Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje dru zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale Nazmi Rushiti Peshkopi
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39860-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durres
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39864-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për pritje dhe përcjellje, shërbim kateringu.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39861-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për tufa lule për konferencën e departamentit të gjuhës Angleze
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39859-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion vjetor per Ford RANGER me targe AA 746 LO
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39857-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim reduktori i ecjes dhe rrotes drejtuese eskavatorit tip Benati 3.16 me zinxhira
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39856-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje informatike dhe elektronike për vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39855-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari e tonera per Zyren e Punesimit Lezhe
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39852-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje barna per nevoja te Spitalit Rajonal Diber
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39849-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie për nevojat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit
 • Autoriteti Kontraktues: Sherbimi Kombetar i Punesimit
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39831-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 501


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara