Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje 1 (një) biletë udhëtimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51286-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje 1 (një) biletë udhëtimi.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 19:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51284-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e biletave të transportit ajror ndërkombëtar me destinacion Tiranë (Albania) –Valeta (Maltë) – Tiranë (Albania)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51271-02-21-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim Transporti per Nxenesit dhe mesuesit ne Institucionet Arsimore Publike Bulqize
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore Arsimore Bulqize
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51178-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,680,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51162-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,074,167.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIME PRINTIMI DHE FOTOKOPJIMI
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51173-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,545,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rifreskim, integrim i të dhënave dhe trajnimi në plateformat e versionit të fundit ARC GIS
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51167-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,572,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sherbim mirembajtje mjetet”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51069-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,437,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kite dhe reagente
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51174-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje uniformash dhe elementë të tjerë përbërës për Agjencinë Kombëtare të Diasporës"
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51171-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 5,854,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 598


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara