Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Shërbime për mirëmbajtjen e automjetit Mitsubishi Outlander me targa AA120 YC dhe automjetit Peugeot 407 me targa AA034VN për shërbimin lavazh dhe parkim
 • Contracting Authority: Shkolla e Magjistratures
 • |
 • Open Date: 17-01-2020 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 20-01-2020 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-47668-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Siguracioni i detyrueshem automjeti TPL dhe Kasko, me afat 1 vjecar per tre automjete
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Open Date: 17-01-2020 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 20-01-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-47665-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Gazoil (10 ppm ULSD) viti 2020
 • Contracting Authority: Keshilli i Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 17-01-2020 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 20-01-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-47660-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Materiale elektrike
 • Contracting Authority: Drejtoria e Policise Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 20-01-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 21-01-2020 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-47656-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje gaz te lengshem per gatim per nevoja te Spitalit Has per vitin 2020
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has
 • |
 • Open Date: 17-01-2020 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 20-01-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-47655-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shtypshkrime
 • Contracting Authority: Drejtoria e Policise Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 20-01-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 21-01-2020 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-47654-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Kolaudim punimesh per tenderin me objekt: Rehabilitimi I kananlit ujites U.3-15,U.3-15/4,U.3-15/5 ne Fshatin Fieri I Ri ,Njesia Administrative Krutje.
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
 • |
 • Open Date: 20-01-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-01-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-47649-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: FV Kondicioner
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Open Date: 18-01-2020 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 20-01-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-47650-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim trajtim i mbetjeve spitalore
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Nr.2 Tirane
 • |
 • Open Date: 20-01-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 21-01-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-47648-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje dhe sitem digital alarmi dhe kamera i nderteses se DRF Vlore
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor Vlore
 • |
 • Open Date: 20-01-2020 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 21-01-2020 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-47646-01-17-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 521


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved