Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje e pajisjeve për video-konferenca në MAS”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Fituesi: COMMUNICATION PROGRESS
 • |
 • Data e hapjes: 12-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12464-05-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,755,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I "Blerje UPS"
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: SINTEZA CO
 • |
 • Data e hapjes: 29-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18745-06-28-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,356,710.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti IV "Blerje fotokopje"
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: BT Solutions
 • |
 • Data e hapjes: 29-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18753-06-28-2017
 • |
 • Fondi limit: 29,406,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pajisje Elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande
 • |
 • Fituesi: FASTECH
 • |
 • Data e hapjes: 22-09-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27011-09-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,166,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje per MNZ dhe sigurimin teknik
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol Qendra e Prodhimit te Naftes Ballsh
 • |
 • Fituesi: ALEN - CO
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29857-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,200,115.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale shpenzime per mirembajtjen e rrugeve Rurale,Veprave Ujore etj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Fituesi: MEGA-PLAST-2L
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-11-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30445-10-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,666,660.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 7 Paracetamol 1gr Flakon/ Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce
 • |
 • Fituesi: REJSI FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 09-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33281-11-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 265,264.63 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 6 Furosemide 20 mg/2 ml Flakon/ Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce
 • |
 • Fituesi: INCOMED
 • |
 • Data e hapjes: 09-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33279-11-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 49,722.38 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shtylla sinjalistike alumini
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: SI.SI-AL sh.p.k
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-11-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30331-10-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 11,634,390.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale per rikonstruksionin e rruges Ali Ceka
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Peqin
 • |
 • Fituesi: ASI-2A CO
 • |
 • Data e hapjes: 20-11-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34554-11-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,081,861.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 203


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara