Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: "Shpenzime per leter A3,A4”
 • Contracting Authority: Bashkia Polican
 • |
 • Open Date: 24-07-2024 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-07-2024 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-14051-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale për fidanishten dhe lulishtet
 • Contracting Authority: Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 16:30
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 16:30
 • |
 • Tender Number: REF-14046-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje ujë natyral
 • Contracting Authority: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-14044-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rinovim/konfigurim i licensës për ManageEngine ServiceDesk Plus enterprise, licensë 1 vjeçare
 • Contracting Authority: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-14039-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi domain, host server dhe mirëmbajtje për një periudhë 12 muaj për faqen e internetit të ALBCONTROL SHA
 • Contracting Authority: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 15:15
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 15:15
 • |
 • Tender Number: REF-14037-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbim mirëmbajtje Financa 5 dhe Payroll”, për vitin 2024 në SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” Tiranë.
 • Contracting Authority: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-14030-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ushqim dhe Akomodim per te ftuarit e FFTK i lojrave popupullore dhe riteve
 • Contracting Authority: Bashkia Devoll
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 15:15
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 15:15
 • |
 • Tender Number: REF-14029-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim mirëmbajtje e shkallëve lëvizëse, ashensorit dhe gjeneratorëve
 • Contracting Authority: Sh.A Porti Detar Sarande
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-14031-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sigurimi i inventarit Ekonomik per makineri,pajisje dhe godinen ,per vitin 2024
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Baldushk
 • |
 • Open Date: 24-07-2024 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 25-07-2024 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-14025-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sigurimi i Godinave të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë
 • Contracting Authority: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Open Date: 23-07-2024 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 24-07-2024 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-14027-07-23-2024
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 1051


© Public Procurement Agency 2024 - All rights reserved. This electronic system is maintained by: InfoSoft Systems Ltd & ikubINFO Ltd