Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Shërbim Mirëmbajtje Programi i Tatim Taksave
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Fituesi: DATECH
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50776-02-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje letër dhe karton me logo
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: ALGRAFIKA
 • |
 • Data e hapjes: 24-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48038-01-23-2020
 • |
 • Fondi limit: 10,805,950.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim verifikim dhe vulosja e matësave”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: NOA CONTROL
 • |
 • Data e hapjes: 28-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-02326-12-27-2018
 • |
 • Fondi limit: 15,668,946.67 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje matesa per nevojat e Drejtorise Rajonale Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane
 • |
 • Fituesi: aci engineering
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50727-02-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 7,998,490.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje uniforma (Policia Bashkiake)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: Blerina Sadiku
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48112-01-24-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,499,900.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje produkte ushqimore dhe jo ushqimore per familjet ne ndihme ekonomike dhe familjet ne nevoje”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Fituesi: Euro Market Freal
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-04-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55357-03-31-2020
 • |
 • Fondi limit: 5,927,995.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerjen e vaksinës REV 1, kundër sëmundjes së brucelozës në të imta
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Fituesi: "PEGASUS-VET"
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47984-01-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dru zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: Albert Gjaci
 • |
 • Data e hapjes: 07-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49761-02-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,450,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje makine teknologjike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: TIMAK
 • |
 • Data e hapjes: 30-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48525-01-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 9,299,420.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 07-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49756-02-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,620,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 76


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara