Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lisbone,Portugali-Tiranë për 1 (një ) person”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-57209-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rriveshje rruge me asfalt dhe kalldrëm
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 21-12-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-01-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54230-12-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 4,166,582.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi me avion
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Sherbimeve Arsimore
 • |
 • Data e hapjes: 26-01-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57119-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 311,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Platforma për menaxhimin e sigurisë së informacionit dhe eventeve dhe mbrojtja perimetrale
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 09-12-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-12-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52451-12-07-2022
 • |
 • Fondi limit: 34,880,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje lëndë e I-rë dhe materiale ndihmëse për fonderinë në QMN Kuçovë
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 30-12-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-01-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55394-12-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,822,875.00 Lekë
Objekti i tenderit: Punime për demontimin e tubacioneve nëntokësore të linjave të gazit që kalojnë në territorin ku do ndërtohet Nënstacioni 400/220 kV Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 27-12-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-01-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54982-12-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,646,956.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi me avion
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Sherbimeve Arsimore
 • |
 • Data e hapjes: 26-01-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57119-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 311,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lisbone,Portugali-Tiranë për 1 (një ) person”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-57209-01-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi me avion
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Sherbimeve Arsimore
 • |
 • Data e hapjes: 26-01-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57119-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 311,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Udhëtim Tir-Bruksel(Belgjikë)-Tir, për 5 punonjës,nisja në datë 12.02.2023(mëngjes)dhe kth. në datë 15.02.23,Udhët Tir- Bru(Bel)-Tir, për 5 punonjës, nisja në datë 12.02.23 (drekë) dhe kth.në datë 15.02.23,dhe Udhët Tir- Bru (Bel)-Tir, për 2 punonjës, n..
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 26-01-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-01-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-56991-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 237


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k