Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje medikameente mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Hotolisht Librazhd
 • |
 • Fituesi: Ermed
 • |
 • Data e hapjes: 16-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05410-09-15-2021
 • |
 • Fondi limit: 180,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Tiranë–Paris - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Kultures
 • |
 • Fituesi: Dorina Karaiskaj
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 18:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05666-09-17-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje xhama per Institucionet e Q.E.A-s Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: NIRUPA
 • |
 • Data e hapjes: 14-09-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-09-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05211-09-14-2021
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te buta per Institucionet e Q.E.A-s Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: A - Y - S
 • |
 • Data e hapjes: 14-09-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-09-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05229-09-14-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ilace , Materiale dhe medikamente mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Llugaj Tropoje
 • |
 • Fituesi: CARPATHIA ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 16-09-2021 Ora : 18:45
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2021 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05569-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale stërvitje
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Fituesi: Erjon Haska
 • |
 • Data e hapjes: 13-09-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-09-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05070-09-13-2021
 • |
 • Fondi limit: 499,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete me sistemin dinamik
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Studimeve dhe Publikimeve per Arbereshet
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2021 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05576-09-17-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete me sistemin dinamik
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Studimeve dhe Publikimeve per Arbereshet
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2021 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05576-09-17-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shërbimi për mbikqyrje punimesh për objektin: “Lyerje e ambjenteve te Konvikteve të Shkollave të Mesme për vitin 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme
 • |
 • Fituesi: " INDAY - 18 "
 • |
 • Data e hapjes: 16-09-2021 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2021 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05564-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 39,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete me sistemin dinamik
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Studimeve dhe Publikimeve per Arbereshet
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2021 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05576-09-17-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1121


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara