Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Lot 6 - "Blerje fruta dhe perime"
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2020 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57803-05-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 95,648.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 4- "Blerje ushqime koloniale"
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2020 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57799-05-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 122,259.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 2- "Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij"
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2020 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57795-05-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 173,745.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 1 - "Blerje bukë gruri "
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2020 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57793-05-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 91,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 5 - "Blerje vezë"
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2020 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57801-05-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 27,338.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 3 - "Blerje mishi "
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2020 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57797-05-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 146,963.00 Lekë
Objekti i tenderit: Projektim për objektet: Rikonstruksion/ rikualifikim rrugë qytet dhe NJ.A”- Rikonstruksion rrugë qytet, Lagjja 4 (Faza I)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54311-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,202,164.00 Lekë
Objekti i tenderit: Projektim per objektet: Rikonstruksion/ rikualifikim rrugë qytet dhe NJ.A: Rikonstruksion Lagjja Nr. 1 (Faza e I-rë)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53904-03-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 534,386.00 Lekë
Objekti i tenderit: ”Projektim për objektet: Rikonstruksion/ rikualifikim rrugë qytet dhe NJ.A” - Sistemim asfaltim rrugë në Nj.A Postribë"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54391-03-13-2020
 • |
 • Fondi limit: 366,679.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.5 Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-59056-05-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 7260


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara