Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje aksesore te ndryshem per guzhinat e kopshteve per femije
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Fituesi: Lisand Xhelili
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92476-04-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje pajisje per ndriçimin e rrugeve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Fituesi: 2 H 2016
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92477-04-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 90,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje konteniere per mbledjhjen e mbetjeve urbane
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Fituesi: EDI - 78
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-92355-04-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 560,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje stola per parqe e lulishte
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Fituesi: BREGU COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-92356-04-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 120,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje stola per parqe e lulishte
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Fituesi: AL-COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-92356-04-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 120,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Fituesi: BILURBINA
 • |
 • Data e hapjes: 29-03-2021 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91489-03-29-2021
 • |
 • Fondi limit: 799,970.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje te brendëshme dhe punime merimetimi të godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier
 • |
 • Fituesi: SOKOL RROKAJ
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2021 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91810-03-30-2021
 • |
 • Fondi limit: 736,522.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Karburant dhe vaj,antifrize
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Teknike Pyjore Kole Margjini Shkoder
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92483-04-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje makineri,vegla pune e uniforma
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Fituesi: ASI-2A CO
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-92358-04-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 160,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje zyrave te sherbimit social (UNDP)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92449-04-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 362,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1392


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara