Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje bilete nderkombetare Tirane -Sarajeve-Tirane
 • Contracting Authority: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 22-01-2019 Time : 18:30
 • |
 • Tender Number: REF-04701-01-22-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta avioni. (Vajtje -ardhje)
 • Contracting Authority: Keshilli i Qarkut Berat
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 12:40
 • |
 • Close Date: 22-01-2019 Time : 15:40
 • |
 • Tender Number: REF-04644-01-22-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta te transportit ajror nderkombetare me destinacion New York
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 22-01-2019 Time : 15:15
 • |
 • Tender Number: REF-04618-01-22-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim ruajtje objekti me roje private
 • Contracting Authority: Agjencia Rajonale Veterinarise dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 01-02-2019 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-04534-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 797,740.68 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mbikqyrje e punimeve per vitin 2019
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 04-02-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-04496-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,019,292.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj
 • Contracting Authority: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 04-02-2019 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-04481-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 3,369,602.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj me mbulim 24 ore ne dite.
 • Contracting Authority: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Berat
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-02-2019 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-04472-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 6,739,200.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Kryerjen e Shërbimit të ruajtjes me roje private ne QVA Shkoder dhe QVA Kukes
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-02-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-04441-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 5,023,447.20 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Sherbim Rojes Private Civile “
 • Contracting Authority: Shtepia e Femijeve Sarande
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 04-02-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-04470-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 2,477,525.64 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbime te sigurimit te prones me roje private
 • Contracting Authority: Prefekti i Qarkut Tirane
 • |
 • Open Date: 22-01-2019 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 01-02-2019 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-04469-01-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 3,196,507.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 561


© Public Procurement Agency 2019 - All rights reserved