Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Mirëmbajtjte, zhvillim i faqes elektronike dhe hostim
 • Contracting Authority: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-71270-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 708.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Marrje autubuz me qera për itenerarin Tiranë –Tepelenë –Tiranë sipas kërkesës së Drejtorit të Drejtorisë së Ansamblit Popullor.
 • Contracting Authority: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 16:30
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 16:30
 • |
 • Tender Number: REF-71236-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 66,667.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Siguracion automjetesh
 • Contracting Authority: Spitali Fier
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 16:30
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71265-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 215,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje shtypshkrime për Arsimin Profesional” Deftesa, regjistra etj
 • Contracting Authority: Ministria e Finances
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71264-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje vaj motorri
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Shkoder
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-71262-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 13,750.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburanti (nafte)
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Shkoder
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-71260-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 786,250.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburanti dhe vaj motorri
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Shkoder
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-71257-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sinjalistike Rrugore
 • Contracting Authority: Bashkia Vau Dejes
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-71258-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje tonera
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Vlore
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71251-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 190,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje PC dhe Printera per Administraten dhe Kopshtin
 • Contracting Authority: Bashkia Devoll
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 28-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71248-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 497,120.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 430


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved