Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Rome copë 1 (një)
 • Contracting Authority: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 16:40
 • |
 • Close Date: 16-07-2020 Time : 19:40
 • |
 • Tender Number: REF-65790-07-16-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pajisje kompjuterike për KLSH
 • Contracting Authority: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Open Date: 17-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2020 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-65772-07-16-2020
 • |
 • Limit Fund: 4,585,784.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”
 • Contracting Authority: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65655-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,666,660.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mbikqyrje e punimeve për objektin “ Rikonstruksioni i Unazës së qytetit”
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65648-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 303,058.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mbikqyrje e punimeve për objekteve që do të prokurohen gjatë vitit 2020 Faza 2
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65646-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 532,586.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mbikqyrje e punimeve për objektin “ Rikonstruksioni i Qëndres Sportive për të rinjtë”
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65650-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 229,528.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim dhe mirëmbajtje printimi, fotokopje dhe skanimi
 • Contracting Authority: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65634-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 3,408,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje privat të godinës dhe e ambienteve rrethuese të Drejtoria Vendore e ASHK-se Sarande
 • Contracting Authority: Drejtoria Vendore e ASHK-se Sarande
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-65618-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,400,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rinovim Agregatesh per Lokomotiva
 • Contracting Authority: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-65560-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 5,830,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje e pajisjeve kompjuterike e fotokopje printera
 • Contracting Authority: Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65515-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,499,800.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 388


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved