Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Forcave te Armatosura Tirane
 • |
 • Fituesi: Vilma Kadesha
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82857-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Siguracion TPL dhe KASKO për automjetin Wolkswagen Phaeton, me targë AA434DU, në pronësi të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi: Atlantik - Shoqeri Sigurimesh
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82720-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 120,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Transport me Autobus
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Fituesi: KEI Sh.p.k
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2018 Ora : 16:45
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 16:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-82782-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 92,925.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Derrasa stoli
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 10-08-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82510-08-09-2018
 • |
 • Fondi limit: 333,300.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Forcave te Armatosura Tirane
 • |
 • Fituesi: SPIRIT TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82857-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje bileta udhëtimi me avion” gusht 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Shërbimeve Arsimore
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82872-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 168,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Forcave te Armatosura Tirane
 • |
 • Fituesi: PLANET
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82857-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karta SIM per nevoja te OSHEE sha
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Fituesi: VODAFONE ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 15:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-82775-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 450,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Forcave te Armatosura Tirane
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82857-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale sherbimi te ndryshme, per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Fituesi: SHABANI 2002
 • |
 • Data e hapjes: 08-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82294-08-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 799,997.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 472


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara