Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Blerje dru zjarri
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme Profesionale e Teknologjise Hamdi Bushati Shkoder
 • |
 • Open Date: 09-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2022 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-38127-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbime mirëmbajte të ndërtesës
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme Profesionale e Teknologjise Hamdi Bushati Shkoder
 • |
 • Open Date: 09-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-38125-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje ilace matgeriale mjkesore
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Kenete Durres
 • |
 • Open Date: 09-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2022 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-38124-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sigurimi Teknik per vitin 2022
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Open Date: 09-08-2022 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-38122-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale ndërtimi për poligonin, Bize
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 16:30
 • |
 • Close Date: 09-08-2022 Time : 16:30
 • |
 • Tender Number: REF-38119-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materialesh për mirëmbajtje godinash dhe objekte shkollore (shkolla, kopshte, çerdhe)
 • Contracting Authority: Bashkia Delvine
 • |
 • Open Date: 09-08-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-08-2022 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-38115-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrës, Hapje, furnizim dhe vendosje brave te pajisjeve “Kasaforta të koduara zyre
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2022 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-38107-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pjese kembimi dhe riparim makine
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Kukes
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 15:20
 • |
 • Close Date: 09-08-2022 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-38106-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shtypshkrime
 • Contracting Authority: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 09-08-2022 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-38104-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale për skenografi për nevoja të shfaqjes “ Cavalleria Rusticana”2022
 • Contracting Authority: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
 • |
 • Open Date: 08-08-2022 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 09-08-2022 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-38105-08-08-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 507


© Public Procurement Agency 2022 - All rights reserved