DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT 2015
DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT- TË NDRYSHUAR 2014DOKUMENTET STANDARDE TË TENDERIT DATË 01.02.2013Dokumentet Standarde të Tenderit - Datë 12.10.2012Dokumentet Standarde të Tenderit - Datë 19.07.2010