Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike për ndricimin e studios së lajmeve
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46172-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje llampa per mikroskopin HS Haag Streit Surgical”
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Universitar i Traumes
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46163-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dhurata me rastin e mbremjes qendrore te femijeve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46161-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: mbikqyrje e punimeve per objektin : Ndertim kun fundi rruges Kosova +Rruga Argjinatura
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46162-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 16-12-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-12-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46160-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikëqyrje punimesh për “Sistemim i ambienteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramiz Aranitasi”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Skrapar
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46153-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FHF , kancelari për konferencën shkencore ndërkombëtare, “Botët e përkthyera të letërsisë, nga përkthimi te krijimi”.
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Historise dhe Filologjise
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46156-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FHF , akomodimi për pjesëmarrësit në konferencën shkencore ndërkombëtare, “Botët e përkthyera të letërsisë, nga përkthimi te krijimi”.
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Historise dhe Filologjise
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46155-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FHF, Botimi i Konferencës Shkencore Ndërkombëtare, “Botët e përkthyera të letërsisë, nga përkthimi te krijimi”.
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Historise dhe Filologjise
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46149-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vaj lubrifikant per mjetet e transportit ne Drejtorine Vendore te Policise Berat
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Berat
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46151-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 551


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara