Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: sherbimi privat i sigurise fizike me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55707-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,369,602.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh)
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55633-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 5,416,100.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje detergjente, per shkollat dhe cerdhet, e Bashkise Rrogozhine
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Rrogozhine
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55631-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Shërbim i pastrimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme të Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55708-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 76,876,340.60 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtimi i linjës kryesore dhe shperndarjes të furnizimit me Ujë të Njësisë Administrative Velabisht, Bashkia Berat
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Berat
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55654-04-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 131,138,064.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55608-04-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,763,466.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Leter A4 dhe Rul termik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55453-04-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,200,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 66 Barna dermatologjike Betamethasone
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55600-04-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 9,370.20 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 65 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Acetylsalicylic acid
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55598-04-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 398.06 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 64 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Aspart biphazic [Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart (70%)] (recombinant DNA)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55596-04-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,874.57 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 664


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara