Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Mbikqyrje i objektit "Mirembajtje Ndertese"
 • Contracting Authority: Qendra Arsimore Pogradec
 • |
 • Open Date: 19-08-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 21-08-2017 Time : 09:09
 • |
 • Tender Number: REF-24266-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 92,909.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: USB WiFi dhe Internet
 • Contracting Authority: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Open Date: 21-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-24265-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 19,833.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “ Shërbim i ofrimit të një terreni sportiv për stërvitje plus shërbim restorant për 33 persona ,në qytetin Berane ( Mali i Zi ) për ekipin e futbollit “ Vllaznia –A
 • Contracting Authority: Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a
 • |
 • Open Date: 19-08-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 21-08-2017 Time : 08:45
 • |
 • Tender Number: REF-24264-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 689,600.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim hotelerie për 33 persona ,në qytetin Berane ( Mali i Zi ) për fazën përgatitore të ekipit të futbollit “ Vllaznia –A
 • Contracting Authority: Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a
 • |
 • Open Date: 19-08-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 21-08-2017 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-24259-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale per pastrim, dizenfektim, ngrohje, ndricim
 • Contracting Authority: Qendra Kulturore Tirana
 • |
 • Open Date: 21-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 22-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24262-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 197,097.60 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndertim grope septike tek shkolla 9- vjecare Gryke- Lumi
 • Contracting Authority: Bashkia Lezhe
 • |
 • Open Date: 19-08-2017 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 21-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-24261-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 790,607.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje tonera per pajisje shumfishimi dhe pjese kembimi per pajisje shtypi
 • Contracting Authority: Shtepia Botuese e Librit Universitar
 • |
 • Open Date: 19-08-2017 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 21-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-24260-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 464,080.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Pogradec
 • Contracting Authority: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec
 • |
 • Open Date: 19-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 21-08-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-24258-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 792,718.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje kancelarie + Leter A4
 • Contracting Authority: Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Rurale
 • |
 • Open Date: 21-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-24257-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 100,010.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Dizenjim/printim/montim tabelash te ndryshme per Parkun Kombetar Butrint, Sarande”
 • Contracting Authority: Zyra e Administrimit dhe Kordinimit Butrint
 • |
 • Open Date: 21-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 22-08-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-24256-08-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 33,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 384


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved