Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Rikonstruksion shkollash
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Fituesi: NIKA
 • |
 • Data e hapjes: 16-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34251-11-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 41,259,921.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjake
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: "XHIMO & KLEO"
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74828-03-29-2017
 • |
 • Fondi limit: 14,433,781.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti per nevojat e Bashkise Divjake
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: PETROL 06
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73770-03-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 27,143,620.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II-të “Blerje Thasë”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Fituesi: TRINITY TRADE COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 14-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37941-12-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,135,250.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 03-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32355-11-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 42,824,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V.Pajisje laboratorike ne Fakultetin e Shendetit Publik
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Fituesi: ALBITAL - CANON
 • |
 • Data e hapjes: 26-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39272-12-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,166,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Bukë, Fruta, Perime për Kafshët e Parkut Zoologjik”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Fituesi: M.C.CATERING
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41296-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,310,053.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ”Rikonstruksion dhe Instalim i Sistemit të ngrohjes në Shkollën e mesme ”Ismail Qemali’’
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: KRONOS KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 22-11-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35140-11-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 109,796,282.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 03-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32355-11-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 42,824,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materialesh pastrimi”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: ATLANTIK 3
 • |
 • Data e hapjes: 15-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26538-09-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 54,073,883.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 49


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara