Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: ”Vazhdim punimesh "Rikonstruksion i Shkollës së Mesme Halim Xhelo" Vlorë”
 • Contracting Authority: Bashkia Vlore
 • |
 • Winner: INERTI
 • |
 • Open Date: 07-02-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-03-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-06390-02-05-2019
 • |
 • Limit Fund: 15,202,105.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje 1 makinë vetëshkarkuese + skrep
 • Contracting Authority: Bashkia Vlore
 • |
 • Winner: SPARKLE 32
 • |
 • Open Date: 21-03-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 02-04-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-14529-03-20-2019
 • |
 • Limit Fund: 4,166,666.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shpenzime për mirëmbajtjen dhe operim i bazës së të dhënave të centralizuara të Portabilitetetit të Numrit (CRDB)
 • Contracting Authority: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Winner: INFOSOFT SYSTEMS
 • |
 • Open Date: 14-02-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 18-03-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-07676-02-13-2019
 • |
 • Limit Fund: 33,600,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Oblike"
 • Contracting Authority: Drejtoria e Cerdheve Shkoder
 • |
 • Winner: DELIA IMPEX
 • |
 • Open Date: 19-03-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-03-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13872-03-18-2019
 • |
 • Limit Fund: 2,498,800.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale te ndryshme ndertimi per mirmbajtjen e rrugeve
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Berat
 • |
 • Winner: EURO-ALB
 • |
 • Open Date: 25-01-2019 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 04-02-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-04974-01-24-2019
 • |
 • Limit Fund: 4,124,600.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: • Loti i Katërt “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i rrugës ”Sotir Peci”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: INFRATECH
 • |
 • Open Date: 12-03-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-03-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-13119-03-11-2019
 • |
 • Limit Fund: 172,884.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: • Loti i Tretë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i segmentit rrugor nga rreth-rrotullimi Mullet deri te ura në fshatin Qeha”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: INFRATECH
 • |
 • Open Date: 12-03-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-03-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-13117-03-11-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,778,260.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: • Loti i Dytë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i rrugës ”Kadri Kërçiku”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: NRB Engineering Studio
 • |
 • Open Date: 12-03-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-03-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-13115-03-11-2019
 • |
 • Limit Fund: 294,975.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: • Loti i Parë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim i rrugës së shkollës 9-vjeçare “Ymer Kurti”, fshati Lagje e Re”.
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: NRB Engineering Studio
 • |
 • Open Date: 12-03-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-03-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-13075-03-11-2019
 • |
 • Limit Fund: 207,693.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim mirbajtje mjete transporti
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durres
 • |
 • Winner: SERVIS - AUTO 2000
 • |
 • Open Date: 18-03-2019 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 02-04-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-12796-03-07-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,227,332.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 82


© Public Procurement Agency 2019 - All rights reserved