Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Loti II: "Per prodhimin, transportin, stivimin, sharrimin dhe carjen e druve te zjarrit, ngastra 12c, 14c dhe 15d, Uji i Ftohte"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Fituesi: " LENIS BISHNICA "
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-05-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18297-04-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 7,985,386.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 2 Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës së Nj.A. dhe Gjimnazit ”Shote Galica” si dhe shkollës 9-vjeçare ”Adem Gjeli”, Fushë Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: NOVATECH STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19167-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 77,860.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sistemim-asfaltim i rrugëve të njësisë administrative dhe gjimnazit “Shote Galica” si dhe shkollës 9-vjeçare “Adem Gjeli” Fushë Krujë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: KEGLI-DURI
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17693-04-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,971,770.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksioni i Rrugës "Përroi i Zi" & "Shkëndi", Bashkia Belsh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Fituesi: FRANKO CONSTRUCTION
 • |
 • Data e hapjes: 05-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16752-04-04-2019
 • |
 • Fondi limit: 13,059,517.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemim , asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatit Gramsh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Fituesi: NDREGJONI
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-05-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-22423-05-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 11,946,923.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kabine elektrike 20kV, fv.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Porti Detar Sarande
 • |
 • Fituesi: AA&P
 • |
 • Data e hapjes: 15-04-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-05-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17720-04-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,592,831.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II-të: Ekonomia e rritjes së rasateve të korani Lin, Pogradec.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane
 • |
 • Fituesi: GORA
 • |
 • Data e hapjes: 07-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12361-03-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,253,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Program për monitorimin e edicioneve informative/reklamave
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 15-05-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21958-05-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,325,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kite Biokimik
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane
 • |
 • Fituesi: O.E.S DISTRIMED
 • |
 • Data e hapjes: 21-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-22628-05-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje reagentësh dhe materiale laboratorike për vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Mjekesise Ligjore
 • |
 • Fituesi: KRIJON
 • |
 • Data e hapjes: 07-05-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-20564-05-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 12,508,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 91


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara