Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Shërbim riparim dhe mirembajtje të impianteve hidrante të mbrojtjes nga zjarri në të dy ndërtesat e Bibliotekës Kombëtare
 • Autoriteti Kontraktues: Biblioteka Kombetare
 • |
 • Fituesi: MURATI BA
 • |
 • Data e hapjes: 22-06-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27983-06-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 180,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Tiranë- Frankfurt –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 10-14 Korrik Copë 1 (një).
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Fituesi: ALBTOURS"D"-VAS tour operatore
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28280-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bilete Bruksel korrik
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Fituesi: PLANET
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28254-06-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vegla e materiale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Permet
 • |
 • Fituesi: Erlind Asllani
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-06-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26494-06-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 490.47 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e materialeve të pastrimit
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Fituesi: Megi Hajdari
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 14:45
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27473-06-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 639,181.54 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Automjete transporti me qira 8+1 vendsh dhe guidë
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Turizmit
 • |
 • Fituesi: PASHAJ JP
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28191-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 188,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Ura Vajgurore
 • |
 • Fituesi: LELI SHYTI
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28147-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 332,350.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare Filiali Lezhe
 • |
 • Fituesi: Edmond Cara
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28157-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 101,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vegla e materiale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Permet
 • |
 • Fituesi: Armalind Rrokaj
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-06-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26494-06-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 490.47 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale per funksionimin e pajisjeve të zyrave- Blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Kombetar i Ushqimit
 • |
 • Fituesi: EDI - 78
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2019 Ora : 14:05
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 14:05
 • |
 • Numri i referencës: REF-28153-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 670.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 960


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara