Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Lot. 2 - “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76210-10-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 230,771,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot. 1 - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76208-10-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 104,480,250.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Materiale mjekimi për shërbimin e hemodinamikës për nevoja të QSUT, SUSN, Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalit Rajonal Fier”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76205-10-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 335,251,850.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim asistence për përditësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator të sektorit të komunikimeve elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: Ora :
 • |
 • Numri i referencës: REF-76478-10-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 8,066,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Sherbimi Karta GPRS dhe SIM
 • Autoriteti Kontraktues: ILLYRIAN GUARD SH.A
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-11-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76446-10-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,255,968.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje automjete per UKSH
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76182-10-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 7,738,750.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje produkte dezinfektuese dhe materiale pastrimi per shkollat kopshtet dhe çerdhet sipas udhezimit te Ministrise se Shendetesise mbi kujdesin dhe masat anti-covid 19 per vitin shkollor 2020-2021
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Arsimit Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76464-10-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,192,833.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Pelet –Briket (tallash i presuar) per QEA”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76465-10-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,831,970.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale hotelerie për Shtëpinë e Pushimit Durrës
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76463-10-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,026,850.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim Vendosje sistem ngrohje ,kaldaje ,çertifikim kolaudim MKZSH
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76379-10-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,931,320.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 506


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara