Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Ndërtim magazine në Repartin Ushtarak nr. 1010, Vau i Dejës, Shkodër
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: S.M.O.UNION
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39070-08-17-2022
 • |
 • Fondi limit: 32,864,569.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion objekti nr. 3, në Repartin Ushtarak nr. 1010, Vau i Dejës, Shkodër
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: NIKA
 • |
 • Data e hapjes: 02-08-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-08-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37621-08-01-2022
 • |
 • Fondi limit: 15,864,929.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mjeksore per sistemin terapeutik te kurimit te plageve për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45210-10-11-2022
 • |
 • Fondi limit: 5,695,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 22: Gadoteric Acid 05.mmol/ml-10ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47413-10-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 3,650,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje lende djegese per ngrohje (pellet) per nevoja te Spitalit Rajonal Diber
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47250-10-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 10,155,002.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dixhitalizim i hartave kadastrale
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Fushe Kruje
 • |
 • Fituesi: GRAMA
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46757-10-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,700,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE LIBRA PËR BIBLIOTEKËN SHKENCORE TE UPT
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: CENTRE FOR LANGUAGES MATERIALS AND EDUCATION
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45936-10-14-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,337,404.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FURNIZIM DHE INSTALIM I SOFTEVE INFORMATIKE PROFESIONALE PËR NEVOJA TË NJËSIVE TË UPT
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: ATOM
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45126-10-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,540,270.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti
 • Autoriteti Kontraktues: Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a
 • |
 • Fituesi: SHPRESA - AL
 • |
 • Data e hapjes: 01-11-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47967-10-31-2022
 • |
 • Fondi limit: 3,760,291.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje dru zjarri për cerdhet, kopshtet dhe shkollat e Bashkisë Prrenjas ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Fituesi: KOPAÇI
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-11-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46770-10-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 3,332,936.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 127


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara