Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerjen e të drejtës së autorit me te drejte eskluzive nga Shtëpia Botuese “Toena” të 13 veprave që do të digjitalizohen në Platformën “Digjitalizimi i Veprave Letrare” në kuadër të projektit -Diaspora për Zhvillim
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar per Zhvillimin e Diaspores
 • |
 • Fituesi: TOENA
 • |
 • Data e hapjes: 28-07-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-07-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01809-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,708,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shkumes shkollor per institucionet arsimore ne varesi te DRAP Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durres
 • |
 • Fituesi: AN&RA
 • |
 • Data e hapjes: 04-08-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02190-08-03-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,166,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot.1 Blerje Kite -Reagent dhe materiale konsumi per Laboratorin cito -histopatologjik
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-07-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99904-07-02-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,267,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelari per Bashkine Vore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 19-03-2021 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-90427-03-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,195,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Punime rikonstruksioni zyrat dhe zona bar”, për Shkollën e Magjistraturës
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Magjistratures
 • |
 • Fituesi: ALTEC SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 22-07-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-08-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01365-07-21-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,414,528.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant për nevojat e Bashkisë dhe të Institucioneve të Varësise së Bashkise(Blerje e Përqendruar)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 29-07-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01879-07-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 16,969,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale ndertimi per vitin 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Fituesi: SARK
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02606-08-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,092,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i rrugëve të brendshme në Njësinë Administrative Mbrostar
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Fituesi: GRAND KONSTRUKSION M
 • |
 • Data e hapjes: 04-08-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02181-08-03-2021
 • |
 • Fondi limit: 11,085,155.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje automjete 4x4
 • Autoriteti Kontraktues: Agrokredit.sha
 • |
 • Fituesi: Ride Enduro Al
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-06-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97546-06-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 25,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe largimit të mbetjeve të qytetit Cërrik dhe Njësive Administrative
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-04-2021 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-85499-02-01-2021
 • |
 • Fondi limit: 24,951,604.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 117


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara