Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje goma dhe Bateri per automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Fituesi: A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 07-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49775-02-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje 1 (një) biletë udhëtimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: PASHAJ JP
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51286-02-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje 1 (një) biletë udhëtimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: KALEMI TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51286-02-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FURNIZIM DHE MBJELLJE PEME DEKORATIVE NE QYTETIN KRUMÊ
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: Andi Gjoka
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51035-02-19-2020
 • |
 • Fondi limit: 432,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Biletë avioni vajtje - ardhje, Tiranë – Paris – Tiranë, në kuader të ceremonisë së diplomimit të studentëve të UPT në ESTP Paris, Francë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51186-02-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kodicioner
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Fituesi: BILURBINA
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50835-02-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim foni të kompletuar me të gjithë aksesorët përkatës për aktivitetin që do të zhvillohet në Bibliotekën Kombëtare më datë 27.02.2020
 • Autoriteti Kontraktues: Biblioteka Kombetare
 • |
 • Fituesi: FREDI ELECTRONIC
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50966-02-19-2020
 • |
 • Fondi limit: 24,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje goma për automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Fituesi: Alked Kopaçi
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 10:15
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51063-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 88,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtjen (riparim) e paisjeve elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
 • |
 • Fituesi: Erlind Asllani
 • |
 • Data e hapjes: 17-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50560-02-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 700,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Fituesi: LIBRARI DYRRAHU
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51153-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 799,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1117


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara