Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: ”Rikualifikimi i bllokut të banesave kufizuar nga rrugët "Bulevardi Cameria", rruga "Pelivan Leskaj", rruga "Ibrahim Avdullai", rruga "Kujtim Beqiri-Pirro Sava"”
 • Contracting Authority: Bashkia Vlore
 • |
 • Winner: "SHKELQIMI 07"
 • |
 • Open Date: 14-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-09-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-23683-08-11-2017
 • |
 • Limit Fund: 76,090,881.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Vaj Ushqimor
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit
 • |
 • Winner: M. B. KURTI
 • |
 • Open Date: 04-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-19135-07-03-2017
 • |
 • Limit Fund: 565,800.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Sheqer
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit
 • |
 • Winner: M. B. KURTI
 • |
 • Open Date: 04-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-19133-07-03-2017
 • |
 • Limit Fund: 88,120.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Makarona
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit
 • |
 • Winner: M. B. KURTI
 • |
 • Open Date: 04-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-19131-07-03-2017
 • |
 • Limit Fund: 586,652.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Oriz
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit
 • |
 • Winner: M. B. KURTI
 • |
 • Open Date: 04-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-19128-07-03-2017
 • |
 • Limit Fund: 426,020.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE DHE INSTALIM SISTEMIT TE KONDICIONUAR NE AMBJENTET E UPT
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Winner: SULOLLARI
 • |
 • Open Date: 21-09-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 02-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-27179-09-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 7,531,680.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta në territorin e Bashkisë Mirditë.
 • Contracting Authority: Bashkia Mirdite
 • |
 • Winner: VLLAZNIMI
 • |
 • Open Date: 15-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 25-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-23832-08-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 5,747,261.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale dhe kite per kerkim dhe diagnostikim per laboratorin e Virologjise, Mikrobiologjise, Parazitologjisë etj.
 • Contracting Authority: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Winner: BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION
 • |
 • Open Date: 29-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-09-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-24862-08-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,799,699.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE BOJRA PRINTERI E FOTOKPOJE PËR NEVOJA TË UPT
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Winner: InfoSoft Office
 • |
 • Open Date: 29-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 08-09-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24898-08-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,166,653.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shpenzime per sherbime vetrinarie, per vitin 2017(vaksina dhe dermatozen nudolare ne gjedh)
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit Shkoder
 • |
 • Winner: Best Frends ( Putrat )
 • |
 • Open Date: 21-09-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 02-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-27097-09-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,666,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 191


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved