Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Rajonal Berat
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 06-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32766-08-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,333,347.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bazë materiale për ndërtim KUZ dhe KUB segmenti fundor i Fshatit të Ri
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80135-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 999,277.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 5 Sodium chloride
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 28-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48200-01-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,503,600.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 3 Mannitol
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 28-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48196-01-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 676,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: BLERJE USHQIME PER EMERGJENC
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 09-01-2021 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83739-01-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 582,590.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i katërt “";Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim Rruga "Sllove";"Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë “
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72025-09-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 638,028.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ndertim Rruga "Sllove";"Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë";
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 31-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70149-08-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 46,313,179.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 08-10-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74297-10-07-2020
 • |
 • Fondi limit: 23,329,779.88 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 27-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-09-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69872-08-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,325,498.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje reagente
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise
 • |
 • Data e hapjes: 06-01-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83662-01-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,414,825.00 Lekë

Faqe 1 nga 11718


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara