Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bateri për autoambulancat
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd
 • |
 • Fituesi: KADIU
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55650-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 54,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale Gazermimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Paraburgimi Mine Peza
 • |
 • Fituesi: Adenis Kastrati
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55314-03-31-2020
 • |
 • Fondi limit: 291,127.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale dhe Riparim Kondisioneresh.
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Paraburgimi Mine Peza
 • |
 • Fituesi: KLIMA TEKNIKA TB2
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55317-03-31-2020
 • |
 • Fondi limit: 90,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i mirembajtjes se automjeteve
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: FLADY PETROLEUM
 • |
 • Data e hapjes: 01-04-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55376-04-01-2020
 • |
 • Fondi limit: 611,665.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje produkte ushqimore dhe detergjente per familjet ne nevoje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: SEAD-SGS
 • |
 • Data e hapjes: 02-04-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-04-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55439-04-02-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,095,746.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale per pastrim, dizefektim, ngrohje, ndricim
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Sociale Multidisiplinare Tirane
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53590-03-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 333,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vegla pune
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Fituesi: Ilir Dervishaj
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55052-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje artikuj ushqimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55645-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 544,053.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Veshje mbrojtese sterile personale nje perdorimeshe (perparese me kapuce) – COVID-19
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Fituesi: Oltjan Hastoçi
 • |
 • Data e hapjes: 01-04-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-04-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55403-04-01-2020
 • |
 • Fondi limit: 799,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje rrota F 200 , Dado dhe bullona F 10 për kontinerët e grumbullimit të mbetjeve urbane
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Patos
 • |
 • Fituesi: Bujar Bundo
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55629-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 2.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1235


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara