Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Evadim i Mbetjeve Spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 15-03-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55766-03-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 832,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtje objekti DSHP Mallakaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63228-04-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 606,900.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta avioni dhe siguracion shëndetësor, me destinacion Tiranë –Vjenë, Austri –Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: SHISH Shërbimi Informativ i Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63469-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Boje fotokopjuesi, printeri
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Thesarit Berat
 • |
 • Data e hapjes: 10-04-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-61522-04-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 207,217.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar me itinerar Tirane-Slloveni-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63384-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 55,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror” (Bruksel)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2018 Ora : 09:50
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63374-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 33,062.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Bojra Printeri
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier
 • |
 • Data e hapjes: 10-04-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61471-04-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sigurimi TPL, CASCO dhe Siguracion Ndërkombëtar i automjeteve të Prokurorisë së Përgjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63075-04-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 550,416.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Rikonstruksion i Stacioneve te Pompimit, "Jagodine", "Arapaj", "Metushet", "Hoxhenjte".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 08-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-44965-02-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,767,860.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje karburanti per mjetet e sektorit te sherbimeve publike”-
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 07-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44312-02-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,140,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 955


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara