Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje kite reagente per laboratoret spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Fituesi: GENIUS SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 07-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97203-12-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 19,676,460.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti viti 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Fituesi: FJORTES
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-95571-11-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 36,598,025.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Investime në shkolla 9-vjecare dhe parashkollor në Bashkinë Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: "SHKELQIMI 07"
 • |
 • Data e hapjes: 07-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97056-12-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 8,336,031.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikostruksion i shkollës së Mesme të përgjithshme,Këlcyrë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kelcyre
 • |
 • Fituesi: EUROSTIL
 • |
 • Data e hapjes: 16-11-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-94431-11-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 47,767,144.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Grumbullimi mbetjet urbane 2019,vend grumbullimi dhe bazamenti i koshave
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Dropull
 • |
 • Fituesi: S I L V E R
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04079-01-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,990,393.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 245 Lot 25 Metabolizmi dhe trakti tretes Metoclopramid 10mg-2ml Flakon/ Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: EDNA - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99971-12-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,641.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 204 Lot 23 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Glucose 5% -250 ml Flakon/ Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: EDNA - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99966-12-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 360,960.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 198 Lot 22 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate 500 ml Flakon/ Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: EDNA - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99964-12-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 69,003.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 196 Lot 21 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Sodium chloride 0.9% - 250 ml Flakon/ Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: EDNA - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99962-12-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 515,034.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 187 Lot 17 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Mannitol 20%-250 ml Flakon/ Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: EDNA - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99952-12-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 111,330.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 63


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara