Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Materiale për marrjen e masave ndaj Covid-19”, për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59427-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime sherbimi per dezinfektimin e ambjenteve shkollore dhe publike ne qytetin e Peqinit per shkak te virusi COVID -19
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Peqin
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59422-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Blerje termometra digjital per matje temperature”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-59419-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ILAÇE DHE MATERIALE MJEKESORE
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Ana e Malit
 • |
 • Data e hapjes: 30-05-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59401-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kafe, per pritje percjellje
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Larte Gjyqesor
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59414-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim I sistemeve rrotulluese për kamionçina
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59403-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pastrim per puse
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-59399-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje Godine(riparim sistemi i shkarkimit te ujrave te godines)
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-59397-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e mjeteve te transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Diber
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-59395-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Libra Sherbim
 • Autoriteti Kontraktues: ILLYRIAN GUARD SH.A
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-06-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59393-05-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 205


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara