Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë- Napoli,Itali -Tiranë
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-71268-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 56,988.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta udhetimi me avion per ne Gjeneve, Zvicer
 • Contracting Authority: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 24-05-2018 Time : 18:00
 • |
 • Tender Number: REF-71221-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 48,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje biletash avioni per lojrat mesdhetare taragona 2018
 • Contracting Authority: Federata Shqiptare e Judos
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-71219-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 195,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje biletash transporti ajror per lojrat mesdhetare Taragona 2018
 • Contracting Authority: Federata Shqiptare e Judos
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 26-05-2018 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-71182-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 195,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: Yes
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “ Studim Projektim, Rikualifikimi i Parkut Industrial ( Ish-Tec + Ndërtim Montim ) ”
 • Contracting Authority: Bashkia Kucove
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-70566-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,206,250.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Sherbime mirembejtje automjetesh”
 • Contracting Authority: Bashkia Finiq
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 05-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-71087-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje e impjanistikes (hidraulike,elektrike)
 • Contracting Authority: Drejtoria e Shendetit Publik Shkoder
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 05-06-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-70887-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 916,666.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, impiantistikës pajisjeve te hotelerise
 • Contracting Authority: Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 04-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-70839-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,573,764.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbime te mirembajtje dhe riparimit teknik te automjeteve
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 07:00
 • |
 • Close Date: 04-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-70783-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore
 • Contracting Authority: Drejtoria e Shendetit Publik Shkoder
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 05-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-70771-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,250,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 584


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved