Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Platforma Mail Antispam
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Winner: OpenTech consulting & Services
 • |
 • Open Date: 23-02-2023 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 06-03-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-60058-02-22-2023
 • |
 • Limit Fund: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim per transportin e produkteve ushqimore te kopshteve, çerdheve, konviktit dhe shkolles Horizont
 • Contracting Authority: Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 16-01-2023 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-01-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-55964-01-13-2023
 • |
 • Limit Fund: 1,760,069.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Transport dheu me auto
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres
 • |
 • Winner: ASI-2A CO
 • |
 • Open Date: 09-02-2023 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-02-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58419-02-08-2023
 • |
 • Limit Fund: 4,005,960.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së rrjetit në Bashkinë Tiranë”.
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 19-12-2022 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 29-12-2022 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-53970-12-16-2022
 • |
 • Limit Fund: 5,830,570.83 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburant Aparati, Bordi, PMNZSH"
 • Contracting Authority: Bashkia Sarande
 • |
 • Winner: A&T
 • |
 • Open Date: 22-02-2023 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 06-03-2023 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-59269-02-16-2023
 • |
 • Limit Fund: 6,583,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 132 Sistemi nervor Paracetamol 250 mg Supozitor
 • Contracting Authority: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 14-12-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-12-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-53316-12-13-2022
 • |
 • Limit Fund: 478,368.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 123 Sistemi nervor Paracetamol 125 mg Supozitor
 • Contracting Authority: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 14-12-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-12-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-53301-12-13-2022
 • |
 • Limit Fund: 252,808.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE MATERIALE NDERTIMI DHE ASFALTIM RRUGESH RURALE NE FSHATRAT E BASHKISE KONISPOL
 • Contracting Authority: Bashkia Konispol
 • |
 • Winner: KALIVIOTI
 • |
 • Open Date: 10-02-2023 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-02-2023 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-58553-02-09-2023
 • |
 • Limit Fund: 16,548,754.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “BLERJE KARBURANT PËR NEVOJAT E VITEVE 2023-2024” Marrëveshje kuadër.
 • Contracting Authority: Kuvendi
 • |
 • Winner:
 • |
 • Open Date: 19-01-2023 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 03-02-2023 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-56192-01-18-2023
 • |
 • Limit Fund: 24,816,752.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)”
 • Contracting Authority: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Winner: Adel CO
 • |
 • Open Date: 12-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 07-11-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35897-07-08-2022
 • |
 • Limit Fund: 33,972,532.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 120


© Public Procurement Agency 2023 - All rights reserved. This electronic system is maintained by: InfoSoft Systems Ltd & ikubINFO Ltd