Winner Notice


Reset

Call For Tender: Blerje materiale pastrimi
 • Contracting Authority: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Winner: Vjollca Osmani
 • |
 • Open Date: 22-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-05-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-70183-05-21-2018
 • |
 • Limit Fund: 259,810.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Riparim i fotokopjes Toshiba E-studio 453 për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Contracting Authority: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Winner: TE ELECTRONICS
 • |
 • Open Date: 23-05-2018 Time : 15:45
 • |
 • Close Date: 24-05-2018 Time : 15:45
 • |
 • Tender Number: REF-70832-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 13,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale ndertimi per riparime te lehta
 • Contracting Authority: Termocentrali Vlore sh.a
 • |
 • Winner: Naim Hysi
 • |
 • Open Date: 17-05-2018 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 18-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-69422-05-17-2018
 • |
 • Limit Fund: 495,800.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale elektrike
 • Contracting Authority: Avokati i Popullit
 • |
 • Winner: JUPITER GROUP
 • |
 • Open Date: 15-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-05-2018 Time : 09:30
 • |
 • Tender Number: REF-68782-05-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 707,500.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje licenca firewall
 • Contracting Authority: Avokati i Popullit
 • |
 • Winner: SINTEZA CO
 • |
 • Open Date: 15-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-68784-05-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 260,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembejtje sistemi kompjuterik, blerje pjese servisi.
 • Contracting Authority: Qendra e Botimeve Zyrtare
 • |
 • Winner: IT Gjergji Kompjuter
 • |
 • Open Date: 08-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 09-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-67460-05-07-2018
 • |
 • Limit Fund: 572,417.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje detergjente te ndryshem per Spitalin Rajonal Shkoder
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
 • |
 • Winner: Ensar Bekteshi
 • |
 • Open Date: 21-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 22-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-69739-05-18-2018
 • |
 • Limit Fund: 799,993.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje dysheke per femije
 • Contracting Authority: Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore
 • |
 • Winner: Bledi Loçi
 • |
 • Open Date: 15-05-2018 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 16-05-2018 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-68685-05-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE KANCELARIE
 • Contracting Authority: Prefekti i Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Winner: ARGJIRO GROUP
 • |
 • Open Date: 18-05-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 21-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-69407-05-17-2018
 • |
 • Limit Fund: 166,660.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje shkumesi
 • Contracting Authority: Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tirane
 • |
 • Winner: ARTEO 2018
 • |
 • Open Date: 07-05-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 09-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-67510-05-07-2018
 • |
 • Limit Fund: 333,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 1286


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved