Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Blerje Artikuj Ushqimorë, për nevojat e konviktit “Kosova” Bashkia Has
 • Contracting Authority: Bashkia Has
 • |
 • Open Date: 23-10-2017 Time : 07:00
 • |
 • Close Date: 24-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-30583-10-22-2017
 • |
 • Limit Fund: 703,112.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Kryerje punime mirembajtje
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Open Date: 22-10-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 23-10-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-30581-10-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Drekë dhe pushime kafe (2 pushime) me pjesëmarrësit e takimit të nënkomitetit të CEFTA-s për Bujqësinë dhe SPS-të
 • Contracting Authority: Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave
 • |
 • Open Date: 23-10-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-30578-10-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 87,750.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Kolaudim sistemim, asfaltim rruga varezave Memaliaj
 • Contracting Authority: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Open Date: 21-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 23-10-2017 Time : 09:30
 • |
 • Tender Number: REF-30570-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 14,956.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim dizenjim, printim materialesh për promovim të shfaqjeve “60–të vite histori -Ansambli Popullor ”, “Opera Histori –Prenk Jakova ”, Baleti Exil Deja –Vu , Opera “Skëndërbeu”.
 • Contracting Authority: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
 • |
 • Open Date: 21-10-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-10-2017 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-30566-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 598,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Materiale PE&PP
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd
 • |
 • Open Date: 23-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 24-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-30557-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 101,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje malli “Blerje detector dhe skaner”.
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 23-10-2017 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 24-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30554-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 797,666.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete udhetimi me avion
 • Contracting Authority: Instituti i Zhvillimit te Arsimit
 • |
 • Open Date: 23-10-2017 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 24-10-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-30542-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 56,070.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Paisje Kembimi per Paisje Elektronike
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Open Date: 23-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 25-10-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-30547-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 799,300.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Kolaudim i punimeve te ndertimit per objektin:"Reabilitim i 4 Kanaleve Ujitese"
 • Contracting Authority: Bashkia Kukes
 • |
 • Open Date: 21-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 23-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30546-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 6,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 509


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved