Archived Procedures


Reset

Call For Tender: BLERJE VEGLA PUNE DHE ATRECATURA PER PUNONJESIT E DREJTORISE SE SHERBIMEVE PUBLIKE
 • Contracting Authority: Bashkia Lezhe
 • |
 • Open Date: 24-10-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 05-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-91012-10-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,500,000.00 Lekë
Call For Tender: Sigriacion TPL
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Tirane
 • |
 • Open Date: 18-01-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 21-01-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-04102-01-17-2019
 • |
 • Limit Fund: 150,000.00 Lekë
Call For Tender: “Blerje mish viçi për kopsht e çerdhe”
 • Contracting Authority: Bashkia Patos
 • |
 • Open Date: 17-01-2019 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 18-01-2019 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-04166-01-17-2019
 • |
 • Limit Fund: 166,400.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta avioni dhe siguracion shëndetëso
 • Contracting Authority: SHISH Sherbimi Informativ i Shtetit
 • |
 • Open Date: 21-01-2019 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 21-01-2019 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-04414-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Blerje Gaz Propan për ngrohjen e ambienteve të UKKO Sh.A, për vitin 2019
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Open Date: 18-01-2019 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 21-01-2019 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-04289-01-18-2019
 • |
 • Limit Fund: 270,000.00 Lekë
Call For Tender: Bileta transporti ajror Tiranë- Vienë –Tiranë, vajtje-ardhje. Copë 2 (dy). Datat: 27-29 Janar
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Open Date: 21-01-2019 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 21-01-2019 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-04389-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 79,500.00 Lekë
Call For Tender: Siguracion per automjetet e QKTGJ-se
 • Contracting Authority: Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut Tirane
 • |
 • Open Date: 17-01-2019 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 18-01-2019 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-04121-01-17-2019
 • |
 • Limit Fund: 116,100.00 Lekë
Call For Tender: Sherbim Recepsioni Janar - Dhjetor 2019
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Nr.3 Durres
 • |
 • Open Date: 17-01-2019 Time : 12:55
 • |
 • Close Date: 18-01-2019 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-04025-01-16-2019
 • |
 • Limit Fund: 302,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bilete udhëtimi me avion
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimeve
 • |
 • Open Date: 21-01-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 21-01-2019 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-04285-01-18-2019
 • |
 • Limit Fund: 39,000.00 Lekë
Call For Tender: Sherbime pastrimi zyra e klasa
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale Formimit Profesional Publik Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 17-01-2019 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 18-01-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-04003-01-16-2019
 • |
 • Limit Fund: 300,000.00 Lekë

Page 1 from 874


© Public Procurement Agency 2019 - All rights reserved