Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje lende djegese-gaz, pajisje, pjese dhe sherbime ne funksion te pajisjeve me gaz"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 22-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19061-04-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hartimin e Projekt Preventivit "Pastrimi rezervuarit dhe rehabilitim i kanlit ujites Dukaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 21-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19060-04-20-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Printim dhe llakim i diplomave te bachelorit dhe masterit per Universitetin "Ismail Qemali" Vlore
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-19054-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Regjistra te arritjeve akademike te studenteve
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19051-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje shërbim katering, kafe, ujë, pije freskuese” për aktivitete të ndryshme të Qendrës Ten dhe Drejtorisë së Trajnimit dhe Zhvillimit, Bashkia Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 19:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2019 Ora : 19:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-19048-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale promocionale ne funksion te projektit “Panairi i Punës”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 18:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2019 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19044-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Leter per Spitalin Rajonal Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19040-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mjete publicitare
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Petro Marko Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19035-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Avoxhim Motorri
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19033-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Organizim kokteji datë 08.05.2019 në kuadër të konferencës me temë 'Modeli për të dashur shekncën' (Shpenzime per pjesmarje ne konferenca)
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Fan Noli Korce
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19030-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 413


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara