje tuba plastik te brinjezuar
 • Contracting Authority: Bashkia Kukes
 • |
 • Open Date: 29-07-2020 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 30-07-2020 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-67312-07-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 699,255.00 Lekë

Page 1 from 8453


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved