Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje shërbim të ruajtjes me punonjës shërbimi (roje private) të godinave, ambjenteve dhe teritorit të Qendrës së Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme, Elbasan
 • Contracting Authority: Qendra e Grumbullimit dhe Trajtimit te Kimikateve te Rrezikshme Elbasan
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 09-03-2022 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 23-03-2022 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-21482-03-08-2022
 • |
 • Limit Fund: 3,644,922.55 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje artikuj te ndryshem ushqimor.
 • Contracting Authority: Opera Divina Prov. Madonnina D. Grappa
 • |
 • Winner: SEAD-SGS
 • |
 • Open Date: 01-04-2022 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-04-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-23626-03-31-2022
 • |
 • Limit Fund: 2,737,500.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Transporti i nxënësve të shkollës Luigj Gurakuqi për vitin 2022
 • Contracting Authority: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 15-03-2022 Time : 16:30
 • |
 • Close Date: 25-03-2022 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-21896-03-11-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,916,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Produkte dezinfektuese dhe materiale pastrimi per Instiucionet Arsimore Shkollat, kopshtet, çerdhet, Qendra kulturore, Qendra PAK,Terrenet Sportive
 • Contracting Authority: Qendra e Arsimit Lushnje
 • |
 • Winner: Sinani Trading
 • |
 • Open Date: 19-04-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-04-2022 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-25493-04-15-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,124,880.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Suvatim i jashtëm magazina
 • Contracting Authority: Bashkia Maliq
 • |
 • Winner: "DOKSANI - G"
 • |
 • Open Date: 05-04-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-04-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-23908-04-04-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,249,944.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Goma
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
 • |
 • Winner: SPARKLE 32
 • |
 • Open Date: 19-04-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-04-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-25427-04-15-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,208,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mbikëqyrës punimesh në objektin “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë)
 • Contracting Authority: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Winner: Hill International NV
 • |
 • Open Date: 25-11-2021 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 11-03-2022 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-12982-11-24-2021
 • |
 • Limit Fund: 196,240,667.53 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pjese kembimi
 • Contracting Authority: Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh
 • |
 • Winner: AUTO MANOKU
 • |
 • Open Date: 07-04-2022 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 19-04-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24256-04-06-2022
 • |
 • Limit Fund: 7,998,582.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale te ndryshme ( materiale elektrike , hidraulike etj. + shpenzime per mirembajtjen, funksionimin e pajisjeve te zyres dhe pajisjeve speciale , + materiale per mirembajtjen e rrjetit te ndriçimit
 • Contracting Authority: Bashkia Librazhd
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 05-04-2022 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 15-04-2022 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-23967-04-04-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,674,437.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale per mirembajtje rrugeve rurale, gabiona teli, tombino betoni etj
 • Contracting Authority: Bashkia Librazhd
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 05-04-2022 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 15-04-2022 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-24002-04-04-2022
 • |
 • Limit Fund: 3,332,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 101


© Public Procurement Agency 2022 - All rights reserved