Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: "Shpenzime per ekipet e futbollit te Bashkise Roskovec –Pjesemarrje ne Turneun Nderkomebtar “VLLAZNIMI CUP 2017” DURRES"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Fituesi: Gazmend Malaj
 • |
 • Data e hapjes: 22-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-06-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18315-06-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 245,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Marresa DVB-T2/S2 cope 40 (dyzete ) (shih ftesen per oferte)
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Teknike RTSH
 • |
 • Fituesi: Florian Abedinaj
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2017 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2017 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17979-06-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 613,333.20 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te ndryshme elektronike (shih ftesen per oferte)
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Teknike RTSH
 • |
 • Fituesi: SOFT & SOLUTION
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18057-06-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 634,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje elektropompe
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Fituesi: Denis Goga
 • |
 • Data e hapjes: 16-06-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17900-06-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Sevaster Vlore
 • |
 • Fituesi: ESO NDËRTIM
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-06-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18415-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 51,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera për printer
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Fituesi: Mobitel
 • |
 • Data e hapjes: 16-06-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17846-06-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 516,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan
 • |
 • Fituesi: EUROPRINTY GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17914-06-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 99,965.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim-Vendosje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kucove
 • |
 • Fituesi: Blerim Ajdinaj
 • |
 • Data e hapjes: 16-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17854-06-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 104,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim dhe lyerje ndriçuesish në pedonale Velipojë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: Oltjan Hastoçi
 • |
 • Data e hapjes: 06-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16324-06-05-2017
 • |
 • Fondi limit: 583,301.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kondicioner (Furnizim + Vendosje)
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Durres
 • |
 • Fituesi: IDRIZ KADARE
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18102-06-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 499,996.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1147


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara