Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: furnizim dhe vendosje pjese kembimi
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Elbasan
 • |
 • Fituesi: Erlind Asllani
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30035-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 26,300.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhetimi me avion per 2 persona Tirane-Washington-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit
 • |
 • Fituesi: ITRAVEL-ALBANIA EXPRESS
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29973-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 250,840.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kompjutera dhe priter
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-29821-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE ( FONI & NDRICIM )
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare e Kultures per Femije
 • |
 • Fituesi: Denis Goga
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30152-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 340,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale elektrike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Televizionit
 • |
 • Fituesi: Olsi Motors
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29670-10-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 140,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Module per leximin e matesave wireless te Shoqerise Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec
 • |
 • Fituesi: TELEKOM ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29831-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 230,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime të dezifektimit mjediseve
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan
 • |
 • Fituesi: Lumturi Velaj
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30255-10-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 408,960.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje "Tonera"
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Korce
 • |
 • Fituesi: COLOMBO
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30313-10-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 68,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Printime certifikatash per pjesemarresit e Konferences se FIN”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: Serxhio Fejzo
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29647-10-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 47,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Furnizim dhe vendosje dritare kuzhine”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Sociale Balashe Elbasan
 • |
 • Fituesi: Leonard Xherri
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29808-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 105,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1398


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara