Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerjen e 5 (pesë) biletave për transport ajror”, me destinacion Athinë, Greqi.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 09:10
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 12:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-46105-12-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 5 (pesë) biletave për transport ajror”, me destinacion Athinë, Greqi.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 09:10
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 12:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-46105-12-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: ” Projektim rrjeti i brendshëm ujësjellësi për fshatrat Plasë,Kreshpanj dhe Burimas “ dhe ” Projektim rrjeti i jashtëm dhe i brendshëm ujësjellësi Leminot“
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 24-09-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36569-09-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,200,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: mirmbajtje per godinen e qsh
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.7 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45867-12-10-2019
 • |
 • Fondi limit: 169,100.00 Lekë
Objekti i tenderit: Furnizimi me goma per automjetet e FSHZH
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Data e hapjes: 04-11-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-11-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41906-11-01-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,200,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Botime + Promocion
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Migjeni Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 04-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45567-12-04-2019
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresimi i sigurise rrugore ne akset e Jugut, (loti 3) vazhdimi”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 23-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34136-08-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 166,278,127.41 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje material zyre te pergjitheshme e Spitalore per vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar
 • |
 • Data e hapjes: 03-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-45163-12-02-2019
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Koktejli” Departamenti i të Drejtës Penale. për Fakultetin e Drejtësisë,
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46043-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 50.00 Lekë
Objekti i tenderit: Per ruatje Fizike me Roje Objekti dhe me sistem alarmi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 12-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35577-09-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,559,991.40 Lekë

Faqe 1 nga 2967


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara