Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerjen e shërbimeve të transportit të materialeve të zyrave si mobilje, etj nga gjykatat e tjera për tek Gjykata e Apelit Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57310-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sigurim TPL, Kasko dhe Karton Jeshil për automjetet e ILD-së.
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 16:10
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57307-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve dhe pajisjeve te zyrave
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 28-01-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57305-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudimi i punimeve me objekt:“Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në disa rrugë të lagjes 4, zona e re nën Mborje si dhe në lagjen 8 rruga Ajet Gjindolli etj”
 • Autoriteti Kontraktues: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57299-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim transport mobiljesh dhe pajisje zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57297-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim për larje automjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Posaçme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57292-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Gaz i lengshem per gatim
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57291-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje gas i lëngshëm për gatim
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57287-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “F.V materiale hidraulike dhe elektrike”, për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 13:45
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57283-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karta hyrje- dalje Check-in dhe karta identifikuese institucioni
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 13:50
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57284-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 623


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k