Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Blerje materiale Elektrike dhe hidraulike
 • Contracting Authority: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Rrogozhine
 • |
 • Open Date: 13-10-2017 Time : 03:00
 • |
 • Close Date: 16-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-29548-10-12-2017
 • |
 • Limit Fund: 101,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje te 1 (nje) elktropope centrifugale horizontale shumeshkalleshe, per stacionin e pompimit te fshatit Kanine, Vlore.
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Open Date: 22-05-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13969-05-19-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,876,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje materiale ndertimi, viti 2017.
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Open Date: 15-06-2017 Time : 02:00
 • |
 • Close Date: 27-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-17755-06-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,040,000.00 Lekë
Call For Tender: Sherbimi i verifikimit periodik te matesave te ujit ne vendinstalim dhe vulosja e tyre pas verifikimit.
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Open Date: 19-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-17978-06-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,382,000.00 Lekë
Call For Tender: Zëvendësimin e linjës ? 100 mm çelik me tubacionin ? 90 mm HDPE dhe rrjet i brendshëm ne zonën e ish-stacionit te trenit te mallrave ne Sode.
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Open Date: 16-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-17892-06-15-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,098,475.00 Lekë
Call For Tender: Punime pastrimi dhe mirembajtje te stacioneve te KUZ-se.
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Open Date: 13-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 23-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-17547-06-12-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,487,000.00 Lekë
Call For Tender: Shërbimi privat i sigurisë fizike
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Berat
 • |
 • Open Date: 06-06-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 29-06-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-16351-06-05-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,382,232.00 Lekë
Call For Tender: Shërbime për mirmbajtje per godinat administrative te Bashkisë Shkodër
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 29-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-09-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24874-08-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,416,590.00 Lekë
Call For Tender: Siguracion mjeti
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove
 • |
 • Open Date: 18-10-2017 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 20-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30048-10-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 19,700.00 Lekë
Call For Tender: Blerje solucion antikoroziv Sin3-6360
 • Contracting Authority: Sh.A Albpetrol Qendra e Prodhimit te Naftes Ballsh
 • |
 • Open Date: 29-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 08-09-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24810-08-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,640,000.00 Lekë

Page 1 from 3352


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved