Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: “Kuotë ushqimore për nxënësit e shkollës 9 vjeçare “Naim Frashëri",Korce”(Sherbim katering)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13340-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,616,300.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar me destinacion Detroit, në SHBA.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2021 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13518-12-01-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SIGURIMI I SHKALLES
 • Autoriteti Kontraktues: Kantieri i Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve Reparti Ushtarak Nr.6022
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13319-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,440,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje pajisje teknike për UT (kondicionerë, sistemet e ngrohjes, gjeneratorë, etj.)
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13311-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 6,941,962.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Diploma, mbajtese diplome, libreza studenti”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13316-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,133,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mjeti kamion per sherbimet publike Bashkia Diber 2021.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Diber
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13318-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,333,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale Ndertimi dhe Marangozerie
 • Autoriteti Kontraktues: Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13308-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,000,400.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale Kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13309-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,827,939.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemimi i Sheshit dhe Rrugës së Varrezave Vorë, Sul Haxhi, Ahmetaq dhe Palaq.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13366-11-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,832,658.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idrizi" Shtoj I Ri faza e pare”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13385-11-27-2021
 • |
 • Fondi limit: 7,773,150.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 508


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara