Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje me vlere te vogel karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Fratar Mallakaster
 • |
 • Fituesi: "ERI"
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45978-12-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 120,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kartolina urimi ( me zarfa )”, për nevojat e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Larte Gjyqesor
 • |
 • Fituesi: GRAPHIC LINE - 01
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46014-12-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 45,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim Kanalizimi ujrave te bardha te godines se spitalit Mallakaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster
 • |
 • Fituesi: EB-2000
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46100-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemim ambjente te jashteme godina e Spitalit Mallakaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster
 • |
 • Fituesi: EB-2000
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46099-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim i Tualeteve te Maternitetit dhe mirmbajtje ambjentet e kuzhines se Spitalit Mallakaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster
 • |
 • Fituesi: "DOKSANI - G"
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46098-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje e godines se Lavanterise se Spitalit Mallakaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster
 • |
 • Fituesi: SARK
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46097-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Materiale Dekori per Vitin e Ri, Aktivitete per Festat e Fundvitit (Dekori i Qytetit)".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: Adrian Kuka
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45837-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 416,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje e zakonshme ndertesash
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan
 • |
 • Fituesi: UNIVERSAL
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46029-12-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime te tjera (riparim kondicioneri)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: ROZAFA 94
 • |
 • Data e hapjes: 08-11-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42722-11-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 63,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje Nderteses se Bileotekes "Marin Barleti
 • Autoriteti Kontraktues: Dega Ekonomike e Kultures Shkoder
 • |
 • Fituesi: DELIA IMPEX
 • |
 • Data e hapjes: 22-11-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44616-11-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 291,632.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1118


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara