Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: sigurim kasko
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 12-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-98004-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Implementimi i zgjidhjes softwarik për fiskalizimin dhe integrimi me sistemin e faturimit të Ujësjellës Kanalizime Lushnje ShA, dhe ofrimin e shërbimit të fiskalizimit për 12-muaj
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98002-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim automjeti
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98001-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Organizimi i Festivalit Tipologjik Bashkia Lushnje
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97999-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje medikamentesh veterinare (ilace dhe materiale mjekesore)
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97996-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: RIPARIM PAJISJE KOMPJUTERIKE
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e ASHK-se Fier
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-06-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97993-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti per vitin 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 12-06-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97989-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Transportit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97992-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale të nevojshme për mbrojtje personale
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Magjistratures
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97991-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim ruajtje me kamera për periudhën 16,06,2021- 31,12,2021
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97986-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 281


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara