Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Riparim pajisje kazermimi
 • Autoriteti Kontraktues: Garda e Republikes
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-11-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30576-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,053,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30571-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,660,976.10 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbimi i ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave monetare ”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30517-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 603,036.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve nën administrimin e DRSHTRR Berat”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30515-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,880,512.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve nën administrimin e DRSHTRR Berat, shërbimi i ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave monetare"
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30508-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,483,548.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajte te mjeteve te trasportit ne DVP Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Durres
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2017 Ora : 00:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30506-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,603,590.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pune veterinare per vaksinimin e kafsheve te llojit gjedhe kunder semundjes se dermatozes nodulare per DBVlore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Bujqesise Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30474-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 983,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare “të OSHEE sh.a Rajoni Kukës
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30483-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,007,989.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim veterinar (vaksinim kunder semundjes se Dermatozes Nodulare) te Drejtorise e Bujqesise Durres per vitin 2017”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Bujqesise Durres
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30460-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Vazhdim “Skema ujitëse SRU-4, kanali ujites K-K-2 ''ALIKO''.Faza e II
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Finiq
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30574-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 8,698,702.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 444


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara