Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: SHERBIME TE TJERA
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale e Teknologjise Hamdi Bushati Shkoder
 • |
 • Fituesi: "KONSTRUKSION 04"
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62975-04-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 316,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Klinika Stomatologjike Universitare Tirane
 • |
 • Fituesi: Denis Baba
 • |
 • Data e hapjes: 10-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61367-04-09-2018
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike 1.78 roje
 • Autoriteti Kontraktues: Klinika Stomatologjike Universitare Tirane
 • |
 • Fituesi: NAZERI - 2000
 • |
 • Data e hapjes: 05-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60560-04-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 700,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje e riparime te Qendres Shendetesore Tomin dhe Ambulances Dohoshisht
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Tomin Diber
 • |
 • Fituesi: Baftjar Murati
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62982-04-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 220,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bojra printeri/fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Fier
 • |
 • Fituesi: ADASTRA
 • |
 • Data e hapjes: 11-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61652-04-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 332,567.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim lyerje në sallat e ekspozimit me sip. totale 1700 m2 (përfshirë bojën dhe materjalet e konsumit që do të përdoren)
 • Autoriteti Kontraktues: Galeria Kombetare e Arteve
 • |
 • Fituesi: DEUTSCHCOLOR
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62931-04-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 205,416.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Bileta Tirane - Poloni (Varshave) - Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Fituesi: GOLDEN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63881-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 105,424.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim vjetor për kontrollin teknik të automjeteve në pronësi të AKPT
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Fituesi: Tufik Kurti
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62988-04-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 47,997.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Prodhim i sinjalistikave për ambiente të brendshme të godinave të MIE-s
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: VISTAS Enterprises
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63181-04-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 450,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim sherbimi i 1 automjeti Mitsubishi
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektoriati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Tirane
 • |
 • Fituesi: KADIU
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61978-04-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 70,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1169


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara