Planned Registers


Reset


REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 26.07.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.06.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.06.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.05.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 14.04.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 05.04.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.03.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2016

NDRYSHIME PARASHIKIME SHTATOR-DHJETOR 2015

NDRYSHIME PARASHIKIME MAJ-GUSHT 2015

PARASHIKIME 2015 MBAS MIRATIMIT TË BUXHETIT MAJ-GUSHT

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2015

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 4 MUJORI I PARE 2015

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2015

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I TRETE 2014

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I DYTE 2014

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2014

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2014

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI TRETE 2013

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I DYTE 2013

NDRYSHIME PARASHIKIME Dt.01.05.2013-31.05.2013

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2013

SHTESE NE REGJISTER TE PARASHIKIMEVE 2013

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2013

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I TRETE 2012

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I DYTE 2012

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2012

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2012

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2011

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2010

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE


© Public Procurement Agency 2022 - All rights reserved