Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje bileta udhetimi me Avion Tirane, Salzburg, Tirane
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 17:00
 • |
 • Close Date: 24-07-2019 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-31236-07-23-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje solari
 • Contracting Authority: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 15-08-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30940-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 26,125,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtje e mikroskopit elektronik
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 05-08-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-31073-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,197,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Përshtatja dhe adaptimi i Eurokodeve 5,9 dhe 6 (Pjesa 3) dhe 7 (Pjesa 3)
 • Contracting Authority: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-08-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30988-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 8,263,085.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Antene aktive (handheld) e drejtuar
 • Contracting Authority: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 05-08-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30954-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 2,826,667.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Diesel D1
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Ura Vajgurore
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 05-08-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-31018-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,362,643.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje reagent kimik për analizat e drogave
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 05-08-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-30961-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 2,083,332.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i Parë: Rikonstruksion i Filialeve te Postës Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës
 • Contracting Authority: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-08-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-31090-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 32,277,998.70 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i Zyrave Postare Të Filialeve Lushnje, Berat, Fier, Mat, Lezhe, Shkoder, Kukes, ndare ne lote
 • Contracting Authority: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-08-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-31087-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 75,874,232.70 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i Dytë: Rikonstruksion i Filialeve te Postës Berat, Lushnje dhe Fier
 • Contracting Authority: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Open Date: 23-07-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-08-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-31093-07-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 43,596,234.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 808


© Public Procurement Agency 2019 - All rights reserved