Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje e 1 (një) bilete udhëtimi Tiranë - Beograd (Serbi) – Tiranë, nisja në datë 19 Shkurt 2019 dhe kthimi në datë 21 Shkurt 2019”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Fituesi: ONE EXPLORER
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 15:15
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 18:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-08974-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 155,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje e 1 (një) bilete udhëtimi Tiranë - Beograd (Serbi) – Tiranë, nisja në datë 19 Shkurt 2019 dhe kthimi në datë 21 Shkurt 2019”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 15:15
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 18:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-08974-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 155,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje e 1 (një) bilete udhëtimi Tiranë - Beograd (Serbi) – Tiranë, nisja në datë 19 Shkurt 2019 dhe kthimi në datë 21 Shkurt 2019”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Fituesi: ODISEA TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 15:15
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 18:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-08974-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 155,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje nafte
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 13-02-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-02-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07632-02-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta transporti ajror Tiranë-New Dehli–Tiranë, vajtje-ardhje. Copë 2 (dy). Datat: 03-08 Mars
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08870-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 243,970.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi për Ministrinë e Kulturës për vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve
 • |
 • Fituesi: NIRUPA
 • |
 • Data e hapjes: 31-01-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-02-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05928-01-31-2019
 • |
 • Fondi limit: 497,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi për Ministrinë e Kulturës për vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve
 • |
 • Fituesi: NIRUPA
 • |
 • Data e hapjes: 31-01-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-02-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05928-01-31-2019
 • |
 • Fondi limit: 497,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Veshje
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit Pellumbat Tirane
 • |
 • Fituesi: SUPPORT - 07 SH.P.K
 • |
 • Data e hapjes: 15-02-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08015-02-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kite dhe Reagent
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kucove
 • |
 • Fituesi: ALMA BUNDO
 • |
 • Data e hapjes: 13-02-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-02-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-07805-02-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 697,285.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje te ndryshme zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 06-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06540-02-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 165,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 652


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara