Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Ndertim i kendeve sportive per shkollat 9-vjecare “ Nimete Progonati” dhe e mesme “Sali Nivica” Bashkia Memaliaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82983-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekesore.
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Vig Mnele Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82981-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Siguracion Automjeti kamion lloji APV- Mercedes Benz, Tipi 1722AK, te Bashkisë Has”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82963-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje produkte ushqimore për konviktin e Shkollës Bujqësore Cërrik
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82970-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje e ambineteve te brendshme te godines
 • Autoriteti Kontraktues: Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82961-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elrktrike & hidraulike për mirëmbajtjen e rrjeteve në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër dhe Komisariateve vartëse
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Diber
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82964-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti Nafte D1
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82960-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje libra dhe publikime profesionale për Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Diber
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82959-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: PUNIME RIPARIMI ZYRA E PASHAPORTAVE, BASHKIA KURBIN
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kurbin
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82957-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion makine TPL dhe kasko
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82949-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 150


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara