Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Për blerjen Materiale per pastrim, Detergjente, Acid, Fshesa etj, per T.S. sha, Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Elbasan
 • |
 • Fituesi: SOLID GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23777-08-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 195,150.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Për blerjen Materiale Hidraulike dhe Elektrike, per T.S. sha, Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Elbasan
 • |
 • Fituesi: Marjana Beaj
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23783-08-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 236,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Thesarit Fier
 • |
 • Fituesi: Tele.co.Albania
 • |
 • Data e hapjes: 10-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23588-08-09-2017
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Gomash
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Fituesi: Besnik Meçi
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23669-08-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje me qera eskavatori krahe gjate mbi 15 m
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: NDREGJONI
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23995-08-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 550,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim ngarkim kamionash
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Fituesi: AR-EN 2015
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-08-2017 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24087-08-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 787,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelarie per nevojat e Q.K.R.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lushnje
 • |
 • Fituesi: XPERT SYSTEMS
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24067-08-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 49,227.50 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pjese kembimi, vaj, bateri, goma etj.
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Vlore
 • |
 • Fituesi: ASI-2A CO
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-08-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24065-08-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 141,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje mjetesh,pjese kembimi,goma bateri(fadromat)+ Mirmbajtje mjetesh,pjese kembimi,goma bateri(mjete transporti)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Fituesi: Selvije Abasllari
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-08-2017 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-24084-08-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 508,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje rrjeta,bandiera dhe boje per mirembajtje urash
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Fituesi: REDI-MAT
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-08-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24081-08-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 143,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1005


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara