Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Shërbimi i blerjes së biletes së transportit ajror ndërkombëtar me itinerar Tiranë-Baku/Azerbajxhan - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 14:15
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 17:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-08903-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbimi i blerjes së biletes së transportit ajror ndërkombëtar me itinerar Tiranë-Baku/Azerbajxhan - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 14:15
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 17:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-08903-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i Parë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Sistemim asfaltim i rrugës Oblike – Lagje e re”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 22-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04413-01-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 106,423.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i Katërt “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme, rruga e Palokajve Berdice e Madhe”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 22-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04423-01-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 254,182.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje dhe Rimbushtje fikse Zjarri, Sensor tymi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-01-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99607-12-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,498,816.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion rruges Oblike-Velinaj-Alimetaj(vazhdim)"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97461-12-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 7,610,563.00 Lekë
Objekti i tenderit: Investime në shkolla 9-vjecare dhe parashkollor në Bashkinë Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 07-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97056-12-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 8,336,031.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerjen e dozave vaksinë kundër sëmundjes së plasjes
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 08-01-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03209-01-07-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,524,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mbikqyrje punimesh"Mbrojtje nga gerryerjet e lumit Buna Oblike Shkoder"
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi i Kullimit Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 12-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74281-06-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,293,862.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje karburant Gazoil
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 14-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07809-02-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 270,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 1285


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara