Kthehemi së shpejti!

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tyre përdorin Sistemin e Prokurimit Elektronik, se:

Për shkak të procesit të arkivimit të procedurave të prokurimit publik të finalizuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, si dhe me qëllim mirëmbajtjen e tij, sistemi do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 16.11.2018, ora 15.00 deri në datën 18.11.2018, ora 10.00.

Për çdo informacion shtesë ju lutemi të kontaktoni në adresën e-mail: info.app@app.gov.al.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj,

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Reida Kashta