Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi me itinerar Tiranë – Varshavë
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Ministrave
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97964-06-11-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Shpenzime për aktivitete social-kulturore dhe sportive të vitit".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97934-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vaj dhe pjese kembimi per automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97899-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,990,230.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike dhe sherbime ne hidrovore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97911-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Investim spostim mates Miras- Cangonj-Pilur”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Bilisht
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97935-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,769,680.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje 4 (katër) bileta udhëtimi vajtje ardhje Tiranë -Luxembourg”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97929-06-10-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e biletave të transportit ajror ndërkombëtar me objekt: Tiranë (Albania) – Milano (Itali) -Tiranë (Albania)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 10-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97885-06-10-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi për mjetet e bashkisë goma,vaj, filtra, antifrizë, ujë, alkool frenash, graso, bateri, gjenerator
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97830-06-09-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,916,660.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje lodrash në funksion të aktivitetit të lirë të femijëve në çerdhe dhe kopshte.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97804-06-09-2021
 • |
 • Fondi limit: 6,665,777.78 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni Tirane-Rome-Tirane 5 persona
 • Autoriteti Kontraktues: Federata Shqiptare e Notit
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 10:10
 • |
 • Data e mbylljes: 10-06-2021 Ora : 13:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-97867-06-10-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 411


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara