Contract Notice


Reset

Call For Tender: blerje bileta avioni
 • Contracting Authority: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Open Date: 19-03-2018 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 19-03-2018 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-56786-03-19-2018
 • |
 • Limit Fund: 220,995.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BILETA AVIONI
 • Contracting Authority: Kontrolli i Larte i Shtetit
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 19-03-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-56446-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 431,142.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Biletë avioni Tiranë Shqipëri – Bruksel Belgjik, vajtje-ardhje”
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.6630 Tirane
 • |
 • Open Date: 17-03-2018 Time : 03:30
 • |
 • Close Date: 19-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56443-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 55,381.33 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Bileta transport ajror Tirane-Strasbourg-Tirane
 • Contracting Authority: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 16-03-2018 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-56439-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 413,279.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Biletë avioni Tiranë (TIA) Paris (CDG) Tirane (TIA)
 • Contracting Authority: Inspektoriati Qendror
 • |
 • Open Date: 19-03-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-03-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-56422-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 61,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ”Studim projektime për projekte të financuara nga Bashkia Bulqizë”
 • Contracting Authority: Bashkia Bulqize
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56073-03-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 16,666,667.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Studim projektim “Rehabilitim i shëtitores Taulantia”
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-55937-03-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 6,600,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Vijëzime dhe Vendosje Tabelash për Parkimin e Rezervuar me Kontratë
 • Contracting Authority: Tirana Parking
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 26-03-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-56277-03-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,999,664.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbime për mirmbajtjen e aparaturave mjeksore në SUT për një periudhë 12 mujore’ Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
 • Contracting Authority: Spitali Universitar i Traumes
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 27-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56281-03-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,981,293.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim kateringu për nevojat e qendrës "Shtepia e Përbashkët”,Berat
 • Contracting Authority: Keshilli i Qarkut Berat
 • |
 • Open Date: 16-03-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56174-03-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 958,104.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 460


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved