Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Riparim- mirembajtje e sistemeve te ajrit te vakumuar dhe komprimuar: tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet perkatese, per vitin 2019
 • Contracting Authority: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Winner: GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
 • |
 • Open Date: 28-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 14-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-96034-11-27-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,249,895.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i salles se madhe te mbledhjeve te Keshillit te Qarkut Diber
 • Contracting Authority: Keshilli i Qarkut Diber
 • |
 • Winner: 2 N
 • |
 • Open Date: 03-12-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-12-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-96130-11-27-2018
 • |
 • Limit Fund: 8,293,387.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbimi i Evadimit të mbeturinave në SUT”
 • Contracting Authority: Spitali Universitar i Traumes
 • |
 • Winner: ABA COMERCIAL CLEANERS
 • |
 • Open Date: 20-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 31-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-00346-12-19-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,332,350.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Ndertim i rrjetit TM/TU ne zonen e Gjirit te Lalezit"
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e OSHEE Durres
 • |
 • Winner: EGLAND
 • |
 • Open Date: 30-10-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 05-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-91818-10-29-2018
 • |
 • Limit Fund: 23,453,201.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Furnizim / Vendosje kondicioneresh
 • Contracting Authority: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Winner: SULOLLARI-KLIMA
 • |
 • Open Date: 17-12-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-99185-12-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,820,833.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje ndertese hidrovore
 • Contracting Authority: Bordi i Kullimit Lezhe
 • |
 • Winner: Rroku GUEST
 • |
 • Open Date: 30-10-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 09-11-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-91770-10-29-2018
 • |
 • Limit Fund: 811,164.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materialesh per rrethimin e fushave te sportit ne territorin e Bashkise Lushnje
 • Contracting Authority: Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje
 • |
 • Winner: MURATI D
 • |
 • Open Date: 06-12-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 17-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-96825-12-05-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,333,259.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE ASFALTOBETONI ME RERE E ZALL LAVATRICE
 • Contracting Authority: Bashkia Kavaje
 • |
 • Winner: BIBA-X
 • |
 • Open Date: 14-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94022-11-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 4,916,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: MBROJTJA E SHPATIT TË MALIT MBI DALJET E TUNELEVE TË SHKARKIMIT NR.3 DHE NR.4 NË HEC FIERZË
 • Contracting Authority: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Winner: GJOKA KONSTRUKSION
 • |
 • Open Date: 29-10-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 06-12-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-91612-10-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 120,752,730.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shtimi i funksionaliteteve të SAP dhe blerja e licensave të përdoruesve të rinj
 • Contracting Authority: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Winner: S-SYSTEMS
 • |
 • Open Date: 06-12-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 31-12-2018 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-96922-12-05-2018
 • |
 • Limit Fund: 26,850,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 49


© Public Procurement Agency 2019 - All rights reserved