Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje letër kimike dhe karton me logo
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: ALGRAFIKA
 • |
 • Data e hapjes: 13-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74490-06-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,262,220.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksioni i Rruges se Vorrezave Sasaj ( Vazhdim )
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Fituesi: COGREN
 • |
 • Data e hapjes: 09-07-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-07-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-78248-07-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje e zakonshme objekte te ndryshme,Bashkia Permet 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Permet
 • |
 • Fituesi: AVDULI
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72647-05-31-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,327,997.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Skema ujitese e Suhes , (fusha e suhes ) vazhdim/ mbarim
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Libohove
 • |
 • Fituesi: ERGI
 • |
 • Data e hapjes: 13-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25924-09-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 19,998,784.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim veterinar-vaksinim të imta për brucelozë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Bujqesise Korce
 • |
 • Fituesi: Ilir Gishto
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77725-07-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,720,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rul me disqe
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: POWER INDUSTRIES
 • |
 • Data e hapjes: 02-07-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-07-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77223-06-29-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,580,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtimi i argjinaturës së krahut të majtë të lumit Shkumbin në Bashkinë Cerrik dhe mbrojtje bregu.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korce
 • |
 • Fituesi: "METEO".SH.p.k
 • |
 • Data e hapjes: 02-05-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66207-04-30-2018
 • |
 • Fondi limit: 53,959,360.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje autokulle
 • Autoriteti Kontraktues: Nderrmarrja Rruga Durres
 • |
 • Fituesi: I.D.K - KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 10-08-2016 Ora : 12:53
 • |
 • Data e mbylljes: 02-09-2016 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47192-08-10-2016
 • |
 • Fondi limit: 1,666,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i Godinës 4 dhe 5 të IEVP Lezhë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • |
 • Fituesi: KOLA INVEST
 • |
 • Data e hapjes: 13-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-07-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74611-06-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 73,673,536.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2 - Aksesore për Kasete Dixhitale per pajisjet e Imazherise
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Fituesi: MEDFAU
 • |
 • Data e hapjes: 16-07-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-07-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79276-07-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 260,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 63


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara