Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi me avion
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.2001 Komanda e Forcave Detare Durres
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49380-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 32,161.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Biletë avioni vajtje - ardhje, Tirane – Ankara – Tirane”.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49378-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 48,970.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Shkencave
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49372-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 124,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ruajtja me roje private e Muzeut dhe Parkut Arkeologjik në administrim të ZAKPA ‘Apoloni”
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni Fier
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49118-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,083,750.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti nr. II me objekt “Larje teshash për Shkollën e Trupës, Bunavi”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49075-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 915,238.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim larje teshash, per nevoja te Komandes se Doktrines dhe Stervitjes
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49069-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,454,489.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti nr. I me objekt “Larje teshash për garnizonin e KDS”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49073-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 539,251.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Shërbim i Sigurisë dhe i Ruajtjes Fizike 1 vend roje" Marrëveshje Kuadër
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kulturore Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49010-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,280,054.25 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni vajtje ardhje destinacioni Londer
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 12:50
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2018 Ora : 15:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-49353-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 83,736.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Roje Private
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48978-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,775,365.10 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 441


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara