Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje pajisje Kaldajë në Shkollën Samaticë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Ura Vajgurore
 • |
 • Fituesi: SULOLLARI-KLIMA
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75352-10-13-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim dezinfektimi në Ambientet e Shkollave”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Ura Vajgurore
 • |
 • Fituesi: Myftijan Dervishi
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76173-10-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale pastrimi për institucionet arsimore”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Ura Vajgurore
 • |
 • Fituesi: Mirjan Niço
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-10-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76312-10-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 136,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje medikamente mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Shupenze
 • |
 • Fituesi: NAZIFE BICA
 • |
 • Data e hapjes: 22-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76462-10-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 570,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje uniforma e veshje speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Tomin Diber
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 22-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76332-10-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajetje e rrugeve
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Agrobiznes Irakli Terova Korce
 • |
 • Fituesi: S.I.A KALANDRA KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76198-10-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 375,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Furnizime te tjera materiale zyre dhe te pergjithshme, blerje baze materiale, riparim dhe montim raftesh ,riparim karrikesh per zyrat ” per Institucionin e Ekzekutimit te Vendimeve Penale Lezhe per vitin 2020“,
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Lezhe
 • |
 • Fituesi: NOART
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75626-10-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 289,332.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kasaforta metalike
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Fituesi: ONI TRADE
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-09-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72473-09-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 45,833.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale e Ndertimit Korce
 • |
 • Fituesi: AL - Dok
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74810-10-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 210,950.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat
 • |
 • Fituesi: Bledi Loçi
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2020 Ora : 14:55
 • |
 • Data e mbylljes: 19-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75831-10-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1057


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara