Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Sigurimi i Muzeut Arkeologjik Apoloni
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parqeve Arkeologjike Apoloni dhe Bylis
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35435-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 350,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Bruksel-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 06-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35511-07-06-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Bruksel-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 06-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35511-07-06-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shpenzime Siguracionit te Mjeteve te Transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2022 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-32105-06-07-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,194,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerjen e 1 (një) biletave për transport ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2022 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35483-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerjen e 1 (një) biletave për transport ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2022 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35483-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Ankara-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35361-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sigurimi i Muzeut Arkeologjik Apoloni
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parqeve Arkeologjike Apoloni dhe Bylis
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35435-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 350,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 09:20
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2022 Ora : 12:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-35356-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Eindhoven,Hollandë.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 08:40
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2022 Ora : 11:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-35339-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 310


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara