Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Densifektim te ambjenteve publike”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35661-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Siguracioni i jetës per punonjësit e PMNZSH-së” .
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35660-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje dhe riparim te Sistemit te Barrieres Elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Tregu i Shitjes me Shumice Fruta - Perime Korce
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-35657-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35652-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirmbajtje ndertese
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Burrel
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35651-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime te tjera transporti.
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6630 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 06-07-2022 Ora : 15:45
 • |
 • Data e mbylljes: 07-07-2022 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-35642-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te ndryshme, mirmbajtje, pastrimi, hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Fushe Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35641-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: PROJEKTIMI DHE CERTIFIKIMI I ENËVE NËN PRESION
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Rajonal “Memorial” Fier
 • |
 • Data e hapjes: 06-07-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-07-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-35611-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera dhe materiale kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-35638-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Fushe Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35637-07-06-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 490


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara