Contract Notice


Reset

Call For Tender: bilete avioni Amsterdam
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.3001 Komanda e Forcave Ajrore Tirane
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 14:05
 • |
 • Close Date: 12-06-2023 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-72126-06-09-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete avioni Tirane-Paris dhe anasjelltas
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastimit te Parave
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 12-06-2023 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-72117-06-09-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete vetëm ardhje, me bagazhe, Brukse-Tiranë.
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 09-06-2023 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-72099-06-09-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore (MM1)
 • Contracting Authority: Spitali Fier
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 26-06-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71946-06-08-2023
 • |
 • Limit Fund: 12,246,921.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 09-06-2023 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-72097-06-09-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Projekt per website te ri per shoqerine Albpetrol sha
 • Contracting Authority: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-06-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71994-06-08-2023
 • |
 • Limit Fund: 1,985,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: NSHP, BLERJE FADROME
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-06-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71972-06-08-2023
 • |
 • Limit Fund: 7,978,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtje pajisje teknike për UT (kondicionerë, sistemet e ngrohjes, gjeneratorë, etj.)
 • Contracting Authority: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 20-06-2023 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-72027-06-08-2023
 • |
 • Limit Fund: 6,525,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje mobilje dhe orendi zyre
 • Contracting Authority: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 19-06-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71988-06-08-2023
 • |
 • Limit Fund: 3,047,425.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete udhetimi ajror
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 09-06-2023 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 09-06-2023 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-72092-06-09-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 791


© Public Procurement Agency 2023 - All rights reserved. This electronic system is maintained by: InfoSoft Systems Ltd & ikubINFO Ltd