Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale profilin brum pasticeri
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Hoteleri Turizem Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51293-02-22-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje medikamente
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51290-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Emergjene Loti II ( Rikonstruksion ura e varur Hormove
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51289-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Nafte
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Orikum
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51288-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hartim projekti për pastrim pus uji.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51274-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje produkt i perpunuar ushqimor.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Durres
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51272-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje printera per Drejtorine e Pergjithshme te RTSH-së
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51269-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim riparim paisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Durres
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51268-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Krijim grafik, dhe prodhim i mjeteve identifikuese për punonjësit dhe institucionin
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51257-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim telefonie dhe interneti (për linjën backup) “Sherbim telefoni & interneti””
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Fan Noli Korce
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-02-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51255-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 575


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara