Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Bilete Sarajeve Zagreb
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 18:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-06-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28330-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Tiranë- Frankfurt –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 10-14 Korrik Copë 1 (një).
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28280-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bilete Bruksel korrik
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28254-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje - ardhje Tiranë – Toronto(Canada) – Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28249-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje–ardhje: Tiranë – Shën Petersburg(Rusi) – Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28245-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete Tirane Torino Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-06-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-28221-06-25-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare Pritese Azilkerkuesve Babrru Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28077-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,320,800.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Karrige
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28192-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,986,111.10 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje veshje dhe pajisje sigurie per punonjesit
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28163-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,136,932.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elektronike "TI"
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28145-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,021,508.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 810


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara