Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje te 1 (nje) bilete avioni vajtje-ardhje Tirane-Bari(Itali)-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75765-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Shkencave
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75688-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerjen e biletave të transportit ajror ndërkombëtar me objekt: Tirane – New York – Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75656-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rezervim bileta avioni per punonjesit e OKIIA
 • Autoriteti Kontraktues: Organi Kombetar i Investigimeve te Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore ne Aviacionin Civil
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75651-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta udhetimi per punonjesit e OKIIA
 • Autoriteti Kontraktues: Organi Kombetar i Investigimeve te Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore ne Aviacionin Civil
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75647-06-20-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE TE DSHS-KURBIN
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75454-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,915,919.30 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Sherbimi i transportit te mesuesve dhe nxenesve per rrethin Puke per vitin 2018” (faza e dyte)
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Puke
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75383-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,235,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje Autoambulancash
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75380-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,245,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i pestë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Thellim dhe pastrim i kanalit të hapur tek ish liqeni i Shkozës”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75318-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 21,303.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i trotuarëve dhe rrugës “Hoxha Tahsim” dhe “Xhanfize Keko"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75316-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 950,088.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 627


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara