Winner Notice


Reset

Call For Tender: Montim i linjes elektrike dhe furnizim me energji i stacionit te pompave te fshatit Gryksh
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Winner: Pavli Buzo
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 16-12-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-38209-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 350,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje klori
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Winner: Gëzim Llaja
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 16-12-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-38208-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shtrim tapet te dhomes pritjes femijeve shkolles "Luigj Gurakuqi"
 • Contracting Authority: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Winner: EDEN-2 M
 • |
 • Open Date: 12-12-2017 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 13-12-2017 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-37166-12-11-2017
 • |
 • Limit Fund: 333,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje vegla pune per punonjesit
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez
 • |
 • Winner: AVNI HYSA
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-12-2017 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-37999-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 249,664.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje pompa klori
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez
 • |
 • Winner: AIC COMPANY
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-38000-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 333,200.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbime dhe punime të rrjetit kompjuterik dhe të telefonisë në godinën e re të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale“.
 • Contracting Authority: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Winner: JUPITER GROUP
 • |
 • Open Date: 12-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 13-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-37464-12-11-2017
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: mirembajtje autoambulancash
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje
 • |
 • Winner: Blerim Ajdinaj
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 16-12-2017 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-38061-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 416,500.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale konsumi: elektrike, hidraulike, dyer
 • Contracting Authority: Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore (AKBPM)
 • |
 • Winner: Mevlude Rrokaj
 • |
 • Open Date: 14-12-2017 Time : 04:30
 • |
 • Close Date: 15-12-2017 Time : 04:30
 • |
 • Tender Number: REF-37944-12-13-2017
 • |
 • Limit Fund: 153,417.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje e rrjetit te ndricimit te jashtem, Morien Kukes, Qaf Prush Has, Qaf Morine Tropoje
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Kukes
 • |
 • Winner: FREDI ELECTRONIC
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-12-2017 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-38171-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 219,100.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Lyerje dhe meremetim te ambjenteve te ambulancave te Qendres Shendetesore Preze
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Preze Tirane
 • |
 • Winner: Adrian Dema
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 16-12-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-38116-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 106,600.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 1033


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved