Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Materiale Pastrimi dhe Ndrçimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Paraburgimi Mine Peza
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55892-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: GOMA E BATERI
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55888-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paketa ushqimore per familjet ekstremisht ne nevoje ne situaten e pantemise Covid -19
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55889-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime per dezinfektimin e ambienteve te jashteme dhe te brendeshme si dhe mjeteve te Policise Diber
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55872-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pako me ushqime për familjet në nevojë ,për emergjencën nga COVID-19
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55870-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIM FOTOKOPJE
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Vendore Kurbin
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55869-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion (nje vjecar prill 2020- prill 2021 te mjeteve te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55864-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion Automjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Korce
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55867-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale per punonjesit e parkimit ne QSUT ne kuader te masave mbrojtese, pandemise COVID 19(maska, doreza, dezifektante)
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Ekonomike Mbeshtetese
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-55866-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim për prokurimin me objekt “Ndërtimi i ujësjellësit të fshatrave Lalëz, Bizë, Draç dhe Shetaj,Njësia Administrative Ishëm - Bashkia Durrës”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55862-04-08-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 618


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara