Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Riparime e mjeteve të Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër .
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 11:40
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 11:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-55635-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 180,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Pjese kembimi goma bateri sipas nevojave te DVP DIBER
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55636-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 167,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Riparime e mjeteve të Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër .
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 11:40
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 11:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-55635-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 180,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje police sigurimi
 • Autoriteti Kontraktues: Nderrmarrja Rruga Durres
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55625-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 295,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Shpenzime për mirembajtjen (riparim) e pajisjeve elektronike”
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55464-04-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje graso dhe vaj
 • Autoriteti Kontraktues: Nderrmarrja Rruga Durres
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55461-04-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 520,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 02-04-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 03-04-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55433-04-02-2020
 • |
 • Fondi limit: 733,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 02-04-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 03-04-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55433-04-02-2020
 • |
 • Fondi limit: 733,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 02-04-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 03-04-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55433-04-02-2020
 • |
 • Fondi limit: 733,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Pjese kembimi goma bateri sipas nevojave te DVP DIBER
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55636-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 167,500.00 Lekë

Faqe 1 nga 4355


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara