Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë tranportit ajror ndërkombëtar Tiranë – Bordo Francë – Tiranë për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 12:15
 • |
 • Data e mbylljes: 20-05-2022 Ora : 15:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-30178-05-20-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror ndërkombëtar për itinerarin Tiranë -Berlin -Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Kultures
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-05-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30176-05-20-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Konsulencë strategjike TIK
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: Ora :
 • |
 • Numri i referencës: REF-30063-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 6,600,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime Lavanderie
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-05-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30094-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 4,072,087.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shpenzime për siguracion kasko të njësive lëvizëse të monitorimit dhe Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave (QKMF) dhe TMS, etj.”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-05-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30092-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim dezinfektimi per mbrojtje nga Covid-19 per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30028-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 7,459,267.20 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II: “Blerje materiale informatike për KESH sh.a”.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30103-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,412,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I:“Blerje materiale kancelarie për KESH sh.a”.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30101-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 5,179,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale kancelarie dhe informatike për KESH sh.a”, i ndarë në Lote
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30099-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 6,591,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pajisje matëse për makinat mbi kapacitet të ndaluara nga Policia Bashkiake
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29955-05-19-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,816,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 547


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara