Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Ndërtimi i Ujësjellësit Rajonal për Fshatrat Vasjar, Iliras, Qesarat, Anë Vjosë, Toç, Lulëzim, Zhulaj, Krahës dhe Qytetin Memaliaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Fituesi: KEG
 • |
 • Data e hapjes: 10-02-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86357-02-09-2021
 • |
 • Fondi limit: 410,176,390.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i ruajtjes me roje fizike dhe me sinjal alarmi e kamera sigurie te objekteve te Spitalit Has
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 04-12-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80922-12-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m³ ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë, Bashkia Lushnje
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje
 • |
 • Fituesi: G.P.G. COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 18-03-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-90239-03-17-2021
 • |
 • Fondi limit: 252,439,863.33 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtje dhe suport teknik për sistemin e monitorimit të spektrit të frekuencave SRFMS Shkodër, Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Fier dhe TMS
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 05-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85887-02-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 17,495,833.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale ndërtimi, Bashkia Divjakë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: Genti 001
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-05-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-95071-05-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 832,955.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: :“Infrastruktura virtuale VDI ”
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: ALBITAL - CANON
 • |
 • Data e hapjes: 22-04-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-05-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-93666-04-21-2021
 • |
 • Fondi limit: 20,922,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i kanalit ujites Malaj-Tarazh” (Faza 3).
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Fituesi: LIQENI VII
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-04-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88063-02-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 37,465,636.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale dhe paisje laboratorike të shërbimit publik dhe reagent kimik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: ECCAT Environmental Consulting, Chemical Analysis
 • |
 • Data e hapjes: 19-03-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-90347-03-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,084,710.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizion punimesh per objektin: "Rikonstruksion i rrjeteve te brendshme te Ujesjellesit te fshatrave Zervat, Vanister, Haskove, Dhuvjan,Gorice,Frashtan,Lugar dhe Grapsh,Bashkia Dropull
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Dropull
 • |
 • Fituesi: ZETAKONSULT
 • |
 • Data e hapjes: 06-05-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-05-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-94593-05-05-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,019,592.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje boje timbruese per zgjedhesit
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
 • |
 • Fituesi: Farma Net Albania
 • |
 • Data e hapjes: 14-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83999-01-13-2021
 • |
 • Fondi limit: 11,634,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 111


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara