Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi me avion, tetor 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Sherbimeve Arsimore
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39858-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 83,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje goma dhe bateri per automjetet
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: Olsi Motors
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39399-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 223,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vajra dhe lubrifikante per automjetet
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: EXIMOIL
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39401-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 62,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dru zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39402-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 166,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje dhe orendi për kopshtin me drekë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Ura Vajgurore
 • |
 • Fituesi: ALBON
 • |
 • Data e hapjes: 08-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38645-10-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 705,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: RINDERTIM ÇATIE OBJEKTI VJETER SHKOLLA VLAHEN
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: RAMALLARI
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39175-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Led Wall dhe Paisje Ndriçimi per Studion e re te Lajmeve ne RTSH”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Fituesi: POWER INDUSTRIES
 • |
 • Data e hapjes: 23-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34130-08-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 38,536,444.40 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera për printer dhe fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Sherbimi Kombetar i Punesimit
 • |
 • Fituesi: ERVIN LUZI
 • |
 • Data e hapjes: 01-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37713-09-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 780,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FVG dyer te brendshme druri
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Fituesi: XHEZMI SIQECA
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39098-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerjes së biletave të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion TR-ROMË-TR:
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare e Biznesit
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39735-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 170,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1114


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara