Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje e materialeve për mbrojtjen personale të studentëve dhe personelit të "Universitetit Aleksandër Moisiu" Durrës në kuadër të COVID-19.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • |
 • Fituesi: ATLANTIK 3
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58892-05-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,088,180.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje e produkteve ushqimore për asistencën ndaj shtresave në nevojë për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore shkaktuar nga virusi COVID-19”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Fituesi: Ton Kala
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58360-05-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,117,933.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion Blloku Lagjja e Re Bulqizë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Bulqize
 • |
 • Fituesi: 2AF ALBANIA GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 25-02-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51393-02-24-2020
 • |
 • Fondi limit: 24,850,833.33 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim dhe sherbime me ushqim (katering) per mensen e Qendres Sociale per vitin 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Sociale Te Qendrojme se Bashku
 • |
 • Fituesi: NELSA
 • |
 • Data e hapjes: 14-01-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-02-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47356-01-13-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,849,167.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizim per rikonstruksionin e rrjetit shperndares te ujesjellsit selenice, kote Armen
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Fituesi: Palma Construction
 • |
 • Data e hapjes: 26-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54936-03-25-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,585,188.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin biokimik per aparatin Kenza 240 ISE/ ose ekuivalent i tij
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr.1
 • |
 • Fituesi: BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION
 • |
 • Data e hapjes: 13-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54202-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,961,078.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II: Shërbim riparimi dhe mirëmbajtje teknike të autoveturave të tjera te Gjykates Kushtetuese
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Fituesi: SERVIS - AUTO 2000
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51905-02-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,830,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant Nafte( D1)10 PPM dhe Benzine pa plumb 10 PPM( me marzh fitimi te njejte te dy llojet e karburanteve)
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore
 • |
 • Fituesi: FJORTES
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-56742-04-23-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i dezinfektimit te ambienteve te jashtme dhe te brendshme te institucioneve te Bashkise Tropoje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tropoje
 • |
 • Fituesi: Kadri Buçpapaj
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2020 Ora : 18:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-05-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58370-05-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Haxhi Hajdar",Golem
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder
 • |
 • Fituesi: KADIA
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51085-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,446,982.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 77


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara