Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje biletë tranportit ajror ndërkombëtar Tiranë – Marseille, France – Tiranë, për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Contracting Authority: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 21:30
 • |
 • Close Date: 16-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94434-11-15-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Biletë avioni vajtje - ardhje, Tirane – Paris – Tirane
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 16-11-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-94412-11-15-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Washington–Tiranë
 • Contracting Authority: Kuvendi
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 16-11-2018 Time : 09:30
 • |
 • Tender Number: REF-94404-11-15-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje biletë tranportit ajror ndërkombëtar Tiranë – Marseille France – Tiranë për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Contracting Authority: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 15:10
 • |
 • Close Date: 16-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94396-11-15-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: Yes
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sistemi dinamik te biletave te transportit ajror nderkombetare me destinacion Komunen e Signa ne Itali
 • Contracting Authority: Bashkia Puke
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 15-11-2018 Time : 18:00
 • |
 • Tender Number: REF-94398-11-15-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete udhetimi me transport ajror
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.2001 Komanda e Forcave Detare Durres
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 15-11-2018 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-94366-11-15-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i III-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perendimore”
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 07-01-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94217-11-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 109,275,286.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i II-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore”
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 07-01-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94214-11-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 101,121,392.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 07-01-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94209-11-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 816,013,493.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i I-re”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore”
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 07-01-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94212-11-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 605,616,815.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 497


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved