Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje paisje mjeksore Nebulizator (Inhalator) , Reduktor Bombule + Fluksimeter + Oximeter”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99223-12-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion sporteli zvrpp berat
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Berat
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99222-12-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE BOJ PER PRINTERA DHE KANCELARI
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 16-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99218-12-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje e regjistrave të korrespondencës” për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-99212-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion objektesh ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-99207-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: riparim fotokopje Ineo 501
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99206-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shërbim eksperti për vlerësim të Klubit të Futbollit sha
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-12-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99205-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i sheshit te parkingut te oborrit te Deges se Doganes Shkoder
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99196-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje letër A4 dhe A3
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-99201-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punetori per punime riparime tarrace
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-99199-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 317


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara