Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje Karburanti”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-10964-02-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,908,641.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje dhe sherbim i riparimit te automjeteve dhe makinerive
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: Flamur Basha
 • |
 • Data e hapjes: 06-03-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12169-03-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Transport mesuesish dhe nxenesish
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Arsimore Rajonale Kukes
 • |
 • Fituesi: FAT-5
 • |
 • Data e hapjes: 26-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-10347-02-25-2019
 • |
 • Fondi limit: 11,140,980.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime veterinare për kryerjen e masave profilaktike veterinare në Lushnje
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Rajonale e Sherbimit Veteriner dhe Mbrojtjes se Bimeve Vlore
 • |
 • Fituesi: Orgesa Beqari
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11088-02-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,697,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i ambjenteve te sherbimit per DRSHTRR-Diber
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber
 • |
 • Fituesi: CARA
 • |
 • Data e hapjes: 15-03-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-03-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13473-03-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,832,790.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Matesa uji dhe rekorderi
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: A.M.U
 • |
 • Data e hapjes: 01-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11314-02-28-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,165,950.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti per nevoja te Keshillit te Qarkut Diber
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Diber
 • |
 • Fituesi: DODA NDERTIM
 • |
 • Data e hapjes: 06-03-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-03-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12157-03-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 833,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit Mulliri Bullgarit dhe 4 Rrugët e Shijakut, Bashkia Shijak ”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
 • |
 • Fituesi: A.L-ASFALT
 • |
 • Data e hapjes: 31-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-03-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05744-01-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 64,699,750.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i ruajtjes me roje private ne DSHK Lac
 • Autoriteti Kontraktues: PETROL ALBA SH.A
 • |
 • Fituesi: NAZERI - 2000
 • |
 • Data e hapjes: 13-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07633-02-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti dizel, per nevojat e vitit 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Peqin
 • |
 • Fituesi: ERGEN
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-15445-03-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,640,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 81


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara