Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Blerjen e shërbimeve të transportit të materialeve të zyrave si mobilje, etj nga gjykatat e tjera për tek Gjykata e Apelit Tiranë
 • Contracting Authority: Gjykata e Apelit Tirane
 • |
 • Open Date: 30-01-2023 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 31-01-2023 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-57310-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sigurim TPL, Kasko dhe Karton Jeshil për automjetet e ILD-së.
 • Contracting Authority: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 16:10
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-57307-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve dhe pajisjeve te zyrave
 • Contracting Authority: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore
 • |
 • Open Date: 28-01-2023 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-57305-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Kolaudimi i punimeve me objekt:“Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në disa rrugë të lagjes 4, zona e re nën Mborje si dhe në lagjen 8 rruga Ajet Gjindolli etj”
 • Contracting Authority: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-57299-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim transport mobiljesh dhe pajisje zyre
 • Contracting Authority: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-57297-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim për larje automjetesh
 • Contracting Authority: Prokuroria e Posaçme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-57292-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Gaz i lengshem per gatim
 • Contracting Authority: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-57291-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje gas i lëngshëm për gatim
 • Contracting Authority: Bashkia Patos
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-57287-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “F.V materiale hidraulike dhe elektrike”, për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Contracting Authority: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 13:45
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-57283-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karta hyrje- dalje Check-in dhe karta identifikuese institucioni
 • Contracting Authority: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Open Date: 27-01-2023 Time : 13:50
 • |
 • Close Date: 30-01-2023 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-57284-01-27-2023
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 623


© Public Procurement Agency 2023 - All rights reserved. This electronic system is maintained by: InfoSoft Systems Ltd & ikubINFO Ltd