Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: "Blerje vaji (Turbo T68 dhe T46) për kushinetat pasqyrë në agregatët HEC Fierzë dhe HEC Vau i Dejës”.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 09-11-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33203-11-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 26,646,666.00 Lekë
Objekti i tenderit: Punimet primare dhe sekondare ne nenstacionin 220 kV Fierze, demontimi i dy celsave egzistues, furnizimi dhe vendosja e dy celsave te rinj 245 kV me gas SF6, integrimi i plote i tyre me sistemin, si dhe furnizimi i pjeseve reserve per çelesat 220 kV
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 10-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33508-11-09-2017
 • |
 • Fondi limit: 63,385,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Riparim Pajisje elektronike dhe blerje karta grafike HDD
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Monumenteve te Kultures
 • |
 • Data e hapjes: 12-02-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46803-02-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 150,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: sherbim akomodimi
 • Autoriteti Kontraktues: FK Tomori 1923
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48012-02-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 62,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: BLERJE MATERJALE KANCELARIE
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Mat
 • |
 • Data e hapjes: 09-02-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-02-2018 Ora : 10:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-45241-02-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 180,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje kafe
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Data e hapjes: 09-02-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-02-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45640-02-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 355,740.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar me itinerar Tirane-Izmir-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 10:42
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 13:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-48965-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 32,142.00 Lekë
Objekti i tenderit: Plehra organik,fara lule e fare bari(fara lule)
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce
 • |
 • Data e hapjes: 08-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-02-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44914-02-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 220,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar me itinerar Tirane-Berlin-Hamburg-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-48948-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 147,026.00 Lekë
Objekti i tenderit: Riparim Autoambulance(Benx Sprinter)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47990-02-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 82,700.00 Lekë

Faqe 1 nga 2920


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara