Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Riparim i sistemit të ngrohjes në Godinën e paraklinikut dhe oxhaku i kaldajës ne Godinën e dekanatit.”.
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38431-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 799,700.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie per nevoja te MEPJ
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2017 Ora : 03:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38429-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 171,201.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Organizimin e aktivitetit “Festojmë Sëbashku
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-12-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38428-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 43,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Katering me rastin e ceremonise se diplomimit te kursit te formimit te vazhduar, Vleresim i linjave teknologjike,makinerive dhe paisjeve
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38427-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 49,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE STATIVA ( MBAJTESE SERUMESH)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38426-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 797,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje gomash
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38425-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 530,840.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mjete mesimore sportive
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2017 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2017 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-38424-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 180,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale te tjera per sherbime speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Hoteleri Turizem Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38422-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 392,064.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Goma për automjetet e Spitalit Mirdite“
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 17-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38423-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Aktivitet Social Kulturor me rastin e mbylljes së vitit 2017 dhe ardhjes së vitit 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38421-12-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 188,200.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 400


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara