Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Athinë–Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 12:50
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 15:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-75627-06-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje plehra kimikë, farëra, lule e te tjera produkte
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine
 • |
 • Fituesi: Dritan Xheka
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75368-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 292,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Fituesi: Dorina Karaiskaj
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 11:10
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 14:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-75584-06-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim Automjeti Hyundai Terracan
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Trajtimit te Kredive
 • |
 • Fituesi: SERDADO
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75444-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 647,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e materialeve elektrike, prozhektor dhe aksesor per prozhektor.
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: RIZA ÇERA
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75457-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 95,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75360-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 50,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 11:10
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 14:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-75584-06-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Athinë–Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: PLANET
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 12:50
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 15:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-75627-06-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kondicionere
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder
 • |
 • Fituesi: ELEKTRO-TEK
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75190-06-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 237,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Strasburgu - Frankfurt–Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 12:45
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-75625-06-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1290


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara