Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje ,bilete udhetimi vajtje- ardhje Tirane - Venecia , Venecia - Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63961-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 22,864.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e nje Bilete Avioni Tirane-Athine-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Transportit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63939-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 30,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Bileta Tirane - Poloni (Varshave) - Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63881-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 105,424.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i pjesshem i rrjetit te ndriçimit publik ne Qytetin Fushe-Arrez
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fushe Arrez
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63507-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 833,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: sherbime te pritje percjelljes
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63500-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,548,666.67 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Licensa për sistemin e faturimit”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63421-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,910,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2: Sherbim mirembajtje eskavatore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63438-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,762,157.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim mirembajtje mjetet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63424-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,532,697.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti1: Shërbim mirëmbajtje mjetet e tjera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63429-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,770,540.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63439-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,855,795.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 513


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara