Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Tiranë–Paris - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Kultures
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 18:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05666-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Permirsim i rrugeve te Njesive Administrative Krahes dhe Qesarat
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Memaliaj
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05509-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,467,150.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje 5 mujore epër sistemin AFIS
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05552-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,431,412.50 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e godinës kryesore DRSSH Korçë dhe Agjensisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore Korçë me roje private dhe sistem alarmi si dhe ruajtja me sistem alarmi të ALSSH Ersekë, ALSSH Maliq, ALSSH Devoll, ALSSH Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05462-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,549,999.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mirembajtje rrjeti (hidraulike, elektrike, tuba etj)”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05570-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje lëndë djegëse pelet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Bulqize
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05567-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,730,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05551-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,187,398.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Dru Zjarri për shkollat dhe Institucionet e Bashkisë Has
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05532-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,495,370.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje benzinë pa plumb për automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05542-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 477,578.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e elektropompave dhe motorit për puset në stacionin e pompave Turan
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05470-09-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 451


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara