Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Motherboard MBD-X9DRH-7TFI Sasia– 1 copë
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Depozitave
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48342-02-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 157,110.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rehabilitim dhe risistemim i Merkatos Rus
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: MIKI CONSULTING
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48038-02-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 174,909.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Uniforma dhe veshje speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-48929-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 408,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Klor i lengshem
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Bilisht
 • |
 • Fituesi: Denis Goga
 • |
 • Data e hapjes: 13-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46667-02-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 332,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje me qira te pajisjeve per Studiot e Transmetimit,Ndricim Led”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Fituesi: Tufik Kurti
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48648-02-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 573,333.40 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit
 • |
 • Fituesi: NO LIMIT S SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49109-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 48,646.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi, dizenfektimi e detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat
 • |
 • Fituesi: ALEN - CO
 • |
 • Data e hapjes: 14-02-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-02-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47693-02-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 358,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi, dizenfektimi e detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat
 • |
 • Fituesi: Adenis Kastrati
 • |
 • Data e hapjes: 14-02-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-02-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47693-02-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 358,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim për mirëmbajtjen e kondicionerëve
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: SULOLLARI
 • |
 • Data e hapjes: 17-02-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48692-02-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 316,068.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje perde
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: Raimonda Rakipi
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48033-02-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 960


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara