Contract Notice


Reset

Call For Tender: Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendërzuar për të gjith Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 25-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-38202-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 833,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ekspert vlerësues për vleresimin e objekteve në pronësi /përdorim të ATK
 • Contracting Authority: Agjencia e Trajtimit te Kredive
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-38187-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sigurimi i aseteve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtorisë së Arkivit Qëndror për periudhën 1 vjeçare
 • Contracting Authority: Instituti i Sigurimeve Shoqerore
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-38113-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 5,000,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i sigurimit fizik të godinës së ZVRPP Elbasan për periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018
 • Contracting Authority: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Elbasan
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 29-12-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-38024-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,188,136.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të komunikimit elektronik (intranet) në 3 Njësi Administrative dhe 5 Lagje
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 25-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-38203-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,866,400.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kapake ngjyre gri RAL 7016 dhe te verdhe RAL 1018
 • Contracting Authority: ECO Tirana
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-38189-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,546,666.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti II: Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Tiranë
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-38146-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 436,717.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ”Blerje materiale pastrimi, ndriçimi për Bashkinë e Tiranës për vitin 2017”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-38119-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,091,667.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I: Blerje materiale pastrimi për Bashkinë Tiranë
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-38129-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 654,950.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje zbukurime per qytetin per festat e fundvitit“
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-38044-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 396


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved