Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbimi me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-96468-05-25-2021
 • |
 • Fondi limit: 32,804,959.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbimi mirëmbajtjes të varrezave publike dhe të dëshmorëve të Bashkisë Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 19-07-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01135-07-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 8,000,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Materiale per Lyerjen e Shkollave
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 05-08-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02318-08-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,665,300.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti Nr.4 – “Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 03-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88804-03-02-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,601,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti V: Blerje bukë për shtëpinë e të moshuarve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01856-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 264,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti IV: Blerje mish për shtëpinë e të moshuarve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01854-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 540,800.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti III: Blerje bulmet për shtëpinë e të moshuarve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01852-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 918,140.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti II: Blerje produkte ushqimore për shtëpinë e të moshuarve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01850-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 675,930.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti I: ‘‘Blerje fruta - perime për shtëpinë e të moshuarve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01848-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 229,206.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Matsa uji per nevoja te U-K sh.a Tepelene viti 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 07-09-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 08-09-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04604-09-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 456,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 6100


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara