Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje reagentë dhe paisje laboratori
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: KRIJON
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 10-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46386-12-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 9,415,613.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje dhe instrumenta laboratorike për projekt AKKSHI
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Fituesi: EUROMED
 • |
 • Data e hapjes: 22-11-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44451-11-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 36,667,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Zhvillim Software për taksën e ndërtesës
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: XPERT SYSTEMS
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46385-12-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 8,163,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Kukes
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47590-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,083,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Gaz i Lëngët për Vitin 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane
 • |
 • Fituesi: ISM GAS
 • |
 • Data e hapjes: 27-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46807-12-26-2019
 • |
 • Fondi limit: 9,195,657.58 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje shërbimi për transmetimet e sinjalit TV dhe Radio me fibër dhe oIP”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Fituesi: ALBTELECOM
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46051-12-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 25,738,132.34 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Përmirësim Furnizimi me uje Adresa: Rruga''Myslym Keta'',''Skender Vila, Tiranë.”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: ARB & TRANS-2010
 • |
 • Data e hapjes: 24-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46669-12-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,926,511.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr.''Xhorxhi Martini'',''Jeronim De Rada'',''Myrteza Këlliçi''
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: NET-GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 26-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46741-12-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 285,743.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i shtatë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim Furnizimi me uje Adresa:Rruga''Myslym Keta'',''Skender Vila''Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: NET-GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 26-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46748-12-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 128,089.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: : Blerje aparatura mjekësore”, për projektin “Aplikimi i imunocitometrisë me fluks në studimin e funksionit fagocitar dhe limfocitar si dhe në imunofenotipizimin qelizor të nyjeve limfatike”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: FEDOS shpk
 • |
 • Data e hapjes: 06-11-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42289-11-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,080,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 67


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara