Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Pajisje informatike dhe elektronike për vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-06-2019 Ora : 17:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28324-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ngritja e dhomës Rontgen për kryerjen e shërbimeve të grafisë për pacientët e Qëndrës Shëndetësore Vorë
 • Autoriteti Kontraktues: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28328-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion detyrueshem i automjeteve te Bashkise Memaliaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28325-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje grirëse profesionale dokumentesh
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28323-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Gjenerator
 • Autoriteti Kontraktues: ILLYRIAN GUARD SH.A
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28320-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Siguracione TPL per automjetet e Filialit Qendra Tranzite, Posta Shqiptare
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare Filiali Qendra Tranzite
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28322-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Vajra lubrifikant
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28317-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V materiale per eskavatore
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28316-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie për Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Diber
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-06-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28315-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Gershere levantine
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce
 • |
 • Data e hapjes: 26-06-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28314-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 383


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara