Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Instalim i sistemit te vezhgimit me kamera
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje
 • |
 • Fituesi: Conspiration-Metropol
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97807-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 641,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike per instalim pajisje
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • |
 • Fituesi: Entela Joka
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97943-12-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 51,350.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale zbukurimi per dekorin e qytetit viti i ri 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Bulqize
 • |
 • Fituesi: Dritan Xheka
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-96959-12-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje ambiente magazine nyje hidrosanitare dhe ambiente te qendres sanitare per vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje
 • |
 • Fituesi: 4 A CONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97658-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Prodhim dokumentacioni specifik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Fituesi: PROMO PRINT
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97917-12-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 429,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie për edukimin artistik.
 • Autoriteti Kontraktues: Galeria Kombetare e Arteve
 • |
 • Fituesi: Jimi
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98023-12-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 65,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Punime rrethimi ambiente publike, rrethim shkallësh dhe rrafsh i pjerrët në shkolla, etj”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: Dashurije Dida
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98919-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 258,665.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje artikuj ushqimore per nevoja te konviktit “KOSOVA” Bashkia –Has
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: Besart Hoxha
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 06:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98904-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 270,329.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie e shtypshkrime te Spitalit Puke per vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Puke
 • |
 • Fituesi: EURO OFFICE
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97228-12-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 720,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim aparaturash për laboratorët e DSHP- së në ASHR Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rajonal Shendetesor Tirane
 • |
 • Fituesi: FEDOS shpk
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-98062-12-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 760,033.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 719


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara