Contract Notice


Reset

Call For Tender: Tiranë- Rome –Tiranë, datat 30 Shtator - 01 Tetor, Copë 2 (dy).
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-09-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-87317-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta per transport nderkombetar udhetaresh
 • Contracting Authority: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-09-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-86880-09-24-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje biletë avioni
 • Contracting Authority: Gjykata e Larte
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-09-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-87312-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete Tiranë - Ljubljana -Tiranë
 • Contracting Authority: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 26-09-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-87304-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje 2 (dy) bileta udhëtimi me avion
 • Contracting Authority: Instituti i Statistikave
 • |
 • Open Date: 25-09-2018 Time : 17:00
 • |
 • Close Date: 26-09-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-87291-09-25-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Strasburg –Tiranë
 • Contracting Authority: Kuvendi
 • |
 • Open Date: 25-09-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-87253-09-25-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje 2 bileta transporti ajror Tirane - Gjeneve - Tirane
 • Contracting Authority: Avokati i Popullit
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-09-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-87252-09-25-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Bilete avioni vajtje-ardhje Tiranë- Stamboll–Tiranë, datat 03-06 Tetor, Copë 2 (dy)
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Open Date: 25-09-2018 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 25-09-2018 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-87214-09-25-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: Yes
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta te transportit ajror me destinacion Bruksel
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Open Date: 25-09-2018 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 25-09-2018 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-87189-09-25-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i III-të: Studim projektim, për objektin ”Hartimi i planeve të detajuara vendore në zonën e Oazeve Natyrore dhe Parkut të Dajtit” për njësitë strukturore: TR/72, TR/143, TR/144, TR/148, TR/149, TR/151, TR/152, TR/455, TR/508, DA/52
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 25-09-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 05-10-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-87060-09-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,042,016.27 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 472


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved