Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete vetëm ardhje, me bagazhe, Brukse-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72099-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 75,536.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE DOLLAPE DHE RAFTE
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore
 • |
 • Fituesi: ENTELA VELIU
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71880-06-07-2023
 • |
 • Fondi limit: 733,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: RIPARIM DHE LYERJE FASADE NE PIKEN DOGANORE QAFE-THANE
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Pogradec
 • |
 • Fituesi: Altion Basha
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2023 Ora : 02:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 02:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-71870-06-07-2023
 • |
 • Fondi limit: 899,927.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vetëm ardhje, me bagazhe, Brukse-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72099-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 75,536.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vetëm ardhje, me bagazhe, Brukse-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: BELA COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72099-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 75,536.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vetëm ardhje, me bagazhe, Brukse-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: BELA COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72099-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 75,536.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sinjalistike horizontale
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Kukes
 • |
 • Fituesi: I.D.K - KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-72019-06-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 998,330.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Biletë vajtje - ardhje, Tirane – Varshave – Tirane per FAU, pjesemarje ne AESOP 35th Annual Congres, Poloni
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72091-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vetëm ardhje, me bagazhe, Brukse-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: BELA COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72099-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 75,536.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te buta
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia e te Moshuarve Fier
 • |
 • Fituesi: I&V Company
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72039-06-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 416,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1945


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k