Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Bebelino
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore
 • |
 • Fituesi: Ergus Nikoça
 • |
 • Data e hapjes: 06-08-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-08-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67804-08-05-2020
 • |
 • Fondi limit: 105,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale Mjeksore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane
 • |
 • Fituesi: PHARMA PLUS
 • |
 • Data e hapjes: 11-08-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-08-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-68322-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 778,712.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje goma për automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Skrapar
 • |
 • Fituesi: KUJTIMI 06
 • |
 • Data e hapjes: 11-08-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-08-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68298-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 549,988.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE KANGJELLA METALIKE
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Fituesi: Adrian Dema
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67225-07-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 350,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE KANGJELLA METALIKE
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Fituesi: Jimi
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67225-07-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 350,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Fituesi: Klajdi Farrici
 • |
 • Data e hapjes: 06-08-2020 Ora : 12:25
 • |
 • Data e mbylljes: 07-08-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-67900-08-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 457,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje zjarrefikese
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Dropull
 • |
 • Fituesi: Ermal Meçi
 • |
 • Data e hapjes: 11-08-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-08-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-68293-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje aparat oksigjeni AP3 per sherbimin e MZSH,Bashkia Divjake.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: Selvije Abasllari
 • |
 • Data e hapjes: 10-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68017-08-07-2020
 • |
 • Fondi limit: 266,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pajisje Elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Fituesi: Tufik Kurti
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-07-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-67157-07-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pjesë këmbimi, goma, bateri, etj për automjete dhe gjenerator
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: Ernest Shira
 • |
 • Data e hapjes: 05-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67659-08-04-2020
 • |
 • Fondi limit: 355,970.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 766


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara