Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Floq, Dersnik, Vinçan, Porodinë, Gjonomadh, Bashkia Korçë
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Fituesi: ALB KORCA 2002
 • |
 • Data e hapjes: 08-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70771-09-04-2020
 • |
 • Fondi limit: 40,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtim i shkarkuesve katastrofik në rezervuare
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Fituesi: SENKA
 • |
 • Data e hapjes: 24-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72809-09-23-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,673,543.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtja rrugëve rurale
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Fituesi: ARTI
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76933-10-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,992,053.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1 Filma dhe solucione
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore XHAFERR KONGOLI Elbasan
 • |
 • Fituesi: SAER MEDICAL
 • |
 • Data e hapjes: 21-11-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44311-11-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,121,830.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2 Filma radiografie digitale
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore XHAFERR KONGOLI Elbasan
 • |
 • Fituesi: SAER MEDICAL
 • |
 • Data e hapjes: 21-11-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44313-11-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 794,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje teste dhe materiale të nevojshme konsumabile për pajisjen COBAS® 6800 për një periudhë 6 muaj
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi: E v i t a
 • |
 • Data e hapjes: 19-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75872-10-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 198,612,678.30 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “GJENERATOR/ UPS, FURNIZIM- VENDOSJE”
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Larte Gjyqesor
 • |
 • Fituesi: VASAA
 • |
 • Data e hapjes: 05-10-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-11-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73843-10-02-2020
 • |
 • Fondi limit: 8,333,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtje të mjeteve të transportit
 • Autoriteti Kontraktues: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Fituesi: ALSTEZO
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73152-09-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 9,583,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime dhe mirëmbajtje të mjeteve të vogla të Bashkisë Kurbin
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kurbin
 • |
 • Fituesi: SERDADO
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76726-10-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,666,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dezinfektim dhe shërbim i ambienteve të jashtme dhe të brendshme të Rezidencave Qeveritare
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72007-09-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,349,978.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 103


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara