Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Tampa,USA copë 4 (katër)
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 30-07-2021 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-01997-07-30-2021
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pajisje laboratorike për UT
 • Contracting Authority: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-08-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-01943-07-29-2021
 • |
 • Limit Fund: 53,249,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje dhe lyerje objektesh shkollore per vitin shkollor 2021-2022 etj ne bashkine Cerrik”
 • Contracting Authority: Bashkia Cerrik
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 09-08-2021 Time : 08:10
 • |
 • Tender Number: REF-01940-07-29-2021
 • |
 • Limit Fund: 5,161,332.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburant per nevojat e KRWM SH.A
 • Contracting Authority: SH.A Administrimi i Mbetjeve Qarkut Korce
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2021 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-01939-07-29-2021
 • |
 • Limit Fund: 4,995,258.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim Riparim Elektromotore
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-01933-07-29-2021
 • |
 • Limit Fund: 5,100,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Kancelari
 • Contracting Authority: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 11-08-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-01918-07-29-2021
 • |
 • Limit Fund: 3,936,948.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i Gjelberimit ne Bashkine Lushnje
 • Contracting Authority: Bashkia Lushnje
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-08-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-01909-07-29-2021
 • |
 • Limit Fund: 14,798,079.84 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rritje Kapacitetesh për Sistemin e Prokurimit Elektronik
 • Contracting Authority: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-08-2021 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-01915-07-29-2021
 • |
 • Limit Fund: 16,024,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i godinës së Bashkisë
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Open Date: 30-07-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-01870-07-28-2021
 • |
 • Limit Fund: 24,999,700.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti V: Blerje bukë për shtëpinë e të moshuarve
 • Contracting Authority: Bashkia Elbasan
 • |
 • Open Date: 29-07-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-01856-07-28-2021
 • |
 • Limit Fund: 264,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 419


© Public Procurement Agency 2021 - All rights reserved