Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Projekti per Rinovime (rikonstruksione) Ndertesa e Drssh Elbasan
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan
 • |
 • Winner: ERALD-G
 • |
 • Open Date: 12-10-2018 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 22-10-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-89647-10-11-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,000,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Supervizion i punimeve për mbylljen e grykave të minierave
 • Contracting Authority: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Winner: HE & SK 11
 • |
 • Open Date: 16-10-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-10-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-89933-10-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,591,899.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mbyllja e grykave të galerive të minierave në të gjithë territorin e Shqipërisë
 • Contracting Authority: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Winner: HASTOÇI
 • |
 • Open Date: 13-07-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 15-10-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-79095-07-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 71,353,621.66 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rehabilitim i Ambienteve te jashtme te Shkolles se Mesme Maqellare.
 • Contracting Authority: Bashkia Peshkopi
 • |
 • Winner: DODA NDERTIM
 • |
 • Open Date: 16-10-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 25-10-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-89985-10-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,538,477.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion rruga David Selenica L.13
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Winner: LIQENI VII
 • |
 • Open Date: 13-09-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-85554-09-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,083,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Platforma multifunksionale e informacionit për turistët dhe qytetarët përmes Web, Infokiosk
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Winner: ITirana
 • |
 • Open Date: 05-10-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-10-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-88623-10-04-2018
 • |
 • Limit Fund: 4,961,200.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pajisje për kopshte dhe çerdhet
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Winner: SHAGA.
 • |
 • Open Date: 06-06-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 06-07-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-73534-06-05-2018
 • |
 • Limit Fund: 9,506,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurise fizike
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Winner: SEMANI SECURITY
 • |
 • Open Date: 16-08-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 19-09-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-83059-08-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 32,947,278.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Pastrimi i kanalit te ujrave te larta nga pjesa A ne F
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Winner: LABI
 • |
 • Open Date: 06-09-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 15-10-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-84608-09-04-2018
 • |
 • Limit Fund: 16,481,932.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Riparim dhe meremetim i stacioneve te pyjeve Voskopoje
 • Contracting Authority: Bashkia Korce
 • |
 • Winner: " VILDEV - CO "
 • |
 • Open Date: 05-10-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-10-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-88633-10-04-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,127,729.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 69


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved