Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje etiketa autoadezive për barkode
 • Autoriteti Kontraktues: Biblioteka Kombetare
 • |
 • Fituesi: PAPERCLIP ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47456-01-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 17,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni Tirane - Sofje - tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47713-01-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Benzine
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Gjelberimit Patos
 • |
 • Fituesi: O L S I
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47582-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 443,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vula per nevoja te FSHU sha dhe OSSH sha
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Fituesi: A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 14:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-47581-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 498,065.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47691-01-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Ankara
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47688-01-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime për mirëmbajtjen e automjetit Mitsubishi Outlander me targa AA120 YC dhe automjetit Peugeot 407 me targa AA034VN për shërbimin lavazh dhe parkim
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Magjistratures
 • |
 • Fituesi: SERVIS - AUTO 2000
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47668-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 152,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Ankara
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47688-01-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Ankara
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47688-01-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Bar Code dhe Etiketa
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut Tirane
 • |
 • Fituesi: TIRANA PAPER PROVIDER
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47550-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 425,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1015


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara