Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Abonim në shtypin ditor dhe fletoren zyrtare
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84270-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kancelari, tonera, leter A4 për nevojat e DRSSH Korçë “
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84268-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bateri/Goma per mjetet e trasportit te DVKM Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durres
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2021 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84264-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim pastrimi zyra , klasa
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale Formimit Profesional Publik Korce
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-84262-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime riparimi per mjet transporti Mitsubish L.200 VP 2011
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati i Policise Kufitare Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-84256-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Gaz per ngrohje Poliklonika Zyrat.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84255-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje e shërbimit të mirëmbajtjes të sistemit të regjistrimit të subjekteve audiovizive për vitin 2021”.
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84254-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Grumbullim Mbetje Spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.6 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84253-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FV elektro pompe zhytese 37 kw ,H=250 m,Q= 10 l/s dhe larje pusi
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84252-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim me mjet transporti + kosh me vinc
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84248-01-19-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 391


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara