Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: “Riparim i sistemit të ngrohjes në Godinën e paraklinikut dhe oxhaku i kaldajës ne Godinën e dekanatit.”.
 • Contracting Authority: Fakulteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Open Date: 17-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-38431-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 799,700.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale kancelarie per nevoja te MEPJ
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Open Date: 17-12-2017 Time : 03:30
 • |
 • Close Date: 19-12-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-38429-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 171,201.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Organizimin e aktivitetit “Festojmë Sëbashku
 • Contracting Authority: Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve
 • |
 • Open Date: 18-12-2017 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 19-12-2017 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-38428-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 43,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Katering me rastin e ceremonise se diplomimit te kursit te formimit te vazhduar, Vleresim i linjave teknologjike,makinerive dhe paisjeve
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Open Date: 17-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-12-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-38427-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 49,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE STATIVA ( MBAJTESE SERUMESH)
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes
 • |
 • Open Date: 18-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-38426-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 797,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje gomash
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes
 • |
 • Open Date: 18-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-38425-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 530,840.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje mjete mesimore sportive
 • Contracting Authority: Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhe
 • |
 • Open Date: 17-12-2017 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 18-12-2017 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-38424-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 180,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Materiale te tjera per sherbime speciale
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme Hoteleri Turizem Tirane
 • |
 • Open Date: 17-12-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 18-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-38422-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 392,064.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje Goma për automjetet e Spitalit Mirdite“
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mirdite
 • |
 • Open Date: 17-12-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 18-12-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-38423-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Aktivitet Social Kulturor me rastin e mbylljes së vitit 2017 dhe ardhjes së vitit 2018
 • Contracting Authority: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Open Date: 18-12-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 19-12-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-38421-12-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 188,200.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 400


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved