OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "ILAR", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J62027009T, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 31.08.2017 – 31.08.2020).

Publikuar në 31.08.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 31.10.2017 – 31.10.2020).

Publikuar në 31.10.2017

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me emër subjekti “A.E.K & Co”, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K64331804P, me seli në Sarandë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 05.03.2018 - 05.09.2019).

Postuar me datë 05.03.2018

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo"Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 05.03.2018 – 05.03.2021).

Publikuar në  datë 05.03.2018 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "JOVAN FILO GAS", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L44217001H, me seli në Korçë, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 20.09.2018 – 20.09.2020)

Publikuar në  datë 20.09.2018 

   

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "UNION GROUP 2000", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L18009901U, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj (duke filluar prej datës 04.12.2018 – 04.06.2021)

Publikuar në  datë 04.12.2018

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "A.E.K & Co", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K64331804P, me seli në Sarandë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj edhe 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 05.03.2018 – 14.07.2020)

Publikuar në  datë 14.01.2019

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "DH Albania", degë e shoqërisë së huaj “Dunwell Haberman" LLC, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L81918008S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 07.02.2019 – 07.02.2022).

Publikuar në datë 07.02.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "HIGJENA", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J68612101I, me seli në Kuçovë, përjashtohet – 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj (duke filluar prej datës 08.02.2019 – 08.08.2020).

Publikuar në datë 08.02.2019

   

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Baftjar Murati", Person Fizik, me Nipt L51322024A, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 06.06.2019 – 06.06.2020)​

Publikuar në datë 06.06.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "4 A Construksion", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L81916505O, me seli në Manëz, Durrës, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 10.10.2019 – 10.10.2020)​

Publikuar në datë 10.10.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Fatos Lashi", Person Fizik, me Nipt K91315005H, me seli në Tiranë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 23.10.2019 – 23.04.2021)​

Publikuar në datë 23.10.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Donianna", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J62410005G, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 04.11.2019 – 04.11.2022)​

Publikuar në datë 04.11.2019

  

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "SABINA", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K16619001G, me seli në Shkodër, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 23.12.2019 – 23.06.2021)

Publikuar në datë 23.12.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Varaku E", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J61902509S, me seli në Xhafzotaj, Durrës, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 30.12.2019 – 30.06.2021)​

Publikuar në datë 30.12.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "REAN 95", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J61827043V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 27.01.2020 – 27.01.2021)

Publikuar në datë 27.01.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "CONSPIRATION METROPOL", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L02308019F, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 27.01.2020 – 27.01.2021)

Publikuar në datë 27.01.2020 ​

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "DOGEL", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K59418208E, me seli në Çarçovë, Gjirokastër, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 06.01.2020 – 06.07.2021)

Publikuar në datë 06.02.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "NDREGJONI", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K31329048I, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2.5 vjet (tridhjete) muaj (duke filluar prej datës 13.02.2020 – 13.08.2022)

Publikuar në datë 13.02.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Trinity Trade Company", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K81630026U, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet  (duke filluar prej datës 05.03.2020 – 05.03.2022)​

Publikuar në datë 05.03.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "ALBUM 1", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K12823401C, me seli në Fier, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 06.03.2020 – 06.09.2021)

Publikuar në datë 09.03.2020