Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Cerdheve Shkoder
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18740-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 666,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sistemim sheshi oborri Spitali Krume”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: Bujar Bundo
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18879-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 416,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion i mjeteve te ndermarrjes
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier
 • |
 • Fituesi: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18966-04-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 615,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te buta
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Rrogozhine
 • |
 • Fituesi: Naim Hysi
 • |
 • Data e hapjes: 11-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17364-04-10-2019
 • |
 • Fondi limit: 114,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje objekte ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Peshkopi
 • |
 • Fituesi: SHEHU
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18690-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 480,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Medikamente dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nikel Kruje
 • |
 • Fituesi: PETER PHARMA
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18677-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Bojra Printeri dhe Fotokopje per nevojat e Shoqerise"
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec
 • |
 • Fituesi: HB-GROUPCONSTRUCTION
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18506-04-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 787,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Kapshtice
 • |
 • Fituesi: ADASTRA
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16986-04-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 333,387.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje matesa uji.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Puke
 • |
 • Fituesi: Shkëlzen Bushgjokaj
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18437-04-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 433,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vegla pune
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Puke
 • |
 • Fituesi: Altion Basha
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2019 Ora : 03:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2019 Ora : 03:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18432-04-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 333,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 914


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara