Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale leketrike dhe hidraulike per nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec
 • |
 • Fituesi: Bledi Loçi
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33726-08-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 249,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike Llamba Led
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Fituesi: T & P SH P K
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33936-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 162,700.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje toner 9boje) per printera dhe fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Enti Kombetar i Banesave Tirane
 • |
 • Fituesi: IT Gjergji Kompjuter
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33408-08-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.1 Tirane
 • |
 • Fituesi: Aurel Brozi
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33670-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 141,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike për rrjetin e kanalizimeve dhe rrjetin ujësjellës
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Fituesi: Oltjan Dautaj
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33932-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 129,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materjale elektrike hidraulike dhe ngrohje
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale e Teknologjise Hamdi Bushati Shkoder
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 01-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-08-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32273-07-31-2019
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerja e biletave “Tiranë – Bruksel (Belgjikë) – Pragë (Çeki) – Tiranë dhe Tiranë – Pragë (Çeki) – Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33970-08-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kushineta per vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan
 • |
 • Fituesi: A R B L E V
 • |
 • Data e hapjes: 06-08-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 08-08-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32850-08-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 796,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje toner 9boje) per printera dhe fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Enti Kombetar i Banesave Tirane
 • |
 • Fituesi: ERVIN LUZI
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33408-08-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale Hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale Fier
 • |
 • Fituesi: Adenis Kastrati
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33819-08-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 470,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1051


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara