Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Reabilitim e e sistemim fusha e depozitimit te mbetjeve Majkosh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75769-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Vleresimi I objekteve ndertimore qe do te shpronesohet per zbatimin e Projektit“Vazhdimi i pedonales pergjate Kalase deri te tuneli “ loti II
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75768-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje Teknike(sistemi MKZ)
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75766-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje Elektrike Teknike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75763-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pjese kembimi(turbine motori)
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75761-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shtypjen e kopertinave të vëllimit të shtatë të veprës “Leksiku historik i gjuhës shqipe” vëllimi VII, të autorit Prof. Kolë Ashta, sasia 180 copë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75748-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerjen e shërbimit të 2 (dy) biletave të transportit ndërkombëtar dhe akomodimit në hotel për 3 (tre) netë qëndrim
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75758-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE BARNA DHE MATERIALE MJEKIMI
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Lac
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75752-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ventilatore per ftohje
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75740-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Bujqesise Durres
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 16:10
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2018 Ora : 16:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-75733-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 443


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara