Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje kanceleri per institucionet e Qendres Ek. Arsimit”.
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Durres
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36630-12-05-2017
 • |
 • Fondi limit: 265,400.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sherbim automjeti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Q.L.F.P.P.per Zonen Verilindore
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37758-12-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 65,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Furnizim e vendosje pjese kembimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e SHISH Fier
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2017 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37350-12-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 110,833.00 Lekë
Objekti i tenderit: Investime ndriçimi rrugë dytësore(faza e dytë)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 08-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33075-11-07-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,347,397.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 1 :AUTOANALIZATOR A-15+SEBIA+MINI VIDAS+ELEKROLITE+EASYLITE+MYTHIC18
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34371-11-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 415,200.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mobilje , orendi.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Fan Noli Korce
 • |
 • Data e hapjes: 13-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33598-11-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,250,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 22-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35092-11-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,208,256.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 3 - Blerje materiale konsumabel laboratorike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31496-10-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,065,700.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 2 - Blerje reagente kimike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31493-10-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 443,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 1 - Blerje kite per laboratorin
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31491-10-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 684,300.00 Lekë

Faqe 1 nga 1497


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara