Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi me transport ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.2001 Komanda e Forcave Detare Durres
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89966-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Pershtatje e Draftit PPV, bashkia Vore me kuadrin e ri ligjor dhe pergatitjen e dosjes per shqyrtim dhe miratim ne Keshillin Bashkiak dhe KKT”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89770-10-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,333,300.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim projektim ujesjellesi
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89749-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,638,250.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 5- Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare , të njësisë administrative Divjakë ,të njësisë administrativë Remas, Bashkia Divjakë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89708-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 17,359,951.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 4- Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare , të njësisë administrative Kryevidh,Bashkia Rrogozhinë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89706-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 13,197,483.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 3- Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare , të njësisë administrative Synej, Bashkia Kavajë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89704-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 12,548,613.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2- Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare , të njësisë administrative Golem, Bashkia Kavajë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89700-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 20,361,026.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Studim projektim I furnizimit me ujë për zonat bregdetare - I”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89693-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 80,538,781.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1-Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare , të njësisë administrative Shënkoll, Bashkia Lezhë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89697-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 17,071,708.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: bilata Tirane - Varshave - Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Turizmit
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89916-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 481


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara