Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “ Blerje Uniforma pune per punonjesit e sherbimeve “
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18492-06-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 429,800.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Shtypshkrimesh”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18491-06-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 115,833.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Materiale eletrike”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18490-06-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 390,450.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje e korridoreve te brendshme dhe fasades godina qsh2
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.2 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18489-06-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 249,566.70 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per transportin e bazes materiale nga KZAZ Nr.72 ne KQZ
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18481-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 83,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bilete avioni vajtje - ardhje, Tirane – Lubjane – Zagreb
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18480-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 50,320.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikeqyrje per objektin” Ndert.Ure se Lagj.Liqejthi Babje,Ndert.Ure ne rrugen Prevall-Dranovice,Ndert Ure dhe Rikostr rruge te lagjes Lange ,Ndert Solete Drabata Qete,Ndert Ure Galonit Zdrajsh Verri-Floq
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18478-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 142,644.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per transportin e bazez materiale nga KZAZ Nr.71 ne KQZ
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18477-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 47,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i shoqerimit te vlerave monetare ne banke.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18475-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 420,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kompjutera për Sektorin e SHMZSH”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18471-06-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 103,442.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 475


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara