Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale lende e pare per Hoteleri - Turizem
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 12-06-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-06-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72140-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: mARRJE ME QERA E TRE AUTOMJETEVE PER LEVIZJE KOM.ARTISSTIK E STAFI TIRANE -GJIROKASTER-TIRANE
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 16:05
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72135-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pjese Kembimi
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72133-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Siguracione
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72132-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime per provimet e praktikat mesimore.
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Hoteleri Turizem Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72130-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje uniforma dhe veshje te tjera speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72123-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kontroll teknik periodik i kaldajave te shkollave
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72127-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekimi
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Bathore
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2023 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72125-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per miremabjtjen e mjeteve te transportit te DRAKU Gjirokaster Filtra Vaj
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 12-06-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-06-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72118-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime te printimit dhe publikimit
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72120-06-09-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 788


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k