Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerjen e biletave të transportit ajror ndërkombëtar me objekt: Athine(Greqi) – Tirane(Albania) – Athine(Greqi) si dhe Rejkjavik(Islande) – Bruksel(Belgjike) –Tirane(Albania)-Amsterdam(Hollande) –Rejkjavik(Islande).
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46168-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni Beograd - Tiranë – Beograd , vajtje-ardhje për 1 (një) person.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46129-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje Software dhe të lexim faturim ( tablet reader) dhe webservice.
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46092-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,991,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Transporti i nxënësve të shkollës Luigj Gurakuqi për vitin 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46079-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,916,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bilete e transportit ajror nderkombetar me destinacion Amsterdam
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46114-12-13-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje kompjuterike
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46085-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,950,520.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: :"Blerje eskavatori me zinxhir gome”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46037-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,460,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim i RVM 700/3 ne Zharres
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-12-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46101-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,177,483.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje shërbimi për transmetimet e sinjalit TV dhe Radio me fibër dhe oIP”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46051-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 25,738,132.34 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant për automjete diesel 10PPM
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46089-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 18,881,920.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 572


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara