Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi me avion, tetor 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Sherbimeve Arsimore
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39858-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje detergjente për Bashkinë Krujë dhe Insitucionet e varesisë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39563-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,187,247.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Dru Zjarri per ngrohje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39541-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,206,320.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bilete avioni me destinacion Tiranë – Beograd – Tiranë për 2 (dy) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektorati Larte Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39789-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V.Pompe Zhytese per Stacionin e Pompave Valias
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39467-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,622,987.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 3- “Skemat ujitese (Rikonstruksioni I sekondareve Rezervuari I Gjancit +Dega e Ventrokut)”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39539-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,208,999.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2- Rehabilitimi i rrjetit te kanalit ujites Floq nga burimi i Toplecit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39536-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,395,568.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1- Rikostruksioni i veprave ujitese (ura ne Polene)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39534-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 903,147.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Investime ne infrastrukturen e ujitjes dhe kullimit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39509-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 10,507,714.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi me avion
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare e Kinematografise
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39764-10-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 672


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara