Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: ”Mobilim i Bibliotekës së Qytetit nr.5”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: SHAGA.
 • |
 • Open Date: 27-02-2018 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 09-03-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-51512-02-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,498,715.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ”Mobilim i Bibliotekës së Qytetit nr.3”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: SHAGA.
 • |
 • Open Date: 26-02-2018 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 08-03-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-51062-02-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 4,161,015.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “ Licensa për sistemin e faturimit”
 • Contracting Authority: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Winner: JEHONA SOFTWARE
 • |
 • Open Date: 19-04-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 07-05-2018 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-63421-04-18-2018
 • |
 • Limit Fund: 6,910,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Rikonstruksion i rrugës Kastratëve, Njësia Administrative Bërxull, Domje, Bashkia Vorë"
 • Contracting Authority: Bashkia Vore
 • |
 • Winner: B-93
 • |
 • Open Date: 01-03-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-52848-02-28-2018
 • |
 • Limit Fund: 48,426,703.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Riparim pajisje kazermimi
 • Contracting Authority: Garda e Republikes
 • |
 • Winner: XPERT SYSTEMS
 • |
 • Open Date: 03-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 13-04-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-60163-03-30-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,666,666.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Furnizim me karburant
 • Contracting Authority: Gjykata e Apelit Shkoder
 • |
 • Winner: KASTRATI
 • |
 • Open Date: 11-04-2018 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 23-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-61452-04-10-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Blerje kancelarie per Bashkine Divjake "
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Winner: EURO OFFICE
 • |
 • Open Date: 13-04-2018 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 27-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-62087-04-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,381,995.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi i Rojes Private
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Winner: A.E.K.SECURITY
 • |
 • Open Date: 06-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-02-2018 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-43935-02-05-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,094,587.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Nafte ‹ 10ppm
 • Contracting Authority: Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres
 • |
 • Winner: KASTRATI
 • |
 • Open Date: 19-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 12-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56373-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 76,201,786.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rehabilitimi i Rezervuarit Doftise Ujileshuesi ”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier
 • |
 • Winner: Shendelli
 • |
 • Open Date: 24-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 04-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-64327-04-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,527,525.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 48


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved