Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Riparim Automjeti Hyundai Terracan
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Trajtimit te Kredive
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34049-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje USB
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare per Diasporen
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34046-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje spila
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare per Diasporen
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34045-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kapak betoni i armuar C25/30
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-34043-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion Rruga "Hoxha Tasim" (degezim)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34042-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje per objektin “Sherbimi, riparimi i pjesshem i dhomave Godinave Nr.5, Godina 20-21, Nr 26-27 dhe Nr 28-29”
 • Autoriteti Kontraktues: Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34041-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale te Ndryshme
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34037-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje elektroda per saldim
 • Autoriteti Kontraktues: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34034-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje leje arme gjahu (Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te pergjithshme)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34033-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kanceleri 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34032-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 421


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara