RAPORT I MONITORIMIT JANAR-GUSHT 2019

Monitorimet Janar-Gusht 2019


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR-PRILL 2019

 

Monitorimet Janar-Prill 2019


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - DHJETOR 2018


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar - Dhjetor 2018

Monitorimet Janar-dhjetor 2018

Monitorimet 4-M-II-2018

Monitorimet 4-M-I-2018


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - DHJETOR 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar - Dhjetor 2017

Më shumë


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - GUSHT 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar - Gusht 2017

Më shumë


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - PRILL 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Prill 2017.

Më shumë...

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - SHTATOR 2016


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Shtator 2016.

Më shumë...

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - QERSHOR 2015


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Qershor 2015.

Më shumë...