Contract Notice


Reset

Call For Tender: Mirëmbajtje e 3 (tre) aparaturave të GC-MS-ve G3440A, G1530A DHE 33440B
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 29-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24127-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,124,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtje vjetore për 2 (dy) aparaturat e ADN-së
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 29-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-24126-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,155,666.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 1 Alkool 96% per perdorim te jashtem Liter
 • Contracting Authority: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-24137-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 864,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kancelari,tonera dhe shtypshkrime
 • Contracting Authority: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-24151-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje pajisje për zyrat për Bashkinë e Tiranës për vitin 2017”.
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-24203-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,999,348.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim Mbikqyrje ”Supervizion i objektit: “Rikonstruksione rrugësh në Bashkinë Ura Vajgurore
 • Contracting Authority: Bashkia Ura Vajgurore
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-24201-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 936,540.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale hidraulike, per nevojat e Bashkise Rrogozhine
 • Contracting Authority: Bashkia Rrogozhine
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-24191-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,794,288.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti II. Blerje artikuj bulmetore
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24182-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 260,750.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I . Blerje Buke
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24180-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 18,375.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti III. Blerje artikuj ushqimore dhe fruta perime
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Open Date: 18-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24184-08-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 706,298.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 432


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved