Contract Notice


Reset

Call For Tender: BILETA AVIONI
 • Contracting Authority: Muzeu Historik Kombetar
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 12:40
 • |
 • Close Date: 09-08-2022 Time : 09:40
 • |
 • Tender Number: REF-38075-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Monitorimi i treguesve mjedisor në tre Njësitë Prodhuese KESH sh.a”.
 • Contracting Authority: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-37974-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 6,350,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Organizim Ceremonia e 65 vjetorit të UT-së
 • Contracting Authority: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2022 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-38003-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 5,415,900.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Përditësimi i sistemit ekzistues elektronik te kontrollit për pasagjerë dhe automjete ne terminalin e trageteve
 • Contracting Authority: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-37996-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 9,213,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje preparate për ujin e pishinës
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-38034-08-07-2022
 • |
 • Limit Fund: 898,328.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Reagentë për studime të NanoAlb
 • Contracting Authority: Akademia e Shkencave
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2022 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-37981-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 2,632,309.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje elektropompa zhytëse e panele
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-37998-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 5,000,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksioni i terrenit sportiv në shkollën 9 vjecare “Fshat Rinia”njësia administrative Katund i Ri ,Durrës,si një kontribut i përbashkët midis bashkisë Durrës dhe World Vision Albania
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-38015-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 8,361,120.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Rikonstruksion i rrugës Vidhisht –Kerranjaket,fshati Luar -2062 ml,(b=4m Rërë bituminoze+bankine-2*0.5m")
 • Contracting Authority: Bashkia Roskovec
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2022 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-37955-08-04-2022
 • |
 • Limit Fund: 5,832,320.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rrethim i prones ne zk. 2015, me nr. Pas. 125/35, Kaçe
 • Contracting Authority: Bashkia Vau Dejes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 19-08-2022 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-37968-08-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 2,785,001.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 604


© Public Procurement Agency 2022 - All rights reserved