Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 29 Dhjetor 2008-4 Janar 2009

Udhëzim Për procedrën e prokurimit për furnizimin me karburant gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

 

Informacion mbi çmimet e karburanteve për vitin 2008

 

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 24/06/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 25/06/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 27/06/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 26/06/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 30/06/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 03/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 01/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 02/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 07/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 09/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 08/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 04/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 14/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 11/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 10/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 16/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 17/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 15/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 18/07/2008

Cmimi mesatar per dy javet e para te korrikut

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 22/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 21/07/2008

Cmimi mesatar per tre javet e para te korrikut

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 23/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 24/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 25/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 28/07/2008

Cmimi mesatar per korrikun

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 29/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 30/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 01/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 31/07/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 04/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 05/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 08/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 06/08/2008

Cmimi mesatar nga date 1 korrik deri ne 10 gusht

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 11/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 12/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 13/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 14/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 15/08/2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 11-17 Gusht 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 18/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 21/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 19/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 20/08/2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 18-24 Gusht 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 22/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 28/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 27/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 26/08/2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet deri 31 Gusht 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 01/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 29/08/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 02/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 03/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 05/09/2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per shtatorin

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 08/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 09/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 10/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 12/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 11/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 17/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 16/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 15/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 19/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 18/09/2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per java e II -te 8-14 shtator 2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per java e III -te 15-21 shtator 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 24/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 23/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 22/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 26/09/2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per java e IV -te 22-28 shtator 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 29/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 30/09/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 02/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 03/10/2008

Cmimi mesatar nga date 29 shtator - 5 Tetor

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 08/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 06/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 07/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 10/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 09/10/2008

Cmimi mesatar nga date 6 Tetor - 12 Tetor

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 13/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 14/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 15/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 16/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 17/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 20/10/2008

Cmimi mesatar nga date 13 Tetor - 19 Tetor

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 23/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 22/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 21/10/2008

Cmimi mesatar nga date 20 Tetor - 26 Tetor

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 28/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 27/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 30/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 29/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 31/10/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 03/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 05/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 04/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 06/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 07/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 19/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 12/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 17/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 20/11/2008

Cmimi mesatar nga date 10-16 Nentor 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 18/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 13/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 14/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 11/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 10/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 26/11/2008

Cmimi mesatar nga date 17 deri 24 nentor 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 24/11/2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 15-21 Dhjetor 2008

Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 22-28 Dhjetor 2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 25/11/2008

Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED) 21/11/2008