Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Ilace dhe materiale mjeksore
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Burrel
 • |
 • Open Date: 27-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-87318-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Mirembajtje e ifrastruktures se rrjetit te brendshem"
 • Contracting Authority: Agjencia e Auditmit te Programeve te Asistences Akredituar nga BE
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2018 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-87314-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Punime per zbrazjen e gropave septike me autobot ne shkollen 9-vjecare "Hamza Vlashi"Maminas
 • Contracting Authority: Bashkia Shijak
 • |
 • Open Date: 27-09-2018 Time : 09:45
 • |
 • Close Date: 28-09-2018 Time : 09:45
 • |
 • Tender Number: REF-87316-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pjese kembimi goma e bateri per automjete
 • Contracting Authority: Autoriteti Kombetar i Ushqimit
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-87313-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Materiale Elektrike Spote LED
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-87311-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale elektro-shtepiake per cerdhen dhe kopshtin nr.1 te Bashkise Shijak
 • Contracting Authority: Bashkia Shijak
 • |
 • Open Date: 27-09-2018 Time : 09:20
 • |
 • Close Date: 28-09-2018 Time : 09:20
 • |
 • Tender Number: REF-87310-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Paisje Elektronike për Gjykatën Rrethit Gjyqësor Pukë.
 • Contracting Authority: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke
 • |
 • Open Date: 26-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-87309-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ”Blerje Ilace mjeksore dhe materiale shëndetsore"
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak 4002
 • |
 • Open Date: 27-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-87308-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje materiale per perdorim policor
 • Contracting Authority: Reparti I Sigurimit Brendshem dhe Ceremonial Tirane
 • |
 • Open Date: 27-09-2018 Time : 08:36
 • |
 • Close Date: 28-09-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-87305-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Siguracione TPL dhe karton jeshil 15-ditor
 • Contracting Authority: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Open Date: 27-09-2018 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 01-10-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-87303-09-26-2018
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 165


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved