Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: LOTI I - “Sherbimi i Ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve nen administrimin e DRSHTRR Lac “.
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Lac
 • |
 • Winner: GJOKA + A
 • |
 • Open Date: 07-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 05-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-44610-02-06-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,520,894.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pajisje mobilerie per sistemin arsimor parauniversitar
 • Contracting Authority: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Winner: "M. LEZHA"
 • |
 • Open Date: 30-04-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 24-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65747-04-27-2018
 • |
 • Limit Fund: 99,998,277.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale kancelarie per nevojat e Bashkise dhe te Institucioneve te Varesise se Bashkise“(Blerje e perqendruar)
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Winner: ALBAMEDIA
 • |
 • Open Date: 11-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 04-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-68333-05-10-2018
 • |
 • Limit Fund: 8,274,755.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Furnizim me artikuj ushqimore për Konviktin e Shkolles të Mesme”, Çerdhe e Kopshte.
 • Contracting Authority: Bashkia Lezhe
 • |
 • Winner: "LEKA - 2007"
 • |
 • Open Date: 15-06-2018 Time : 04:00
 • |
 • Close Date: 29-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-74987-06-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,384,830.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Studim fushor për mbledhjen e të dhënave, krijimi i databaze dhe dixhitalizimi për 9250 njësi ulliri
 • Contracting Authority: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Fushe Kruje
 • |
 • Winner: GRAMA
 • |
 • Open Date: 30-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-06-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-71876-05-29-2018
 • |
 • Limit Fund: 11,666,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 2: Blerje automjeti ATP fuoristrade pick up
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Winner: C L A S S I C
 • |
 • Open Date: 22-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-70195-05-21-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,166,500.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 1: Blerje 2 autovetura sedan
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Winner: HYUNDAI AUTO ALBANIA
 • |
 • Open Date: 22-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-70193-05-21-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,666,500.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Blerje Automjete"
 • Contracting Authority: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Winner: HYUNDAI AUTO ALBANIA
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 18-06-2018 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-70844-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 18,833,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndertim i Fiderit 20 KV C19 te Nenstacionit 110 / 20 / 6 KV Traktora kabina te reja dhe kabina rikonstruksion si dhe Linja TU me Kabell ABC“ (Punetori)
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e OSHEE Tirane
 • |
 • Winner: BE - IS SH.P.K
 • |
 • Open Date: 19-03-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 23-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56549-03-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 48,323,914.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburant Gazoil D1 (nafte) per nevojat e T.S. sha, Elbasan
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Elbasan
 • |
 • Winner: FRAN - OIL
 • |
 • Open Date: 01-06-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 12-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-72609-05-31-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,666,666.67 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 60


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved