Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerjen e biletave të transportit ajror ndërkombëtar me objekt: Tiranë (Albania) - Bruksel (Belgjikë) – Tiranë (Albania).
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-08987-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 3: “Studim Projektim “Ujesjellesi Hocisht”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08395-02-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,813,706.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2: “Studim Projektimi Rikonstruksioni i Shkolles Fillore “Myrteza Sala”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08393-02-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,278,155.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1: “Studim Projektimi Rruge per Bashkine Devoll”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08391-02-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,904,654.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Studim Projektim i Objekteve per Bashkine Devoll”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08389-02-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,996,515.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ruajtja e Muzeut “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” dhe Muzeut Etnografik Kruje” – Marreveshje Kuader
 • Autoriteti Kontraktues: Muzeu Skenderbeu Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08714-02-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,320,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e godinës se ZVRPP me roje private” – Marreveshje Kuader
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08713-02-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,316,865.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje e 1 (një) bilete udhëtimi Tiranë - Beograd (Serbi) – Tiranë, nisja në datë 19 Shkurt 2019 dhe kthimi në datë 21 Shkurt 2019”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 15:15
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2019 Ora : 18:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-08974-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Udhetim per Keshilltaret Bashkiake, per shkembim eksperience.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07949-02-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje sherbimi" Portali taksapaguesve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Finiq
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08706-02-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,166,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 626


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara