Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: blerjen e biletave të transportit ajror ndërkombëtar me objekt: Tiranë (Albania) – Arabia Saudite – Tiranë (Albania).
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99188-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni nisja Podgorice/Mali i zi- mbrritja Beograd Serbi
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99117-12-14-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sherbime Projektime te Objekteve Publike Bashkia Fushe Arrez”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fushe Arrez
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98106-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,000,787.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Dru Zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98914-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,826,650.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje libri shkencor per fond biblioteke
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98868-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,248,716.67 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kapak pusetash metalik dhe zgarash kuneta shiu viti 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98607-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,891,700.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elktronike dhe digjitalizimi i salles se mbledhjeve
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Diber
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98657-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,649,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Prodhim soletina Betoni viti 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98341-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,816,813.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bateri për matësat elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98628-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,600,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit Devoll” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12-Muaj .
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98531-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,329,589.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 519


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara