Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje bileta udhëtimi me avion” gusht 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Shërbimeve Arsimore
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82872-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Forcave te Armatosura Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82857-08-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Transport i mbetjeve urbane nga Belshi ne Inceneratorin Elbasan prane Metalurgjikut
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-08-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82792-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,669,659.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore(bojatisje)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82791-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,499,800.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve në Objektin: Ndërtimi i Objekteve të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82778-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,916,812.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparimi i Pompes Ganz te Hidrovorit te Qytetit
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2018 Ora : 00:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82694-08-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,983,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e dy kamioncinave vet-shkarkuese, viti 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82757-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pjese nderimi automjetesh,per nevojat e Bashkia Bulqize
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Bulqize
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82744-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,077,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F&V per remont kapital te elektropompave ne hidrovor
 • Autoriteti Kontraktues: Nderrmarrja Rruga Durres
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82695-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,595,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i Rrugës Hidrovor - Dobraç Loti 1
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82773-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 9,887,084.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 530


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara