Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta për delegacionin ( zyrtar dhe lojtar ) te ekipeve Kombëtar te Volejbollit meshkuj dhe femra , ne kompeticionin “ Lojërat Mesdhetare Tarragona 2018 , Barcelone Spanje” i cili do te zhvillohet nga data 20 Qershor deri me 1 Korrik 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Federata Shqiptare e Volejbollit
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75608-06-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,248,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta për delegacionin ( zyrtar dhe lojtar ) te ekipeve Kombëtar te Volejbollit meshkuj dhe femra , ne kompeticionin “ Lojërat Mesdhetare Tarragona 2018 , Barcelone Spanje” i cili do te zhvillohet nga data 20 Qershor deri me 1 Korrik 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Federata Shqiptare e Volejbollit
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75608-06-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,248,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror nderkometare Londer
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75051-06-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje kancelari (leter A4)
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74860-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: "Blerje Kontenier veteshkarkues"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 26-03-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57761-03-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,000,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: "Blerje materiale per ndricimin rrugor”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60194-03-31-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,809,780.00 Lekë
Objekti i tenderit: "Rikualifikim urban rruga kryesore SUK 2 (vazhdim)” .
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 11-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-05-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61729-04-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 22,980,293.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje "Baze materiale ndertim K.U.Z faza e kater Kuman"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 09-05-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-05-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67862-05-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,116,215.00 Lekë
Objekti i tenderit: „KUZ Lagja te ish-Komuna Kuman-Faza III”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 16-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62573-04-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,259,227.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Zgjerim, Rrethim dhe Sistemim Varreza fshati Dardhe Njesia Administrative Blerim, ne Bashkise Fushe-Arrez”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fushe Arrez
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68220-05-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,916,666.00 Lekë

Faqe 1 nga 2442


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara