Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 3 (tre)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39675-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39656-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 340,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Bilete avioni me itinerar Tiranë – Bruksel, Belgjike– Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Konkurences
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39687-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, me destinacion Tallin, Estoni
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39694-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 3 (tre)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39675-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 3 (tre)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39675-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 3 (tre)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39675-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i godines 11-12
 • Autoriteti Kontraktues: Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • |
 • Data e hapjes: 30-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24347-05-29-2019
 • |
 • Fondi limit: 247,470,811.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje karburant per mjetet (nafte)
 • Autoriteti Kontraktues: Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36432-09-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,083,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: BLERJE MEDIKAMENTE
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39069-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 1478


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara