Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: “Aplikacione dhe licenca në ndihmë të institucionit”.
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Open Date: 31-12-2019 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 23-01-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-46982-12-30-2019
 • |
 • Limit Fund: 8,328,733.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: LOT 2 : Blerje material konsumi rutinë.
 • Contracting Authority: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Winner: KRIJON
 • |
 • Open Date: 20-02-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-03-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-51029-02-19-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,293,237.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: LOT 1 : Blerje reagente
 • Contracting Authority: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Winner: ALMedical
 • |
 • Open Date: 20-02-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-03-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-51027-02-19-2020
 • |
 • Limit Fund: 908,675.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburati për nevojat e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit
 • Contracting Authority: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Winner: A&T
 • |
 • Open Date: 24-02-2020 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 05-03-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-51236-02-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,999,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi i MIRMBAJTJES SE GJELBERIMIT per tre vite
 • Contracting Authority: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Winner: Land Art
 • |
 • Open Date: 10-05-2019 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 17-06-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-21230-05-09-2019
 • |
 • Limit Fund: 15,636,316.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje motorra uji per varkat
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Winner: Ilir Kaso
 • |
 • Open Date: 05-02-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 17-02-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-48996-02-04-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: • Loti i Tretë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim i godinës së zjarrfikësve ”Kinostudio”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: TOWER
 • |
 • Open Date: 18-02-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-02-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-50641-02-17-2020
 • |
 • Limit Fund: 733,114.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: • Loti i Dytë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni i rrugëve ”Sabaudin Gabrani” dhe ”Leka i Madh”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: TOWER
 • |
 • Open Date: 18-02-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-02-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-50639-02-17-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,227,131.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: • Loti i Parë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni i rrugës ”Hamdi Cullhaj”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: NOVATECH STUDIO
 • |
 • Open Date: 18-02-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-02-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-50637-02-17-2020
 • |
 • Limit Fund: 859,726.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ruajtja e objekteve të Bashkisë Vlorë
 • Contracting Authority: Bashkia Vlore
 • |
 • Winner: F.P.M
 • |
 • Open Date: 18-03-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 24-03-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-54542-03-18-2020
 • |
 • Limit Fund: 9,987,395.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 71


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved