Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Bruksel –Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47753-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje bilete udhëtimi me avion, “Tiranë – Bruksel –Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47720-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni Tirane - Sofje - tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47713-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete transporti ajror nderkombetar me destinacion Tirane-Washington-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47695-01-20-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i mbetjeve Spitalore qe perfshin kodin 180102 mbetje humane etj.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47664-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 481,200.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i mbetjeve Spitalore qe perfshin kodin 180101 dhe 180103 age bisturi etj.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47662-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 7,410,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i Mbetjeve Spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47658-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 7,891,200.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje klori
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47678-01-19-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,520,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47666-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,680,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim me mish per vitin 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47667-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,980,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 560


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara