Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje soba me dru ,tubo,brryla per institucionet Arsimore.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51424-11-26-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje uniforma e materiale te tjera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51421-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim transporti nxënës, mësues dhe trajner të shkollës Sportive Durrës,” Benardina Qerraxhia”, Durrës, për realizimin e veprimtarisë sportive Kampionati Kombëtar U-19, kategoria e dytë FSHF
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durres
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51414-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale per ngrohje, ndricim
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51408-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Vendosje skenografi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51409-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dezinfektimi etj
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51407-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje mjete transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51404-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 30-11-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51401-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e infrastrukturës ICT (HW) aktuale
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 14:15
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 14:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-51391-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sherbim (pjese kembimi)automjeti Hyundai Tuscon”
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51395-11-25-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 641


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara