Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Montim i linjes elektrike dhe furnizim me energji i stacionit te pompave te fshatit Gryksh
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Fituesi: Pavli Buzo
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38209-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 350,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje klori
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Fituesi: Gëzim Llaja
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38208-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shtrim tapet te dhomes pritjes femijeve shkolles "Luigj Gurakuqi"
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Fituesi: EDEN-2 M
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2017 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-37166-12-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 333,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vegla pune per punonjesit
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez
 • |
 • Fituesi: AVNI HYSA
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-37999-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 249,664.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje pompa klori
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez
 • |
 • Fituesi: AIC COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38000-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 333,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbime dhe punime të rrjetit kompjuterik dhe të telefonisë në godinën e re të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale“.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37464-12-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: mirembajtje autoambulancash
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje
 • |
 • Fituesi: Blerim Ajdinaj
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38061-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 416,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale konsumi: elektrike, hidraulike, dyer
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore (AKBPM)
 • |
 • Fituesi: Mevlude Rrokaj
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2017 Ora : 04:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-12-2017 Ora : 04:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-37944-12-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 153,417.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e rrjetit te ndricimit te jashtem, Morien Kukes, Qaf Prush Has, Qaf Morine Tropoje
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Kukes
 • |
 • Fituesi: FREDI ELECTRONIC
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38171-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 219,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje dhe meremetim te ambjenteve te ambulancave te Qendres Shendetesore Preze
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Preze Tirane
 • |
 • Fituesi: Adrian Dema
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38116-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 106,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1033


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara