Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Kondicioner
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Paskuqan
 • |
 • Fituesi: R.N.M
 • |
 • Data e hapjes: 04-07-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35206-07-04-2022
 • |
 • Fondi limit: 260,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kondicioner
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Paskuqan
 • |
 • Fituesi: Dritan Xheka
 • |
 • Data e hapjes: 04-07-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35206-07-04-2022
 • |
 • Fondi limit: 260,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime Dezinfektimi
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Studimeve Albanologjike Tirane
 • |
 • Fituesi: M E T A N I
 • |
 • Data e hapjes: 29-06-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-06-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34819-06-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 700,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime mirëmbajtje pajisje zyre, kompjutera, pritnera, fotokopje, skaner etj.
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Studimeve Albanologjike Tirane
 • |
 • Fituesi: XPERT SYSTEMS
 • |
 • Data e hapjes: 01-07-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35117-07-01-2022
 • |
 • Fondi limit: 375,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e ASHK-se Fier
 • |
 • Fituesi: Megi Hajdari
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34073-06-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 266,660.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit”, për Këshillin e Lartë të Prokurorisë
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Larte i Prokurorise
 • |
 • Fituesi: ALBANIA MOTOR COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 28-06-2022 Ora : 13:55
 • |
 • Data e mbylljes: 29-06-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-34660-06-28-2022
 • |
 • Fondi limit: 117,346.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelari ( Letër A4 ) për nevoja të institucionit
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor
 • |
 • Fituesi: O F F I C E CENTER
 • |
 • Data e hapjes: 28-06-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-06-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34630-06-28-2022
 • |
 • Fondi limit: 199,980.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mobilim i muzeut etnografik Petralbe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Fituesi: Tomor Çemalli
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-34302-06-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 600,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim profilaktik dhe riparim automjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Statistikave
 • |
 • Fituesi: KADIU
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35459-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 243,567.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dezifektim, Dezinsektin, Deratizim
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Paraburgimi Vlore
 • |
 • Fituesi: Dorian Trimi
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-35475-07-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 99,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1333


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara