Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Materiale kancelerie 8
 • Contracting Authority: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres
 • |
 • Open Date: 05-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2017 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-23215-08-04-2017
 • |
 • Limit Fund: 135,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje paisje, vegla për projekte rekreative
 • Contracting Authority: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Open Date: 21-07-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 31-07-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-21620-07-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,901,333.00 Lekë
Call For Tender: Loti 2 Blerje leter
 • Contracting Authority: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Open Date: 23-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18428-06-22-2017
 • |
 • Limit Fund: 6,733,000.00 Lekë
Call For Tender: Mirembajtje rrjeti elektrik dhe hidraulik
 • Contracting Authority: Drejtoria e Policise Qarkut Shkoder
 • |
 • Open Date: 25-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-21825-07-24-2017
 • |
 • Limit Fund: 275,000.00 Lekë
Call For Tender: Mirembajtje objekte ndertimore
 • Contracting Authority: Drejtoria e Policise Qarkut Shkoder
 • |
 • Open Date: 25-07-2017 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 26-07-2017 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-21829-07-24-2017
 • |
 • Limit Fund: 250,000.00 Lekë
Call For Tender: Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore(Drejtoria Ekonomike e Arsimit)
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 16-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 27-06-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-17898-06-15-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,534,570.00 Lekë
Call For Tender: Shërbimi i Internetit për Bashkinë Elbasan dhe njësitë vartëse
 • Contracting Authority: Bashkia Elbasan
 • |
 • Open Date: 30-03-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-04-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-74841-03-29-2017
 • |
 • Limit Fund: 12,237,500.00 Lekë
Call For Tender: Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare “Ramiz Kadiu”Bejne
 • Contracting Authority: Bashkia Klos
 • |
 • Open Date: 11-05-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 13-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-12157-05-10-2017
 • |
 • Limit Fund: 51,202,927.00 Lekë
Call For Tender: Rikonstruksioni I Kopshtit Himare
 • Contracting Authority: Bashkia Himare
 • |
 • Open Date: 18-07-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 31-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-21027-07-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 7,500,000.00 Lekë
Call For Tender: Ndertimi i linjes se ndricimit te rruges "Qazim Pali", Borsh (Loti I)
 • Contracting Authority: Bashkia Himare
 • |
 • Open Date: 14-07-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-20598-07-13-2017
 • |
 • Limit Fund: 7,500,000.00 Lekë

Page 1 from 2379


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved