Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale per infrastrukturen e ujitjes
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: A.M.U
 • |
 • Data e hapjes: 01-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-09-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84363-08-31-2018
 • |
 • Fondi limit: 799,940.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim dhe vendosje materiale ne rrjetin rrugor ndricues ne Bashkise Rrrogozhine
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Rrogozhine
 • |
 • Fituesi: ALBA - PINE
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-10-2018 Ora : 15:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-89436-10-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje tonera per printera dhe fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: READ 2000
 • |
 • Data e hapjes: 10-10-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-10-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89427-10-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 24,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punime civile për montimin dhe vënien në funksion të paisjeve të kontrollit të lëndeve radioaktive në pikën e kalimit kufitar Hani i Hotit
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: VIANTE Konstruksion
 • |
 • Data e hapjes: 05-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-10-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88559-10-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 797,858.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje leter muri per nevoja te SRV
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Fituesi: START REKLAMA
 • |
 • Data e hapjes: 10-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89091-10-09-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari te ndryshme e tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kelcyre
 • |
 • Fituesi: Magrip Bana
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-89623-10-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 41,110.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shtypshkrime për materiale kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioneri per mbrojtjen nga diskriminimi
 • |
 • Fituesi: APA-ALBPARTNERS
 • |
 • Data e hapjes: 05-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88573-10-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 100,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni vajtje – ardhje me destinacion Tiranë - Zurich –Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: ALBTOURS"D"-VAS tour operatore
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89844-10-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 180,263.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni me itinerar Tiranë-Milano-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: ALBTOURS"D"-VAS tour operatore
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89835-10-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Komisionerëve Publik
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 10-10-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-10-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89348-10-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 364,090.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 527


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara