Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Blerje orendi zyre ( Rafte metalike për arkivat)
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-67801-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bojra printeri për vitin 2020
 • Contracting Authority: Keshilli i Qarkut Tirane
 • |
 • Open Date: 05-08-2020 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 06-08-2020 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-67809-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje libra dhe publikime profesionale per komisaritet ne vartesi te DVP Diber
 • Contracting Authority: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Open Date: 05-08-2020 Time : 12:40
 • |
 • Close Date: 06-08-2020 Time : 12:40
 • |
 • Tender Number: REF-67808-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Bokula dhe Spinota
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-67807-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Bebelino
 • Contracting Authority: Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-67804-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje matriale per fuksionim zyrash per komiariateve ne vartesi te DVP Diber
 • Contracting Authority: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Open Date: 05-08-2020 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 06-08-2020 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-67806-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ilace dhe materiale mjeksore
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Derjan
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-67805-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Spostim njësish dhe riparim sistem kondicioneri për nevoja të UPT
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-67803-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje tonera per printera, leter dhe materiale te tjera kancelarie
 • Contracting Authority: Nderrmarrja Rruga Durres
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-67802-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Spostim njësish dhe riparim sistem kondicioneri për nevoja të UPT
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Open Date: 06-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-67800-08-05-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: Yes
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 295


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved