Contract Notice


Reset

Call For Tender: Asistencë këshillimore për menaxhimin e financave dhe borxhin publik
 • Contracting Authority: Ministria e Finances
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30341-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 83,333,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi me roje private SH.P.S.F - 2017
 • Contracting Authority: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30322-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,380,666.19 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Hartimi i projektit për shtim kati si dhe rikonstruksion total i godinë së Institutit të Mjekësisë Ligjore
 • Contracting Authority: Instituti i Mjekesise Ligjore
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30268-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,402,594.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ”SUPORT TEKNIK DHE PËMIRËSIME/UPGRADE ME MODULE TË REJA PËR SISTEMET IT EGZISTUESE-BURIMET NJERËZORE”.
 • Contracting Authority: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 30-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30236-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,141,600.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Faza e tretë e shërbimeve në sistemin webgis të ASHA Implementimi i sistemit të menaxhimit të dokumentave për projektet dhe korespodencës lidhur me to
 • Contracting Authority: Agjencia e Sherbimit Arkeologjik
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 30-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30224-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,320,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje lëndë djegëse pellet dhe shperndarje ne objektet shkollore dhe parashkollore
 • Contracting Authority: Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 31-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30442-10-19-2017
 • |
 • Limit Fund: 5,335,253.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtje Impianistike” Loti 3 –“Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja; sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, te stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve te furnizimit me uje të pijshëm, te elektropompave ne g
 • Contracting Authority: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30355-10-19-2017
 • |
 • Limit Fund: 7,008,589.80 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje inverter dhe baterite
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Kapshtice
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30347-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 413,460.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje moto-gjenerator
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Kapshtice
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30345-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,919,850.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje paisje(moto-gjenerator dhe inverter) si dhe vendosje, per nevojat e Deges se Doganes Kapshtice
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Kapshtice
 • |
 • Open Date: 20-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30342-10-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,333,310.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 443


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved