Winner Notice


Reset

Call For Tender: Blerje materiale pastrimi
 • Contracting Authority: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Winner: Megi Hajdari
 • |
 • Open Date: 09-11-2018 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 12-11-2018 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-93552-11-09-2018
 • |
 • Limit Fund: 346,900.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Të tjera materiale dhe shpenzime speciale”
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme Profesionale e Teknologjise Hamdi Bushati Shkoder
 • |
 • Winner: Marjeta Koçi
 • |
 • Open Date: 29-10-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-10-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-91709-10-28-2018
 • |
 • Limit Fund: 150,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje ndertese te sh.a ujesjellesi Bulqize
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Bulqize
 • |
 • Winner: Baftjar Murati
 • |
 • Open Date: 03-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 05-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-92689-11-02-2018
 • |
 • Limit Fund: 679,749.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale pastrimi
 • Contracting Authority: Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale
 • |
 • Winner: "IL - AD" Company
 • |
 • Open Date: 14-11-2018 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 15-11-2018 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-94255-11-14-2018
 • |
 • Limit Fund: 339,800.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sistemi dinamik te biletave te transportit ajror nderkombetare me destinacion Komunen e Signa ne Itali
 • Contracting Authority: Bashkia Puke
 • |
 • Winner: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Open Date: 15-11-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 15-11-2018 Time : 18:00
 • |
 • Tender Number: REF-94398-11-15-2018
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje tonera
 • Contracting Authority: Drejtoria ALUIZNI Kamëz Vorë
 • |
 • Winner: ADASTRA
 • |
 • Open Date: 13-11-2018 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 14-11-2018 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-93939-11-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 140,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Bojra printeri dhe fotokopje
 • Contracting Authority: Shkolla Teknike Ekonomike Tirane
 • |
 • Winner: Adenis Kastrati
 • |
 • Open Date: 14-11-2018 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 15-11-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-94058-11-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shpenzime per mirembajtjen e rrjeti hidraulike
 • Contracting Authority: Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale Fier
 • |
 • Winner: FREDI ELECTRONIC
 • |
 • Open Date: 12-11-2018 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 13-11-2018 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-93721-11-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 473,830.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pajisje audiovizuale
 • Contracting Authority: Shkolla Shqiptare e Administrates Publike Tirane
 • |
 • Winner: JUPITER GROUP
 • |
 • Open Date: 14-11-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 15-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94047-11-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 669,400.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale elektrike
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd
 • |
 • Winner: Altion Basha
 • |
 • Open Date: 14-11-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 15-11-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-94020-11-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 126,650.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 624


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved