Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Rikonstruksion Rrjet Kanalizimi ne Rrugen Sitki Cico,nr.1
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68338-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,388,052.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e objekteve shkollore.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Finiq
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68325-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion Rrjet Ujësjellësi dhe Kanalizimi në Rrugën “Xhemal Ali Pazari
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68303-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,933,676.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i Mbikëqyrjes së punimeve për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-09-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68480-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 71,048,283.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68304-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 15,493,200.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitim i kanaleve vadites, Bashkia Cerrik
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-09-2020 Ora : 08:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-68488-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 34,333,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtim i ujësjellësit Ersekë dhe të disa fshaterave Faza e Dytë nga burimet e Kozelit.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-09-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68285-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 416,963,458.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68448-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 12,114,254.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i konviktit (vajzave) "Ymer Tola" të shkollës pedagogjike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68395-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 30,490,653.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i skemës ujitëse, dega e Martinës (faza 1)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68316-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 33,234,536.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 402


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara