Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Krevatesh
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit Pellumbat Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43271-11-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 170,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Romë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43706-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Moskë-Tiranë-Moskë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2019 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-43725-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Berlin-Tiranë-Berlin copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2019 Ora : 10:40
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 13:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-43730-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43708-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Moskë-Tiranë-Moskë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2019 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-43725-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Supervizion punimesh per objektin“Ndërtim muri beton/arme përgjatë trotuarit të rrugës “Qybra Sokoli” qyteti Prrenjas, Bashkia Prrenjas”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Data e hapjes: 13-11-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-11-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43286-11-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 64,399.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Romë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43706-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Zyrih-Tiranë-Zyrih copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2019 Ora : 09:20
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 12:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-43698-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: BLERJE KANCELARIE
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Korçe
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40100-10-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 233,537.00 Lekë

Faqe 1 nga 2416


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara