Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise prane Gjykates se Shjkalles se Pare Kavaje
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje
 • |
 • Fituesi: "SAFE"
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40526-01-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,110,508.12 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vegla pune
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: LUAR Bros
 • |
 • Data e hapjes: 30-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-65936-04-29-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,666,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje privat të godinës dhe e ambienteve rrethuese te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Puke ”
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke
 • |
 • Fituesi: TREZHNJEVA
 • |
 • Data e hapjes: 13-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-02-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46819-02-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,103,821.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje demulgator
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Fituesi: A G A -1
 • |
 • Data e hapjes: 06-03-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53674-03-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 14,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tubo plastik për kanalet vaditëse
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Fituesi: EGLAND
 • |
 • Data e hapjes: 15-05-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68696-05-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,475,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Inerte
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: S I R E T A 2F
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63886-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 51,781,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtje e sigurisë fizike të objektit dhe eskavatorëve
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi i Kullimit Korce
 • |
 • Fituesi: " VASO - SECURITY "
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70442-05-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,568,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE KARBURANTI PER NEVOJA TE UPT
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 07-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67214-05-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,866,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e rruges Xibrake – Xherije
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Fituesi: VELLEZERIT HYSA
 • |
 • Data e hapjes: 30-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-05-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-65934-04-29-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,399,999.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II, Blerje Vaj
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme Nr.1 e Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: KAPPA - OIL
 • |
 • Data e hapjes: 02-05-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66294-04-30-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 53


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara