Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Blerje bileta avioni për UKT sh.a
 • Contracting Authority: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 16-03-2018 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-56426-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 244,000.00 Lekë
Call For Tender: Bileta Avioni Tirane-Bukuresht dhe kthim (23 Mars - 2 Prill 2018), 5 vete
 • Contracting Authority: Federata Shqiptare e Boksit
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 16-03-2018 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-56405-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 350,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Budapest-Tiranë
 • Contracting Authority: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 16-03-2018 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-56325-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 61,845.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Budapest-Tiranë
 • Contracting Authority: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 16-03-2018 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-56325-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 61,845.00 Lekë
Call For Tender: SHERBIM MIREMBAJTJE SISTEMIT ELEKTRONIK VOTIMIT
 • Contracting Authority: Kuvendi
 • |
 • Open Date: 31-01-2018 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 12-02-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-42841-01-30-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,395,667.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta avioni për UKT sh.a
 • Contracting Authority: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 16-03-2018 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-56426-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 244,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje artikuj ushqimorë
 • Contracting Authority: Shtepia e te Moshuarve Fier
 • |
 • Open Date: 01-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-02-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-43086-01-31-2018
 • |
 • Limit Fund: 4,790,010.00 Lekë
Call For Tender: Loti 2 : Sherbim i transportit te naftes brut ne linjen: Kuçove- Stacioni Zharrez
 • Contracting Authority: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Open Date: 16-01-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 13-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-40550-01-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 12,600,210.00 Lekë
Call For Tender: Loti 1: Sherbim i transportit te naftes brut ne linjat:(sipas njoftimit te kontrates)
 • Contracting Authority: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Open Date: 16-01-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 13-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-40548-01-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 61,253,514.00 Lekë
Call For Tender: “Shpenzime të tjera qeraje (karrige, stage, stenda)”
 • Contracting Authority: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Open Date: 13-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-46791-02-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,093,333.00 Lekë

Page 1 from 794


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved