Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje këpucë për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: Blerina Sadiku
 • |
 • Open Date: 30-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35807-11-24-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,863,741.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje privat të Prokurorisë dhe Gjykates Kurbin
 • Contracting Authority: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • |
 • Winner: N. S.S (Ndreu security services)
 • |
 • Open Date: 15-01-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-01-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-40365-01-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,186,100.12 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje te Kopshtit Edith Durham
 • Contracting Authority: Drejtoria e Cerdheve Shkoder
 • |
 • Winner: Rroku GUEST
 • |
 • Open Date: 19-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 01-03-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-48397-02-16-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,527,992.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Materjale Mjeksore dhe Farmaceutike
 • Contracting Authority: Poliklinika e Specialiteteve Nr.3 Tirane
 • |
 • Winner: CFO PHARMA
 • |
 • Open Date: 13-02-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 23-02-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-47260-02-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti V "Blerje Printer"
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Open Date: 29-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18757-06-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 12,063,415.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti IV "Blerje fotokopje"
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: BT Solutions
 • |
 • Open Date: 29-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18753-06-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 29,406,100.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I "Blerje UPS"
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: SINTEZA CO
 • |
 • Open Date: 29-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18745-06-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,356,710.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Modele pikture
 • Contracting Authority: Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tirane
 • |
 • Winner: Eduart Dedaj
 • |
 • Open Date: 22-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 05-03-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-49648-02-21-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,916,420.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore)”
 • Contracting Authority: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Winner: Sulejman Meta
 • |
 • Open Date: 14-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-47429-02-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,500,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Pajisje Kompjuterike dhe Elektronike
 • Contracting Authority: Inspektoriati Larte Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive
 • |
 • Winner: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Open Date: 09-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-45632-02-08-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 44


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved