Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Mirembajtje Elektrike Teknike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Fituesi: FASTECH
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-58843-05-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 225,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje invenari i imet dhe amballazhe per farerat
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Fushe Kruje
 • |
 • Fituesi: ALMA BUNDO
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-58912-05-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 233,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Ujesjelles Kanalizime Tropoje Sh.a
 • |
 • Fituesi: Olsi Motors
 • |
 • Data e hapjes: 27-05-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59100-05-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 160,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje orendi zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kukes
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-05-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58340-05-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 168,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale per perballimin e situates se krijuar nga COVID 19 , per kopshtet dhe cerdhet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Berat
 • |
 • Fituesi: LINDI-AL
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2020 Ora : 12:40
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59253-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 697,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe te ndryshme per pastrim.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Fituesi: MURATI D
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59284-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 795,306.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Blerje xhel dezifektues mjekesor per vitin 2020 “
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Fituesi: "New Medical Plus"
 • |
 • Data e hapjes: 21-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-05-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58685-05-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje leter
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Vlore
 • |
 • Fituesi: RAMOVI
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-58829-05-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Blerje Kancelarie ” Për Drejtorinë e Shërbimit Social të financuar nga UNDPI )
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kucove
 • |
 • Fituesi: Aqif Marra
 • |
 • Data e hapjes: 21-05-2020 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-05-2020 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-58738-05-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje reagent Coll-counter per laburatorin e Spitalit Mallakaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster
 • |
 • Fituesi: BIOMETRIC ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2020 Ora : 15:45
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-59287-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 180,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 593


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara