Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje 2 Biletë udhëtimi (transport ajror ndërkombëtar) Tiranë-Zyrih-Tiranë dhe siguracion shëndeti për 2 persona
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Botimeve per Diasporen
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34048-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtimi i rrjetit të jashtëm të kanalizimeve të ujrave të zeza dhe stacioni i pompimit, Lagja Potam
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33887-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 34,868,272.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhetimi Tiranë (Albania) – Varshave (Poloni) –Tiranë (Albania)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-34044-08-21-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim Konsulencë ndërkombetare
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33805-08-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 26,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti VIII: ”Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare të njësisë Ishem,bashkia Durres”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33910-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 19,912,467.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III: ”Studim projektim i sistemit te kanalizimeve per zonat bregdetare-I të njësisë administrative Divjakë, të njësisë administrative Remas,bashkia Divjakë”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33898-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 17,359,950.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II: ”Studim projektim i sistemit te kanalizimeve per zonat bregdetare të njësisë administrative Synej,bashkia Kavaje”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33893-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 12,548,613.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I: ”Studim projektim i sistemit te kanalizimeve per zonat bregdetare të njësisë administrative Ishem,bashkia Durrës”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33883-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 19,912,467.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Libri i Tarifave
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33882-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 10,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (riparim mjetesh)”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33875-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,080,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 822


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara