Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë- Thanë (Faza VIII)
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Fituesi: FUSHA
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2024 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-99899-04-02-2024
 • |
 • Fondi limit: 2,499,999,994.38 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për lubrifikante dhe mirëmbajtje mjeti
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: ELBA-OIL 2015 SHA
 • |
 • Data e hapjes: 17-05-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05117-05-16-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,237,226.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: LOTI II-BOJE PRINTERI DHE FOTOKOPJE
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-05-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-00626-04-08-2024
 • |
 • Fondi limit: 973,267.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë- Thanë (Faza VI)
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Fituesi: ALB - STAR
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2024 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-99897-04-02-2024
 • |
 • Fondi limit: 2,488,938,322.84 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 17-05-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05095-05-16-2024
 • |
 • Fondi limit: 24,170,770.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FV Kamera sigurie per objektet shteterore te Bashkise Shijak
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Fituesi: ALComm Solutions
 • |
 • Data e hapjes: 22-05-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05848-05-21-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,600,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror jashtë grupit PAC
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial
 • |
 • Fituesi: KRIJON
 • |
 • Data e hapjes: 09-05-2024 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03917-05-08-2024
 • |
 • Fondi limit: 6,824,083.67 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i Qëndrës Rinore Korçë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Fituesi: I.C.C GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 07-06-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08316-06-06-2024
 • |
 • Fondi limit: 9,942,614.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kalibrimi i Aparaturave të Laboratorit Qendror pjesë e grupit PAC
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial
 • |
 • Fituesi: MEDFAU
 • |
 • Data e hapjes: 09-05-2024 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03915-05-08-2024
 • |
 • Fondi limit: 6,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemim asfaltim i rrugës se fshatit Vehcan ,faza e I-re Njesia Administrative Hotolisht ,Bashkia Librazhd
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Fituesi: L.T.E CONSTRUCTION
 • |
 • Data e hapjes: 22-04-2024 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-05-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02040-04-19-2024
 • |
 • Fondi limit: 77,600,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 102


© Agjencia e Prokurimit Publik 2024 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k