Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Materiale Ndiçimi (1) Viti 2024
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Korce
 • |
 • Data e hapjes: 22-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13576-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale Pastrimi (2) Viti 2024
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Korce
 • |
 • Data e hapjes: 22-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13570-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje Punimesh në objektin : Ndërtim Rrugët "Shkodra+ rruga pingul me rrugën Jon+Rruga e Re + seg pingul me rr. Gjirokastra "Valias
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2024 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-07-2024 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13563-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F/V NVR dhe kamera FishEye&Outdor me licens përkatëse
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2024 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-07-2024 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13547-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime per mirembajtjen e automjeteve te ISHPSHSH
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-07-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-07-2024 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13546-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje pajisje sigurie (sistem kamera te brendëshme)”
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2024 Ora : 14:56
 • |
 • Data e mbylljes: 19-07-2024 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13534-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Siguracion të detyrushëm TPL për automjetet e drejtorisë”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-07-2024 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-07-2024 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13531-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemi i menaxhimit te Taksave dhe Tarifave vendore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2024 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-07-2024 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13529-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti, benzinë pa plumb
 • Autoriteti Kontraktues: Bio Strajca Sh.A
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2024 Ora : 14:55
 • |
 • Data e mbylljes: 22-07-2024 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13526-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime mirembajtje rrjeti Hidraulik Elektrik
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati i NSH Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-07-2024 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-07-2024 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13523-07-18-2024
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1052


© Agjencia e Prokurimit Publik 2024 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k