Contracting Authority City Address
Administrata Arsim Kopeshte Çerdhe Shkoder Shkoder Buleverdi "13 Dhjetori"
Aeroporti Nene Tereza sh.a Tirane Tirane Rruga e Durresit 202
Agjencia Detare Taulantja Durres Durres Rruga ' Skenderbej ' Lagjia Nr.4
Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara Tirane Blv Deshmoret e Kombit,Twin Tower K 2 kt 2 /12
Agjencia e Akreditimit te Arsimit te Larte Tirane
Agjencia e Auditmit te Programeve te Asistences Akredituar nga BE Tirane
Agjencia e Kerkimit, Teknologjise dhe Inovacionit Tirane Rr.Abdi Toptani, Nr.4 (ish Ministria e Transportit)
Agjencia e Kultures,Turizmit,Trashgimise dhe Sportit Gjirokaster Gjirokaster Lagjia "18 Shtatori"
Agjencia e Mbikqyrjes se Falimentit
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit Tirane Rr. Ismail Qemali, Ndertesa Nr.2 Tirane
Agjencia e Menaxhimit te Qendrave per Hapje dhe Dialog Tirane Bulevardi Deshmoret e Kombit Kryeministria
Agjencia e Mireqenies dhe Kujdesit Social Gjirokaster Gjirokaster Lagjia 18 Shtatori
Agjencia e Ndermarjeve te Vogla dhe te Mesme
Agjencia e Nxitjes se Eksporteve
Agjencia e Nxitjes se Investimeve te Huaja
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Tirane
Agjencia e Prokurimit Publik
Agjencia e Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes Mirdite
Agjencia e Sherbimeve Bujqesore, Veterinare dhe Mjedisore Gjirokaster Gjirokastër
Agjencia e Sherbimeve Funerale Tirane Rr.Durresit Pll.132

Page 1 from 135


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved