Contract Notice


Reset

Call For Tender: Rikonstruksion i Pallatit te Kulturës
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-08-2024 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13423-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 496,274,322.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndertim Lere Plasmasi "Sheshi i Rungajës","Deko", "Sheqe" dhe "Pandelimoni", Ekonomia Kullosore Rungajë
 • Contracting Authority: Bashkia Korce
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-13442-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 7,752,065.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Rikonstruksion çatie për repartin e praktikës (stallë) për shkollën profesionale “Irakli Terova” Korcë”
 • Contracting Authority: Ministria e Ekonomise, Kultures dhe Inovacionit
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13418-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 2,311,980.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndertim parkimi per mjetet e pastrimit dhe streh per qente ne landfillin Berat
 • Contracting Authority: BERAT CITY GREEN – BCG SH.A
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13414-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 4,778,513.42 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i zyrave te Bashkise Diber ne qytetin e Peshkopise.
 • Contracting Authority: Bashkia Diber
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-13408-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 1,791,533.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Zhvendosja e pajisjes Kappa të prodhuesit Comercer/ose ekuivalent.
 • Contracting Authority: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13069-07-12-2024
 • |
 • Limit Fund: 2,208,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Botime printime dhe materiale shtypshkrimi për Spitalin Rajonal Elbasan
 • Contracting Authority: Operatori i Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-07-2024 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-13389-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 2,213,173.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Krijimi i hartës strategjike të zhurmave në Bashkinë e Tiranës
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-13433-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 4,999,722.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Riparim, mirembajtje automjetesh
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13441-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 6,306,405.64 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbim i larjes s? automjeteve të DSHQ dhe tapicerive”, (MK 12 muaj – me një O.E ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara).
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Open Date: 18-07-2024 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 29-07-2024 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-13434-07-17-2024
 • |
 • Limit Fund: 2,781,583.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 949


© Public Procurement Agency 2024 - All rights reserved. This electronic system is maintained by: InfoSoft Systems Ltd & ikubINFO Ltd