Winner Notice


Reset

Call For Tender: Për blerjen Materiale per pastrim, Detergjente, Acid, Fshesa etj, per T.S. sha, Elbasan
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Elbasan
 • |
 • Winner: SOLID GROUP
 • |
 • Open Date: 15-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 16-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-23777-08-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 195,150.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Për blerjen Materiale Hidraulike dhe Elektrike, per T.S. sha, Elbasan
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Elbasan
 • |
 • Winner: Marjana Beaj
 • |
 • Open Date: 15-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 16-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-23783-08-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 236,800.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale pastrimi dhe detergjente
 • Contracting Authority: Dega e Thesarit Fier
 • |
 • Winner: Tele.co.Albania
 • |
 • Open Date: 10-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-23588-08-09-2017
 • |
 • Limit Fund: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Gomash
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Winner: Besnik Meçi
 • |
 • Open Date: 14-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 15-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-23669-08-11-2017
 • |
 • Limit Fund: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Marrje me qera eskavatori krahe gjate mbi 15 m
 • Contracting Authority: Bashkia Kruje
 • |
 • Winner: NDREGJONI
 • |
 • Open Date: 16-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 17-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-23995-08-15-2017
 • |
 • Limit Fund: 550,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim ngarkim kamionash
 • Contracting Authority: Bashkia Klos
 • |
 • Winner: AR-EN 2015
 • |
 • Open Date: 17-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2017 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-24087-08-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 787,500.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kancelarie per nevojat e Q.K.R.
 • Contracting Authority: Bashkia Lushnje
 • |
 • Winner: XPERT SYSTEMS
 • |
 • Open Date: 17-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24067-08-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 49,227.50 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Pjese kembimi, vaj, bateri, goma etj.
 • Contracting Authority: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Vlore
 • |
 • Winner: ASI-2A CO
 • |
 • Open Date: 17-08-2017 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-24065-08-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 141,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirmbajtje mjetesh,pjese kembimi,goma bateri(fadromat)+ Mirmbajtje mjetesh,pjese kembimi,goma bateri(mjete transporti)
 • Contracting Authority: Bashkia Klos
 • |
 • Winner: Selvije Abasllari
 • |
 • Open Date: 17-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2017 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-24084-08-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 508,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje rrjeta,bandiera dhe boje per mirembajtje urash
 • Contracting Authority: Bashkia Klos
 • |
 • Winner: REDI-MAT
 • |
 • Open Date: 17-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-08-2017 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-24081-08-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 143,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 1005


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved