Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Shërbim cmontim-montim, mobiljesh zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 26-01-2023 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 17:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57173-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni me destinacion, Tiranë – Bruksel - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: NO LIMIT S SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57285-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 47,267.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: ITT - IDEAL TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57218-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni me destinacion, Tiranë – Bruksel - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: BEHRI ARG
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57285-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 47,267.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar me destinacion Gjenevë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Fituesi: LANDWAYS INTERNATIONAL
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57226-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dokumentacion
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 25-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-01-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-56836-01-24-2023
 • |
 • Fondi limit: 216,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: LANDWAYS INTERNATIONAL
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57218-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: ODISEA TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57218-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni me destinacion, Tiranë – Bruksel - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57285-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 47,267.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: riparim i dy fotokopjeve kryocera
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres
 • |
 • Fituesi: ADASTRA
 • |
 • Data e hapjes: 26-01-2023 Ora : 15:55
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57166-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 70,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1570


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k