Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: ’’Shpenzime per leter A3,A4
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Polican
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 09:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-47768-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per materiale kancelarie ne bashkine Poliçan
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Polican
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 09:05
 • |
 • Numri i referencës: REF-47767-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ’Shpenzime per materiale te ndryshme, pastrimi, ngrohje, ndricimi’’
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Polican
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 08:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-47766-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ’Shpenzime per materiale te ndryshme, pastrimi, ngrohje, ndricimi’’
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Polican
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 08:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-47765-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per sherbimin dhe riparimin e mjeteve te transportit te bashkise Poliçan
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Polican
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47763-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion i aseteve te Drejtorise Rajonale te Fondit Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimeve te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Fier
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47762-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje me qira automjeti
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare per Diasporen
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47760-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Akomodimi dhe ushqimi per grumbullimin e ekipit basketboll femra Flamurtari per finalet e kupes se Republikes
 • Autoriteti Kontraktues: Klubi Sportiv Flamurtari
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47757-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 2.Blerje medikamente per nevoja urgjente
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47751-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 1.Largimi i mbetjeve te rrezikshme te spitalit
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47750-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 522


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara