Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Lot. 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-02-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57653-02-01-2023
 • |
 • Fondi limit: 4,715,801.38 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-02-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57651-02-01-2023
 • |
 • Fondi limit: 4,593,764.55 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale mjekimi delegim nga MSHMS për nevoja të Drejtorise se Sherbimit Sarande” ndarë në 2 lote
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-02-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57649-02-01-2023
 • |
 • Fondi limit: 9,309,565.93 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndertimi i fushes se sportit Laknas
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-02-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57379-01-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 3,960,556.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Paris (Francë) - Tiranë (Shqipëri) - Paris (Francë)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57756-02-02-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57633-02-01-2023
 • |
 • Fondi limit: 13,411,200.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57689-02-01-2023
 • |
 • Fondi limit: 69,380,400.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Prodhim dhoma te fshehtesise dhe kuti kartoni
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-02-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-56816-01-24-2023
 • |
 • Fondi limit: 32,353,935.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shangai (Kinë) - Tiranë (Shqipëri) – Singapor
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57753-02-02-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2023 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57746-02-02-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 680


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k