Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28214-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28214-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28214-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28211-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel copë 3 (tre)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 08:50
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 11:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-28209-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28214-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Materiale elektrike dhe hidraulike, v.2019
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Porti Detar Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23782-05-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28211-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje e paisjeve të sistemit të fonisë për Kinemanë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 27-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23717-05-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje mobilje dhe paisje zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23339-05-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,666,667.00 Lekë

Faqe 1 nga 1623


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara