Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Mirëmbajtja e përqendruar e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Philips”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: SAER MEDICAL
 • |
 • Data e hapjes: 07-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66740-02-06-2017
 • |
 • Fondi limit: 188,846,802.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot24 Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) 50 mg -1 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALFARMAKOS
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68571-02-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,641,676.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot25 Ascorbic acid (Vitamine C) 100 mg - 2 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALFARMAKOS
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68572-02-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 12,384,522.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot23 Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) 100 mg -2 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALFARMAKOS
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68570-02-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,881,868.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot15 Glucose 4 gr -10 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALFARMAKOS
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68431-02-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,497,261.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot4 Prednisolone 25 mg/2ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALFARMAKOS
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68417-02-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 47,517,296.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot1 Metronidazole 500 mg/100 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: FLORFARMA
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68294-02-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 36,506,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot2 Dexamethasone 4 mg/1 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: T R I M E D
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68415-02-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 5,173,497.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot15 Mannitol 20%-250 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALDOSCH - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 08-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70838-03-07-2017
 • |
 • Fondi limit: 15,523,507.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot3 Sodium chloride 0.9% - 500 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: M E D I C A M E N T A
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68810-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 110,985,870.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 166


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara