UDHERREFYES

MBI ZBATIMIN E PROKURIMIT PUBLIK TE GJELBER NE PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

UDHERREFYES

METODOLOGJI UDHEZUESE PER ZBATIMIN E PROKURIMIT PUBLIK TE GJELBER NE SHQIPERI


UDHERREFYES I PERBASHKET

"PROKURIMI PUBLIK DHE MBROJTJA E KONKURRENCES, INTEGRITETI I PROCESIT TE PROKURIMEVE PUBLIKE"

UDHERREFYES I PERBASHKET


UDHERREFYES

MBI PERDORIMIN E PROCEDURAVE TE PROKURIMIT PUBLIK NE SITUATAT E EMERGJENCAVE CIVILE DHE NGJARJET E FORCES MADHORE

UDHERREFYES