Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: bilete avioni Amsterdam
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.3001 Komanda e Forcave Ajrore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 14:05
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72126-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni Tirane-Paris dhe anasjelltas
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastimit te Parave
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72117-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vetëm ardhje, me bagazhe, Brukse-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72099-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore (MM1)
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Fier
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71946-06-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 12,246,921.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72097-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Projekt per website te ri per shoqerine Albpetrol sha
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71994-06-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,985,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: NSHP, BLERJE FADROME
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71972-06-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 7,978,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje pajisje teknike për UT (kondicionerë, sistemet e ngrohjes, gjeneratorë, etj.)
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72027-06-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 6,525,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mobilje dhe orendi zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71988-06-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 3,047,425.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72092-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 791


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k