VITI 2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 121, date 27.09.2022

Te dhena mbi Vendimin e APP Nr. 32, date 20.04.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 143, date 22.12.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 141, date 09.12.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 138, date 09.12.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 135, date 30.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 134, date 25.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 132, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 131, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 130, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 129, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 128, date 04.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 126 date 13.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 125 date 13.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr.124, date 05.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 123, date 04.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 121, date 27.09.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 115, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 114, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 113, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 112, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 111, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 86, date 27.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 84, datë 22.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 83 datë 22.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 80, date 21.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 76, date 08.07.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr. 65, Date 23.06.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr. 63, Date 23.06.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 59, date 21.6.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 57, date 17.06.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 56, date 16.6.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr.54 Date 10.06.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr.53 Date 10.06.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr.52 Date 10.06.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 43, date 19.5.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 20, date 24.03.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 15, date 14.02.2022

Te dhena mbi Vendimin e APP Nr.05, date 27.01.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 33, date 20.04.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 32, date 20.04.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr.21 date 31.03.2022

Te dhena mbi Vendimin nr.20, date 24.03.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 18, date 24.03.2022

Te dhena mbi vendimin Nr.16 date 04.03.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 15, date 14.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 14, date 11.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 13, date 09.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 12, date 08.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 11, date 04.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 10 Date 04.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 08, date 31.1.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 07, date 27.01.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 6, date 27.1.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 5, date 27.1.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 03, date 10.01.2022