Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Riparim mjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76580-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudatori i punimeve për investimin me objekt:Rikonceptim dhe unifikim i veshjeve strukturore dhe shesheve funksionale në Drejtoritë Rajonale Durrës , Elbasan dhe Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76578-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Kancelari për seminar trajnues” me temë “Parandalimi dhe rritja e njohurive të personelit shëndetësor për COVID-19”, për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76577-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudator i punimeve p?ër investimin me objekt:Rikonstruksioni dhe Përmirësimi i ambineteve të Drejtorisë Rajonale Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76575-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FURNIZIM VENDOSJE PERDE PER KONVIKTIN E DJEMVE "KRISTO ISAK" BERAT
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 15:15
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76572-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje motorrseke si dhe materiale te tjera per mirembajtjen e tyre, Bashkia Prrenjas
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76574-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje doreza egzaminimi dhe maska kirurgjikale
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-76573-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtia dhe Zhvillimi i sistemit elektronik të Taksave dhe Tarifave Vendore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-76568-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vajra lubrifikante
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76571-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje doreza egzaminimi dhe maska kirurgjikale
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-76570-10-23-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 368


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara