Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje kurora dhe buqeta me lule të freskëta me rastin e 78-Vjetorit të Çlirimit të Atdheut
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Fituesi: Elton Fejzulla
 • |
 • Data e hapjes: 22-11-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-11-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-50878-11-22-2022
 • |
 • Fondi limit: 21,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje uniforma per punonjes te sherbimit Zjarrikës dhe Policor
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: GENTIAN SADIKU
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51311-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 550,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë-Paris
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: ITT - IDEAL TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 20:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51418-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 185,742.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Stufa ngrohje llamarine me dru per objektet Arsimore te bashkise Has”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: ERJET
 • |
 • Data e hapjes: 24-11-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51253-11-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 150,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë- Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: ITT - IDEAL TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51415-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 136,678.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë-Paris
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: FRIENDS TRAVEL AGENCY
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 20:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51418-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 185,742.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë- Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: BELA COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51415-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 136,678.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Departamenti i Administrates Publike
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 17:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51405-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Departamenti i Administrates Publike
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 17:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51405-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë- Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51415-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 136,678.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1674


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara