Contract Notice


Reset

Call For Tender: " Rikonstruksion i shkollës së mesme 5 Tetori "
 • Contracting Authority: Bashkia Kucove
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 15-08-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-79279-07-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 43,528,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndertim i Fidrit Te RI N/St 35/6 kV Velipoje dhe ndertimi i disa kabinave elektrike
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e OSHEE Shkoder
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 15-08-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-79269-07-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 47,646,788.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sistemim -Asfaltim i Rruges Kruje -Picrrage, Faza e I-re
 • Contracting Authority: Bashkia Kruje
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 15-08-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-79264-07-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 14,044,528.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “REHABILITIMI I DIGËS SË GJOCAJ NË HEC VAU I DEJËS ”.
 • Contracting Authority: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 17-08-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-79216-07-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 22,815,415.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Rikonstruksion i gjimnazit ?Dituria? Krutje”
 • Contracting Authority: Bashkia Lushnje
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-08-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-79154-07-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 43,856,200.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete e transportit ajror me itinerar Tirane-Mynih-Tirane
 • Contracting Authority: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 16-07-2018 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-79378-07-16-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta transportit ajhror me itinerar Tirane - Berlin
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 16-07-2018 Time : 14:15
 • |
 • Tender Number: REF-79334-07-16-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Bileta Avioni Tirane-Budapest dhe kthim, 3 vete
 • Contracting Authority: Federata Shqiptare e Boksit
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 10:40
 • |
 • Close Date: 16-07-2018 Time : 13:40
 • |
 • Tender Number: REF-79330-07-16-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me intenerar Tiranë-Bruksel copë 3 (tre)
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 16-07-2018 Time : 13:30
 • |
 • Tender Number: REF-79320-07-16-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta te transportit ajror me destinacion Berlin
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Open Date: 16-07-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 16-07-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-79312-07-16-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 646


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved