Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje dhe montim serveri për nevojat e Këshillit të Lartë Gjyqësor
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Larte Gjyqesor
 • |
 • Fituesi: S & T ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41078-10-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,116,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Gjerminatori (Për Farëra)
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: ALMedical
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39757-10-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 832,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje kanale kulluese
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Libohove
 • |
 • Fituesi: COGREN
 • |
 • Data e hapjes: 03-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34742-09-02-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,079,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike per ndertimin e linjave te reja te ndricimit rrugor
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
 • |
 • Fituesi: HEST
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39574-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,507,795.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale për riparimin e ndërtimin e kazanëve për vitin 2020
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Fituesi: Sinani Trading
 • |
 • Data e hapjes: 06-11-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-11-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42341-11-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant
 • Autoriteti Kontraktues: ILLYRIAN GUARD SH.A
 • |
 • Fituesi: "GEGA CENTER GKG"
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-11-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40166-10-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 8,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti për ngrohjen e sallave të leksioneve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: RESULI - ER
 • |
 • Data e hapjes: 01-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37712-09-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,441,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale laboratori dhe reagentë për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: FEDOS shpk
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37518-09-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,173,307.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për karburantë
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Fituesi: "GEGA CENTER GKG"
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43076-11-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,025,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mbikqyrje projekti Linja kryesore për furnizimin me ujë dhe rrjetin shpërndarës i ujësjellësit për qytetin e Belshit”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Fituesi: "TAULANT" SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 22-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33977-08-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,070,850.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 74


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara