Winner Notice


Reset

Call For Tender: Blerje Bebelino
 • Contracting Authority: Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore
 • |
 • Winner: Ergus Nikoça
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-67804-08-05-2020
 • |
 • Limit Fund: 105,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Materiale Mjeksore
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane
 • |
 • Winner: PHARMA PLUS
 • |
 • Open Date: 11-08-2020 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 12-08-2020 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-68322-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 778,712.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje goma për automjete
 • Contracting Authority: Bashkia Skrapar
 • |
 • Winner: KUJTIMI 06
 • |
 • Open Date: 11-08-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 12-08-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-68298-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 549,988.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE KANGJELLA METALIKE
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Winner: Adrian Dema
 • |
 • Open Date: 29-07-2020 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 30-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-67225-07-28-2020
 • |
 • Limit Fund: 350,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE KANGJELLA METALIKE
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Winner: Jimi
 • |
 • Open Date: 29-07-2020 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 30-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-67225-07-28-2020
 • |
 • Limit Fund: 350,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pajisje elektronike
 • Contracting Authority: Bashkia Librazhd
 • |
 • Winner: Klajdi Farrici
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 12:25
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-67900-08-06-2020
 • |
 • Limit Fund: 457,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Pajisje zjarrefikese
 • Contracting Authority: Bashkia Dropull
 • |
 • Winner: Ermal Meçi
 • |
 • Open Date: 11-08-2020 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 12-08-2020 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-68293-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 125,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje aparat oksigjeni AP3 per sherbimin e MZSH,Bashkia Divjake.
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Winner: Selvije Abasllari
 • |
 • Open Date: 10-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 11-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-68017-08-07-2020
 • |
 • Limit Fund: 266,666.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Pajisje Elektronike
 • Contracting Authority: Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Winner: Tufik Kurti
 • |
 • Open Date: 29-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-07-2020 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-67157-07-28-2020
 • |
 • Limit Fund: 750,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pjesë këmbimi, goma, bateri, etj për automjete dhe gjenerator
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Winner: Ernest Shira
 • |
 • Open Date: 05-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 06-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-67659-08-04-2020
 • |
 • Limit Fund: 355,970.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 766


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved