Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: materjale per sektor gjelberimi
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49386-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera per printer dhe fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49385-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 775,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim Roje Objekti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale Formimit Profesional Publik Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 01:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 01:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49383-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 600,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e programit alfa
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49381-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 197,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim Roje Objekti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale Formimit Profesional Publik Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 01:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 01:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49379-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 600,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje leter A4 dhe bojera printerash e fotokopjeje per nevojat e Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore, Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49375-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 331,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tubo hekuri
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49377-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 798,624.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE KARBURANT PER DRSHKP FIER DHE ZYRAT VENDORE LUSHNJE MALLAKASTER
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Fier
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 01:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 01:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49367-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 625,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime printimi/fotokopjimi A4-A3; A3 bardhe /zi.
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49365-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 700,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tombino
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49371-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 798,860.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 351


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara